#Teml80 – Mis yn dathlu Heddychwyr a mudiadau heddwch

Drwy gydol mis Tachwedd 2018, trefnodd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru raglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau i ddathlu agor y Deml Heddwch ar 23 Tach 1938, a’i phen-blwydd yn 80 oed yn ogystal â #WW100 – canmlwyddiant Diwrnod y Cadoediad ar 11 Tach 1918, a dechrau’r “Broses Heddwch” ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, sydd wedi siapio cysylltiadau byd-eang dros y can mlynedd ers hynny.

Mae WCIA wedi cyflwyno mwy na 43 o ddigwyddiadau gydag ystod eang o bartneriaid, gyda phob un yn archwilio rhan o’ Dreftadaeth Heddwch’ Cymru, a gwaith sefydliadau’r Deml yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Mae wedi arddangos gwaith gwirfoddolwyr a chymunedau sydd wedi cyfrannu at y rhaglen Cymru dros Heddwch hefyd rhwng 2014-18, trwy gyfrwng yr Arddangosfa Cymru dros Heddwch, Nod y blog hwn yw cadw cofnod o’r dolenni ac adnoddau o’r holl weithgareddau hyn gyda’i gilydd, fel maen nhw’n dod ar gael.

Lleisiau 1938 – Clippings Projection

LleisiauTeml80 – Ffilm

Rhaglen Ddigwyddiadau Mis Tachwedd – Teml80 (sgroliwch i weld recordiadau)

Edrychwch ar y Edrychwch ar y rhaglen lawn o ddigwyddiadau – Saesneg; Cymraeg; Eventbrite

View ‘Assemble’, a gyfansoddwyd ar gyfer Teml80 / WW100; Cymraeg

Gwrandewch ar ‘Assemble’, a gyfansoddwyd ar gyfer Teml80 / WW100 Iffy Iwobi a Jon Berry

Noson Pen-blwydd Teml80

Prif atyniad Teml80 oedd y noson gala ar 23 Tachwedd, a fynychwyd gan tua 230 o bobl ac a oedd yn cynnwys:

Teithiau Hunan-dywys o’r Deml Heddwch, a Teml80 / arddangosfa Cymru dros Heddwch.

Perfformiad ‘Mecca Newydd’ –-mewn partneriaeth â Dr Emma West, Prifysgol Birmingham a’r Academi Brydeinig; Gŵyl Bod yn Ddynol; Cydweithfa Gentle Radical a 50 o wirfoddolwyr a chyfranogwyr o grwpiau cymunedol amrywiol. Darllenwch ’A New Mecca for today’ blog – Gŵyl Bod yn Ddynol gan Dr Emma West.

– Ailgysegriad Neuadd y Cenhedloedd gan y Gymuned (yn ôl i’w theitl 1938 wreiddiol, fel y darganfuwyd o’r archifau)

– Bwyd, Diod a Thân Gwyllt

– Lansio ‘Voices of Temple80’ – Ffilm Ddogfen gan Tracy Pallant / Amy Peckham / Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro

– Derbyniad ac aduniad alumni VIPs WCIA, a Thorri ‘Cacen Enfys’

Pen-blwydd yr Ardd Heddwch yn 30 oed

Ar ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd, cafodd hyn ei ddilyn gan y digwyddiad #Ailgysegru’r Ardd Heddwch30 a Diwrnod Difyr i’r Teulu, lle daeth WCIA â gwirfoddolwyr ac alumni rhyngwladol Cyfnewid UNA a Sylfaenydd yr Ardd Heddwch Robert Davies at ei gilydd gyda phlant o Ysgol Gynradd Parc y Rhath.

Gyda’i gilydd, fe wnaethon nhw ddadorchuddio dau fosaig lliwgar newydd (wedi’u creu gan wirfoddolwyr rhyngwladol) ar fynedfa fwaog newydd yn yr Ardd Heddwch; fe wnaethon nhw gladdu Capsiwl Amser yn yr Ardd, i’w agor ymhen 50 mlynedd; ac fe wnaethon nhw ddadorchuddio plac ar un o ystafelloedd cyfarfod WCIA er anrhydedd i Robert Davies, a’r holl wirfoddolwyr ieuenctid rhyngwladol sydd wedi cael eu hysbrydoli ganddo, o 1973 hyd heddiw.

Arddangosfa #Teml80 ‘Cymru dros Heddwch’

Roedd yr Arddangosfa oedd yn cyd-fynd â Teml80, yn ceisio dwyn ynghyd stori’r Deml, gyda threftadaeth Heddwch Cymru o’r 100 mlynedd diwethaf – gan gynnwys hanesion cudd oedd wedi cael eu casglu gan grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr rhwng 2014-18 – ynghyd ag ymatebion gan bobl ifanc, ysgolion ac artistiaid.

View Teml80 – Canllaw o’r Arddangosfah – Saesneg; Cymraeg

Bu Artistiaid Preswyl yn arddangos amrywiaeth o ymatebion i ymwelwyr ymchwilio’n ddyfnach i storïau’r Deml:

Recordiadau–o Ddigwyddiadau Teml80

Digwyddiad Llun(iau) Fideo(s) Sain (seiniau)
Arddangosfa – trwy gydol mis Tachwedd Albwm Flickr;Adeiladu’r Arddangosfa Taith Hunan-dywys gyda Craig Owen
Lansiad Arddangosfa a ‘Teml o Atgofion’ y Bwrdd Crwn Albwm Flickr DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – ‘Teml o Atgofion’’
Gwasanaeth Coffa ar gyfer Cymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig 2 Tach Albwm Flickr ASSEMBLE – gan Iffy Iwobi & Jon Berry
Datblygu Rhyngwladol, 5 Tach
Cynhadledd Ysgolion, 6 Tach Albwm Flickr
Rhyfel, Heddwch a’r Amgylchedd, 6 Tach Erthygl
Teithiau o’r Deml Cerdded drwy’r Arddangosfa
Troi’r Tudalennau – bob dydd trwy fis Tach Storïau Milwyr DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – Troi’r Tudalennau Meddyliau o’r Gladdgell
Hanes Llyfr y Cofio, 9 Tach Albwm Flickr DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – Stori Llyfr 1 a 2 and 2 Stori Llyfr y Cofio
Gwasanaethau Diwrnod y Cadoediad, 11 Tach Albwm Flickr
Ymgyrchu dros Newid, 13 Tach DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – YMGYRCHU DROS NEWID

 

Ymgyrchu dros Newid
Ffoaduriaid a Lloches, 16 Tach DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – FFOADURIAID A LLOCHES
Addysg Heddwch, 20 Tach DARLLEDIAD FACEBOOK BYW– ADDYSG HEDDWCH
Treftadaeth WW100, 21 Tach Albwm Flickr Treftadaeth WW100 Sain
Merched, Rhyfel a Heddwch, 22 Tach DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – LEE STOW MERCHED, RHYFEL A HEDDWCH DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – MERCHED O GYMRU A HEDDWCH

DARLLEDIAD FACEBOOK BYW – YMGYRCHWYR GWRTH-NIWCLEAR YN Y 1980au

Merched, Rhyfel a Heddwch x 6
Ailgysegru’r Ardd Heddwch a Diwrnod Difyr i’r Teulu, 24 Tach Albwm Flickr Ailgysegru’r Ardd Heddwch + Robert Davies

 

Sylw’r Cyfryngau

Y Deml Heddwch ac uchelgais ryngwaladol Cymru – BBC Cymru fyw

A New Mecca for Today? Blog Gŵyl y Bod Dynol gan Dr. Emma West, Academi Brydeinig

‘We Will Remember Them’ – Rhaglen Ddogfen y BBC gan Huw Edwards (Mae’r Deml Heddwch yn cael ei chynnwys mewn tua 5 munud o’r rhaglen, gyda Dr Emma West a Dr Alison Fell)

How Wales’ most Tragic Mother spread Peace and Hope – Western Mail / Wales Online

Cardiff’s Temple of Peace opens its doors to celebrate 80th birthday – Erthygl Prifysgol Birmingham

War Mothers as Peace Builders – Prifysgol Birmingham

Remembrance Weekend at Temple of Peace – The Cardiffian

Temple of Peace turns 80 – The Cardiffian

Archifau’r Cyfryngau Cymdeithasol

Negeseuon Trydar a’r Cyfryngau: https://twitter.com/walesforpeace?lang=en

Sianel Fideos Youtube: : https://www.youtube.com/channel/UC0G2l7QV_yPDU4RHB8hEEPg?view_as=subscriber

Recordiadau Digwyddiadau Soundcloud: : https://soundcloud.com/walesforpeace

Albwm Flickr: https://www.flickr.com/photos/129767871@N03/albums

Casgliadau Archif Casgliad y Werin Cymru: https://www.peoplescollection.wales/user/8498/author/8498/content_type/collection/sort/date

Tudalen Gymunedol Facebook: https://www.facebook.com/pg/walesforpeace/posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *