Telerau ac Amodau

 1. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer pob categori yw 30 Mehefin 2020.
 2. Does dim rhaid prynu dim. Mae mynediad am ddim.
 3. Does dim modd cyfnewid gwobrau am eu gwerth ariannol nac am nwyddau eraill.
 4. Rhaid cyflwyno pob ymgais gyda ffurflen ymgeisio.
 5. Rhaid anfon tystiolaeth gydag ymgeisiau (e.e. darnau o ysgrifennu, gwaith celf,
 6. portffolio, tystiolaeth ddigidol fel ffilm, podlediadau, YouTube, Facebook,
 7. trydariadau……)
 8. Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan banel allanol o feirniaid gydag arbenigedd ym
 9. meysydd perthnasol pob categori.
 10. Bydd enillwyr ym mhob categori yn cael gwybod drwy e-bost neu dros y ffôn.
 11. Caiff gwobrau eu rhoi mewn Seremoni Wobrwyo.
 12. Mae’n bosibl i unigolyn / grŵp gyflwyno ymgais mewn mwy nag un categori. Os
 13. byddwch yn ymgeisio mewn mwy nag un categori, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais
 14. unigol ar gyfer pob categori.
 15. Nid yw staff, ymddiriedolwyr, interniaid na gwirfoddolwyr Canolfan Materion
 16. Rhyngwladol Cymru, na beirniaid y gystadleuaeth, yn gymwys i gystadlu.
 17. Cadwn yr hawl i gyhoeddi enw’r enillwyr yn ein cylchlythyron ac ar ein gwefan.
 18. Rhaid i gystadleuwyr o dan 18 oed gael cydsyniad eu rhiant neu eu
 19. gwarcheidwad cyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth.
 20. Nid yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cymryd dim cyfrifoldeb am
 21. gyflwr y gwobrau.
 22. Dylai cystadleuwyr ofyn am ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn ffilmio neu
 23. dynnu lluniau o blant. Bydd angen prawf o ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn y
 24. gallwn ddangos unrhyw ymgais sy’n cynnwys delweddau neu fideo o blant.