Datganiad i’r wasg, ymadawiad Prif Weithredwr

Bydd Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), Susie Ventris-Field, yn gadael WCIA fis Mawrth 2024 i weithio fel Prif Swyddog Gweithredol Oasis Caerdydd. 

Ers ymuno â’r WCIA fel gwirfoddolwr 12 mlynedd yn ôl, daeth Susie yn Ddirprwy Brif Weithredwr yn 2013, ac yna’n Brif Weithredwr yn 2018. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r sefydliad wedi datblygu i gynnwys gwaith allweddol ar gydsafiad byd-eang, newid hinsawdd, heddwch, cyfnewid rhyngwladol, dysgu byd-eang a chyfrifoldeb byd-eang. Roedd y cyfnod hwn yn cynnwys uno â’r elusen cyfnewid rhyngwladol, UNA Exchange, cyhoeddi’r bartneriaeth Climate Cymru dan arweiniad mudiadau a chynnal Sefydliad Heddwch cyntaf Cymru, Academi Heddwch. 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r WCIA wedi cefnogi dros 20,000 o bobl i weithredu dros faterion byd-eang sydd fwyaf pwysig iddyn nhw, a thros 100,000 i ddatblygu fel dinasyddion byd-eang gweithredol. Mae cynnydd wedi bod hefyd mewn cefnogi’r ddealltwriaeth o’r hyn mae’n ei olygu i fod yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

“Rwyf mor falch o’r gwaith mae’r WCIA yn ei wneud o ran ysbrydoli pobl ledled Cymru i gredu y gallant wneud gwahaniaeth ar faterion byd-eang, a dod ynghyd i gymryd camau gweithredu dylanwadol. Mae yna dîm anhygoel yn y sefydliad sy’n creu diwylliant cynhwysol a chreadigol a byddan nhw’n parhau â’r gwaith arbennig hwn wrth i Brif Weithredwr newydd ymuno â’r tîm” 

Dywedodd Sara Whittam, cyd-gadeirydd Bwrdd WCIA: “Rydym yn hynod ddiolchgar i Susie am ei harweinyddiaeth fel Prif Weithredwr WCIA. Mae hi wedi gweithio’n ddiflino i wireddu gweledigaeth y WCIA, ac wedi manteisio ar gyfleoedd i arloesi yn ystod cyfnodau o newid a heriau sylweddol. Gwyddom y bydd Oasis yn elwa o’i natur bositif a’i brwdfrydedd, ac edrychwn ymlaen at ddod o hyd i’r unigolyn nesaf i arwain WCIA drwy ein pennod strategol newydd.” 

Bydd Bwrdd WCIA yn recriwtio Prif Weithredwr newydd ar ddechrau 2024. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *