Aelodau staff ar ‘wedi cael caniatad i fod yn absennol’ yn ystod COVID19 achosion

Mae argyfwng Covid-19 yn her fyd-eang annisgwyl. Yn y Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, o ganlyniad i Cofid-19, rydym wedi gorfod atal y rhan fwyaf o’n gweithgareddau gan gynnwys gweithgareddau ysgol, digwyddiadau cyhoeddus a llogi lleoliad.

Felly, yn y WCIA, rydym wedi penderfynu gweithredu ‘ gweithwyr sydd wedi cael caniatâd i fod yn absennol, ‘ i’r rhan fwyaf o aelodau staff nes bod y sefyllfa bresennol yn pasio, i ddechrau tan 1 Mehefin 2020.

Bydd nifer fach o aelodau’r tîm yn parhau yn ei swydd i gynnal rhai gweithgareddau a chyfathrebiadau ar-lein, gofalu am ein gwirfoddolwyr cyfnewid rhyngwladol presennol, a gofalu am y sefydliad a’i gyllid.

I’n staff sydd wedi cael caniatâd i fod yn absennol, rydym yn bwriadu ychwanegu at eu cyflogau fel nad ydynt yn cael toriad cyflog yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Y prif gysylltiad yn ystod y cyfnod hwn bydd Prif Weithredwr Susie Ventris-Field  (centre@wcia.org.uk) Byddwn yn parhau i gasglu safbwyntiau a straeon byd –eang.

Dywedodd Susie: “Rydym yn wynebu her enfawr yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang ac rydym yn benderfynol o barhau i rannu safbwyntiau ac effeithiau o bob cwr o’r byd, er mwyn annog pobl i ddangos undod a chefnogaeth fyd-eang.
“Hoffwn i ddiolch i’r tîm am fod yn wydn, yn hyblyg ac yn hynod gefnogol i’n gilydd yn ystod y cyfnod hwn.”
“Rwy’n croesawu unrhyw un i gysylltu os oes ganddynt unrhyw bryderon neu gwestiynau, er fy mod yn gofyn am ychydig o amynedd ynglyn â’r ymatebion gan fy mod yn ymuno â llawer o’r boblogaeth wrth gydbwyso gwaith ag addysg yn y cartref.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *