Lansio Pecyn Dysgu – Treftadaeth o Neges Heddwch ac Ewyllys Da, @ Eisteddfod yr Urdd, Llanfair-ym-Muallt

Written on 28-05-2018 by Jane Harries

Y mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn ddarn unigryw o’n treftadaeth heddwch fel gwlad. Cymru yw’r unig wlad yn y byd lle mae pobl ifanc wedi bod yn anfon neges heddwch at bobl ifanc ar draws y byd yn ddi-dorr ers 1922.
Ond beth a wyddom am y Neges ac a ydym yn defnyddio grym y Neges i’w llawn effaith? A wyddoch chi, er enghraifft, bod 68 o wledydd wedi ymateb i’r Neges erbyn 1934, neu bod criw o bobl ifanc o Gymru wedi ymweld â Calcutta yn sgil y Neges yn 2002?
Ar draws y blynyddoedd mae pobl ifanc Cymru wedi bod yn datgan eu barn a’u pryder am faterion cyfoes a byd-eang megis y bom atomig, ffoaduriaid, tlodi a chynhesu byd-eang, ac wedi estyn llaw cyfeillgarwch i’w cyfoedion mewn gwledydd eraill ar draw y byd.
Mae’r Urdd am i’r Neges fod yn fyw ac yn gyfoes gan ddefnyddio cyfyrngau cymdeithasol y 21 ganrif i sicrhau ymateb eang iddi. Hoffwn hefyd i bobl ifanc ac ysgolion yng Nghymru ymgymryd â’r Neges fel y gall sbarduno trafodaeth a gweithredu ymhlith pobl ifanc bob blwyddn.

Er mwyn hyrwyddo’r amcanion hyn, mae rhaglen WCIA Cymru dros Heddwch ar y cyd gyda’r Urdd yn lansio pecyn newydd cyffrous i ysgolion ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

Digwyddiff y lansiad ym mhabell Cynulliad Cenedlaethol Cymru am 12 o’r gloch ar Ddydd Mercher, 30 Mai.
Mae’r pecyn yn cynnwys:

Trosolwg o ysbrydoliaeth a hanes y Neges
Gweithgareddau traws-gwricwlaidd yn seiliedig ar y Neges
Canllaw i Weithredu ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion – syniadau am ymgymryd â’r Neges a gweithredu arni
Dewch i ymuno â ni i ddathlu cyfnod newydd yn hanes y Neges. Bydd rhai copïau o’r pecyn ar gael yn rhad ac am ddim! Bydd y pecyn ar gael i’w lawrlwytho ar wefannau Cymru dros Heddwch a’r Urdd.

Lawrlwytho

Taflen Lansio
Pecyn Adnoddau
Sleidiau Powerpoint
Llinell Amser o Negeseuon
Barn Pobl Ifanc am y Neges
Creu Dealltwriaeth Ryngwladol

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *