Arddangosfa Heddwch yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig dros y Pasg

Written on 26-03-2018 by Fiona Owens

Mae Cymru dros Heddwch yn gyffrous i agor ein lleoliad cyntaf ar gyfer yr arddangosfa deithiol derfynol, yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig yng Ngherrigydrudion, ar ffiniau Conwy / Dinbych. Bydd yr arddangosfa ‘Whole Story’ yn teithio i un ar ddeg o leoliadau mewn un ar ddeg o drefi ar draws Cymru, ar y naill ochr a’r llall o 11.11 – sef canmlwyddiant y cadoediad a ddaeth â’r Rhyfel Byd Cyntaf i ben.

Bydd yr arddangosfa, sydd wedi’i lleoli i’r chwith o fynedfa’r caffi ar y llawr cyntaf, yn cael ei harddangos am chwe wythnos o 26 Mawrth 2018. Bydd ymwelwyr yn gallu dysgu am yr hyn y mae Cymru wedi’u gwneud dros heddwch dros y can mlynedd diwethaf, trwy gyfres o storïau cenedlaethol. Gallwch gael mynediad i’r arddangosfa, fel y Ganolfan Ymwelwyr, bob dydd. Mae croeso i grwpiau ysgol ddod i weld yr arddangosfa, drwy drefnu ymlaen llaw, a bydd cynlluniau gwersi ar gael gyda hwylusydd addysg.

Mae WCIA yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r grwpiau lleol Gwerin y Coed / Woodcraft Folk i gynnig Diwrnod Treftadaeth Heddwch i blant dros Wyliau’r Pasg. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@gwerin.org.

 

20180326_112857

Cliciwch i weld Albwm Flickr o Arddangosfa Heddwch Llyn Brenig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *