Cyfle cyffrous ar gyfer Ysgolion – Treialu Adnoddau Newydd

glossary school picture

Rydym yn chwilio am dair ysgol a fyddai’n barod i dreialu ein hadnoddau newydd sy’n archwilio Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Mae’r adnoddau wedi’u hanelu at yr oedrannau canlynol (5-8, 9-11 a 12-14 oed) ac maent yn archwilio’r ffordd y mae cymunedau wedi dod at ei gilydd i gydweithio a mynd i’r afael â Pandemig Covid-19.

Os oes gennych ddiddordeb mewn treialu’r adnoddau hyn, gyrrwch e-bost i amberdemetrius@wcia.org.uk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *