WCIA a Norwegian Taiji Centre yn plannu rhosyn coffa i gychwyn eu Dathliadau 40 Mlynedd

Croesawodd WCIA Norwegian Taiji Centre fel rhan o’u dathliadau 40 mlwyddiant.  Cyn cynnal eu cynhadledd pen-blwydd ar ddydd Gwener 19 Mai, plannodd Pamela Hiley (Norwegian Taiji Centre) a Susie Ventris-Field (WCIA) lwyn rhosyn coffa yn ein Gardd Heddwch, ar dir y Deml Heddwch.  Plannwyd y rhosyn ‘Perfect Harmony’ ar 16 Mai: Diwrnod Byw Gyda’n Gilydd mewn Heddwch y Cenhedloedd Unedig, i symboleiddio tyfu cyfeillgarwch rhwng ein cenhedloedd, a chaniatáu i heddwch flodeuo a chreu cyfleoedd newydd. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *