#SumerUndod2022

Roedd dydd Gwener y 15fed yn Abertawe yn nodi diwrnod olaf cyfres o gynhadleddau #SummerUndod2022 Hub Cymru Affrica. Wrth fynd i’r afael â’r pwnc bywoliaethau cynaliadwy, esboniodd gwahanol gwmnïau a datblygwyr prosiectau sut maen nhw’n rhedeg eu busnes i sicrhau twf cynaliadwy a masnach deg. Rhoddwyd pwyslais arbennig ar y cysylltiadau rhwng Cymru ac Affrica.

Ar gyfer ail ran y gynhadledd, gosodwyd byrddau gwahanol i bobl drafod a rhwydweithio. Y pynciau oedd: Newid Hinsawdd, dan arweiniad y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd a Climate Cymru; Dinasyddiaeth Fyd-eang, dan arweiniad Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru; Siarter Gwrth-hiliaeth gan Hub Cymru Affrica; ac yn olaf, Addysg, dan arweiniad Dolen Cymru a Chysylltiadau Addysg Cymru Affrica.

Daeth y digwyddiad i ben gyda thrafodaeth banel ar Fywoliaethau Cynaliadwy yn Affrica ar ôl  Covid-19. Cafodd hyn ei ddilyn gan drafodaeth wedi’i hanimeiddio rhwng panelwyr a’r cyhoedd.

Fel mewn digwyddiadau eraill yn y gorffennol, daeth y noson i ben gyda swper anffurfiol a cherddoriaeth fyw.

Am ragor o wybodaeth neu i fynychu digwyddiadau fel hyn yn y dyfodol, cadwch olwg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu dilynwch Hub Cymru Affrica.