Dathlu Pen-blwydd Cenedl Cymru Masnach Deg yn 15 oed. 

Ar 11 Gorffennaf, roedd senedd Cymru yn llawn cyffro a balchder wrth i Gymru ddathlu 15 mlynedd ers dod yn Genedl Masnach Deg gyntaf y byd. Nodwyd y garreg filltir arwyddocaol hon gyda dathliad mawreddog wedi’i drefnu gan Cymru Masnach Deg, y sefydliad sy’n gyfrifol am hyrwyddo ac eirioli arferion masnach deg ar draws y wlad. 

Yn 2008, daeth Cymru y genedl gyntaf yn y byd i dderbyn statws mawreddog y Genedl Masnach Deg. Mae’r gydnabyddiaeth hon yn symbol o ymroddiad y wlad i hyrwyddo egwyddorion masnach deg, a sicrhau bod gweithwyr mewn gwledydd sy’n datblygu yn cael cyflog teg, yn cael eu trin ag urddas, ac yn cael amodau gwaith diogel. 

Yn ystod y dathliad, estynnwyd diolch i Cymru Masnach Deg am eu hymdrechion diflino i yrru’r mudiad masnach deg ymlaen. Mae eu hymrwymiad diwyro i godi ymwybyddiaeth, meithrin partneriaethau ac annog busnesau, sefydliadau ac unigolion i gofleidio arferion masnach rhesymol wedi bod yn allweddol yn llwyddiant Cymru fel Cenedl Masnach Deg. 

Fel lleoliad ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn, chwaraeodd Senedd Cymru ran allweddol wrth gefnogi mentrau masnach deg a deddfwriaeth. Mae wedi bod yn llwyfan i lunwyr polisi drafod a gweithredu strategaethau sy’n blaenoriaethu egwyddorion masnach deg yn economi Cymru. Heb os, mae ymrwymiad y Senedd i degwch a chyfiawnder wedi cyfrannu at gydnabyddiaeth Cymru fel arweinydd byd-eang mewn masnach deg. 

Roedd y digwyddiad dathlu 15 mlynedd yn gyfle i fyfyrio ar gyflawniadau niferus Cymru fel Cenedl Masnach Deg. Tynnodd sylw at y cynnydd o ran hyrwyddo cynhyrchion masnach deg, annog prynwriaeth ymwybodol, a grymuso cynhyrchwyr ymyleiddiedig mewn gwledydd sy’n datblygu. Roedd y digwyddiad yn arddangos straeon llwyddiant, ac yn dathlu’r effaith gadarnhaol y mae masnach deg wedi’i chael ar fywydau unigolion a chymunedau ar draws y byd. Wrth ddathlu cyflawniadau’r gorffennol, roedd y digwyddiad yn ein hatgoffa hefyd o’r gwaith sydd o’n blaenau. Fe wnaeth y cyfranogwyr ailddatgan eu hymrwymiad i adeiladu ar etifeddiaeth masnach deg Cymru, a phwyso am hyd yn oed mwy o newid.