Uwchgynhadledd Undod Byd-eang 2022 – #GlobalUndod2022

Ar y 25ain a’r 26ain o Ionawr 2022, cynhaliwyd yr Uwchgynhadledd Undod Byd-eang flynyddol, a drefnwyd gan Hub Cymru Affrica. 

Ar y diwrnod cyntaf, canolbwyntiodd y panelwyr ar drafod sut y diffiniodd pob sefydliad ac unigolyn y cysyniad o undod, a’r rôl y chwaraeodd Cymru, a’r un mae hi’n chwarae ar hyn o bryd mewn perthynas â hyn, yn enwedig mewn perthynas â chyfandir Affrica. 

“Meddai Maint Cymru, rydym yn credu bod Undod Byd-eang yn ymwneud â dod â phobl at ei gilydd sydd â diddordebau a nodau cyffredin. Mae’n ymwneud â gwneud cysylltiadau, mae’n ymwneud ag undod ac amrywiaeth, mae’n ymwneud â pherthnasoedd cyfartal a llorweddol, a symud i ffwrdd o’r cysyniad hwn o helpu rhoddwyr a derbynwyr – mae’n gysylltiad cryf iawn â chyfiawnder cymdeithasol, ac i ni, cyfiawnder hinsawdd. […] mae angen i ni wrando ar anghenion pobl ar lawr gwlad a chynnwys gwir bartneriaeth”

– Barbara Davies-Quy (Maint Cymru)

Mae pum ffrâm allweddol sydd fel arfer yn berthnasol i Affrica. […] tlodi, gwrthdaro, llygredd, clefyd, arweinyddiaeth wael. […] Ond nid yw Affrica yr unig stori am dlodi, dinistr a chlefyd, […] mae cynnydd, mewn mwy nag un maes fel chwaraeon, cerddoriaeth a’r celfyddydau”

Moky Makura

Yn ail ddiwrnod yr Uwchgynhadledd Undod Byd-eang, roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y cysylltiadau penodol ymhlith pynciau celf, diwylliant ac undod. Fe wnaeth y panelwyr penodol gynnig eu mewnwelediadau, a dadansoddi partneriaeth Cymru ac Affrica.

“Mae celf a diwylliant wedi bod yn allweddol iawn wrth ddod ag unigolion a chymunedau at ei gilydd. Yn wir, ers tro bellach, mae Cymru ac Affrica wedi bod yn rhannu hanes diddorol o bartneriaeth ac undod. […]”

– Jean Samuel Mfikela

Daeth yr uwchgynhadledd flynyddol i ben gyda chrynodeb byr o’r digwyddiad, a’r gwesteiwr yn diolch i’r holl fynychwyr a chyfranogwyr am gymryd rhan yn y gynhadledd dau ddiwrnod, tra’n annog iddynt fyfyrio ymhellach ar y pynciau a drafodwyd yn yr Uwchgynhadledd Fyd-eang. Gallwch weld yr amserlen lawn a’r siaradwyr yn y ddolen ganlynol.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *