Newyddion diweddaraf: Gwybodaeth bwysig am ddigwyddiadau yn y Deml Heddwch

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a gan fod nhw wedi argymell cyswllt nad yw’n hanfodol, mae’r tîm wedi penderfynu gweithio o gartref.

Felly, os ydych yn dymuno cynnal digwyddiad nad yw’n hanfodol, gofynnwn i chi gysylltu â’r Tîm Lleoliad er mwyn gohirio.

Mae gennym bolisi diddymu ond rydym yn cydnabod fod y rhain yn amgylchiadau eithriadol, felly byddwn yn ceisio bod yn hyblyg lle gallwn.

 

Darllenwch safbwynt Cyfnewid UNA am wirfoddoli yn rhyngwladol yma 

Mae ein gweithwyr yn Hub Cymru Africa wedi rhannu gwybodaeth ar COVID-19 ac sut mae’n effeithio ar Affrica i’r de o’r Sahara.

Darllenwch yr erthygl yma  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *