Swyddi – Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Climate Cymru

Mae Climate Cymru wedi sicrhau cyllid i redeg rhaglen wirfoddoli blwyddyn o hyd yng Nghymru o’r enw “Negeswyr Hinsawdd”, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr ag ymgyrchoedd a gwaith Climate Cymru, yn bwydo i mewn iddynt ac yn eu hategu.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddoli brwdfrydig a threfnus i ymuno â’n tîm a chwarae rhan hanfodol wrth roi hwb i’r rhaglen. Fel y Cydlynydd Gwirfoddolwyr, byddwch yn gweithio’n agos gyda Chydlynydd y Rhwydwaith, ymgyrchwyr, a chydweithwyr cyfathrebu i wreiddio gwirfoddoli yn ein gwaith trwy sefydlu systemau, hyfforddiant a phrosesau recriwtio newydd, yn ogystal â sefydlu a chefnogi gwirfoddolwyr newydd.

Byddwch hefyd yn cefnogi cydweithwyr ac yn eu helpu i ddeall sut i ymgorffori profiad gwirfoddoli o safon yn eu ffrydiau gwaith eu hunain. Byddwch yn ysbrydoli cyfranogiad gan wirfoddolwyr, gan ddefnyddio eich brwdfrydedd ynghylch gweithredu cyfiawnder amgylcheddol a chymdeithasol yn ogystal â’ch sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *