Dyma ein hymateb i gynlluniau uno DFID a SDCh

Rydym yn aelod o’r Grŵp Asiantaeth dramor Cymru a gyda’n gilydd, rydym wedi cyhoeddi datganiad isod ynghylch gynlluniau uno. Os hoffech rannu eich pryderon neu syniadau gyda ni er mwyn bwydo i mewn i’n hymatebion i’r dyfodol, cysylltwch â ni drwy ebost centre@wcia.org.uk neu ar drydar @wcia_wales

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *