Ar 13 Ebrill, gorffennais yr Archif-athon cyntaf erioed i gael ei ddathlu yn y Deml Heddwch ac Iechyd

Ar 13 Ebrill, gorffennais yr Archif-athon cyntaf erioed i gael ei ddathlu yn y Deml Heddwch ac Iechyd (Caerdydd, Cymru). Am 4 diwrnod, mae tua chwe deg tri o wirfoddolwyr sy’n dod o wahanol ranbarthau o Gymru, yn helpu i gatalogio’r holl ddeunydd yn llyfrgell y Deml.

Fe wnes i fwynhau mynd drwy wahanol adnoddau yn fawr. Mae’n syfrdanol faint o lyfrau a deunyddiau sydd i’w cael yn y llyfrgell. Drwy ddod ar y ddau ddiwrnod hyn, hoffwn feddwl fy mod i wedi gwneud fy rhan i helpu ymchwilwyr a chenedlaethau’r dyfodol yn eu hastudiaethau tuag at heddwch.

gwirfoddoli yn ail sesiwn yr Archif-athon

Ymhlith y trysorau cudd, daethpwyd o hyd i lyfr wedi’i lofnodi gan Eleonor Roosevelt ei hun, a rhywfaint o luniau o’r XX a’r XIX ganrif.

Nod yr Archif-athon oedd cynhyrchu rhestr gatalog gyflawn o lyfrau a deunyddiau Llyfrgell y Deml fel y gall myfyrwyr, ymchwilwyr ac ymgyrchwyr heddwch eu harchwilio a’u cyrchu yn y dyfodol. Er na orffennwyd y gwaith, cafodd mwy na chwarter y llyfrgell ei chatalogio’n briodol mewn cronfa ddata ddigidol, ac o ystyried llwyddiant yr ymgyrch, y gobaith yw cynnal gweithdai tebyg yn y dyfodol.

Roedd yn gymaint o fraint gallu cyfrannu at Dreftadaeth Heddwch Cymru a, dysgu nid yn unig o’r llyfrau rhyfeddol o gyfoethog yn y Llyfrgell, ond gan y gwirfoddolwyr anhygoel a ymunodd â ni

gwirfoddolwr ESC gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru