Dathlu Pobl Ifanc am eu Cyfraniad i Heddwch

Canol Dydd ar 9 Gorffennaf cafodd pobl ifanc o ledled Cymru eu dathlu am eu cyfraniadau cadarnhaol at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang.  

Cynhaliwyd chweched seremoni Gwobrau Gwobrau Heddwch Ifanc Cymru ar-lein, a drefnwyd ar y cyd gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac Eisteddfod Gerdd Ryngwladol Llangollen. Derbyniodd yr enillwyr wobrau am gelf, ysgrifennu creadigol a ffilm – hefyd am eu gwaith cadarnhaol fel dinasyddion lleol a byd-eang.

Mae’n glir o geisiadau eleni bod plant a phobl ifanc yng Nghymru yn teimlo’n gryf am erchyllterau rhyfel, am newid hinsawdd ac am anghydraddoldeb ar sail rhyw neu hil.   Mae hi hefyd yn glir eu bod yn gweld arwyddion gobaith i’r dyfodol yn sgil COVID a’u bod yn fodlon torchi llewys i sicrhau bod newid yn digwydd.

Mae ‘Golgeidwaid Byd-eang’ yn Sir Gaerfyrddin, er enghraifft, wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau o greu gerddi heddwch yn eu hysgolion i ddysgu am ffasiwn gyflym a heddychwyr a chysylltu â phobl ifanc o wahanol rannau o’r byd dros Swm.  

Craeniau heddwch yn y Deml Heddwch ac Iechyd

‘Mae’r gwobrau heddychwyr ifanc wedi golygu fy mod i yn medru mynegi fy marn mewn ffordd weledol sydd yn galluogi eraill i feddwl a thrafod themâu iaith a heddwch ag eraill a chreu newid i’r gwell.’  

Xander Evans, Artist Heddwch Ifanc

Ychwanegodd Golgeidwad o Ysgol Gynradd Old Road, Sir Gaerfyrddin:  ‘Rydym wedi mwynhau bod yn arweinwyr a helpu eraill i ddeall am heddwch a chyfiawnder.  Rydym yn falch o’n hunain a’r ysgol wrth wybod ein bod ni yn medru gwneud gwahaniaeth.’

I gael blas ar y gwaith cadarnhaol a gynhyrchwyd gan blant a phobl ifanc yng Nghymru ac i ddarganfod pwy yw enillwyr y Gwobrau eleni, ewch at YouTube ar Ddydd Gwener, 9 Gorffennaf, gan ddefnyddio’r ddolen hon: