Pencampwriaethau Dadlau Digidol Ysgolion Cymru 2021 – Rownd 1af

Dadleuodd prif drafodwyr Cymru dros le yn rownd derfynol ein Pencampwriaethau Trafod Ysgolion Cymru 2021 – nawr ar lein.

Ar 12 Chwefror, cymerodd myfyrwyr o Chweched Dosbarth Caerdydd, Academi Caerdydd ac Ysgol Westbourne ym Mhenarth ran mewn dadleuon unigol a thîm gwresog yn ystod rownd cyntaf y gystadleuaeth.

Dyfarnwyd enillydd cyntaf rownd y siaradwyr Unigol i Zaynab, disgybl Chweched Dosbarth Caerdydd am ei haraith ar ‘Mae’r tŷ hwn yn credu y dylai pob deddf ynghylch Newid yn yr Hinsawdd fod yn destun refferendwm.’

Hefyd o Chweched Dosbarth Caerdydd, ddaeth Maha & Sylvana yn gyntaf yn rownd y timau. Dadleuasant yn llwyddiannus o blaid y cynnig: ‘Byddai’r tŷ hwn yn cymell absenoldeb tadolaeth yn ariannol’.

Bydd y ddwy rownd nesaf yn cael eu cynnal ym mis Mawrth cyn y rownd gynderfynol a’r rownd derfynol fawreddog ddydd Mawrth Mawrth 16eg.

Diolch i CgGc am eu cyllid a’u cefnogaeth barhaus, sydd wedi caniatáu inni barhau i gynnal y gystadleuaeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *