Dyn, Cenhadaeth a Mudiad: Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru a Gwilym Davies

Ymgyrchoedd Heddwch Byd-eang Cymru o’r 1920au a’r 30au

Darn o adroddiad Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru, 1927 – bellach yn cael ei arddangos fel lliain yn hongian yng nghyntedd Teml Heddwch ac Iechyd Cymru.

 

[efsbutton size=”large” color_class=”primary” align=”right” type=”link” target=”false” title=”Download Print-ready PDF” link=”https://www.wcia.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Man-MIssion-and-Movement-1920s-30s-Peace-Campaigns-the-Welsh-League-of-Nations-Union-and-Gwilym-Davies.pdf”]

Ym mynedfa cyntedd Teml Heddwch ac Iechyd Cymru, mae’r ymwelwyr yn mynd heibio dau liain diddorol sy’n hongian, sy’n datgan llwyddiannau ‘Ymdrechion Cymru dros Heddwch Byd ‘ yn ystod y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf – gyda phob un yn swnio bron yn rhy fawr i fod yn bosibl; mae pob un ohonynt yn erfyn y cwestiwn “beth yw’r stori?” Ac efallai, yn anad dim… Sut, Beth a Pham?

 

Sut y gallai cenedl mor fach â Chymru grynhoi’r hyn sy’n swnio fel pob aelwyd a mudiad, wrth fynd ar drywydd rhywbeth mor fawr ac eang ac allan o gyrraedd i bob golwg â heddwch byd?

Pam y doreth o weithgarwch hwn ar gyfer Cymru gyfan … ac i ble’r aeth? Pam nad ydyn ni’n gwybod amdano heddiw … Sut gallai rhywbeth mor fawr ddiflannu o hanes, o’n cof cyfunol? Ydyw wedi’i gynnwys o fewn hunaniaeth genedlaethol?

Beth fyddai’n ei gymryd heddiw, mewn byd sy’n llawn safbwyntiau croes a rhanedig, o Brexit i Trump i Ffoaduriaid a Chydraddoldeb, i uno pobl unwaith eto o gwmpas cenhadaeth a rennir o adeiladu gwell byd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

 

Y Genhadaeth a sefydlodd Teml Heddwch Cymru

Caiff ymwelwyr sy’n cyrraedd Drws Gogleddol y Deml Heddwch – mynedfa i’r ‘Adain Heddwch’ a ddefnyddir gan WCIA heddiw (Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru) a mudiadau rhyngwladol mwyaf blaenllaw Cymru- eu cyfarch gan flwch llythyrau sy’n ymddangos yn hen, sydd yn ei hun yn rhan werthfawr o dreftadaeth yr adeilad, yn erfyn am gael ei agor ac i ddatgelu ei straeon… Ei negeseuon o’r gorffennol. Ymunwch â ni i edrych drwy’r blwch llythyrau … i’r mudiad anhygoel y mae ei genhadaeth wedi ysbrydoli creadigaeth y Deml Heddwch, ac y mae ei sylfaenydd efallai yn haeddu cael ei enwi mewn hanes fel un o heddychwyr mwyaf deinamig, ond cynnil Cymru a’r byd: Gwilym Davies.

Blwch llythyrau Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn y Deml Heddwch heddiw.

Cynigwyd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru (WLoNU) gyntaf o lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol (Gŵyl Cymru), yng Nghastell-nedd ym 1919, gan David Davies o Landinam –milwr a ddychwelodd o’r ffosydd wedi’i arswydo gan y rhyfel, ac a oedd yn benderfynol o gefnogi ei gydwladwyr ar drywydd, nid yn unig diwedd i’r Rhyfel Byd Cyntaf yn y Cadoediad – ond y dylai ‘Byth Eto’ gael ei roi ar waith, a fyddai’n sicrhau yn llythrennol na fyddai Rhyfel Mawr yn digwydd ‘Byth Eto’. Heddwch a fyddai’n parhau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a diogelu eu plant eu hunain.

“In the silent moments of our remembrance, we confronted the great phantom host which included the dearest friends of our youth. They would have become restive at the thought of what we – who know now what war means – are now doing to save their dear ones from a similar fate… They say:
“What are you doing about it all? Is it to be nothing… but the laying of wreaths and blowing of last posts?”

David Davies, Aduniad 1937 o’i Fataliwn, y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, Llandinam

Yr oedd yn gri a darodd galon cenedl llawn ing, lle’r oedd pob aelwyd wedi colli anwyliaid; a chofrestrodd 3,000 o bobl ar y Maes (safle’r ŵyl). Un o’r rheiny a ddaeth ymlaen oedd pregethwr o Gwmrhymni, y Parch Gwilym Davies – a welodd yng Nghynghrair Cymru, nid dim ond y rhagolygon, ond yr angen dynol brys am fudiad a allai sefydlu Cymru fel “Cenedl Genhadol i’r Byd yn Lledaenu Heddwch “.

Roedd gan Gymru hanes hir o heddychwyr; roedd yr ‘ Apostol Heddwch ‘ Henry Richard o Dregaron, AS dros Ferthyr Tudful cyfagos, yn un o res o wŷr Cymru i gydlynu’r Gymdeithas Heddwch Llundain arloesol ar raddfa ryngwladol, Cymdeithas y bu’n ysgrifennydd arni am fwy na 40 mlynedd.  Wedi’i ysbrydoli gan ffigyrau fel sefydlydd y Gymdeithas Heddwch, Joseph Tregellis Price o Gastell-nedd, arweinydd heddwch America, Elihu Burritt a llawer o ffigyrau eraill, rhannodd Gwilym Davies â llawer, ymdeimlad cryf bod hunaniaeth Gymreig wedi’i wreiddio, ac y dylai gael ei wreiddio, yn briodol mewn heddwch drwy agwedd ryngwladol.

Ac os oedd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi dysgu unrhyw wersi, i lawer o’r boblogaeth yng Nghymru, yr unig ffordd ymlaen oedd sicrhau ‘ cyfraith dros ryfel ‘. Roedd yr amser yn iawn. Mae stori’r mudiad ymgyrchu ei hun yn dilyn; Ond wrth wraidd y mudiad, daeth un dyn i’r amlwg, oedd yn cael ei ystyried gan lawer fel ‘dynamo’ mudiadau rhyng-genedlaetholaidd Cymru drwy’r blynyddoedd rhwng y ddau ryfel: Gwilym Davies (1879-1955).

Erbyn diwedd y 1920au, byddai Cynghrair Cymru o’r Undeb Ewropeaidd yn dod yn un o fudiadau aelodaeth mwyaf Cymru, gyda dros 1,000 o ganghennau cymunedol lleol a 61,000 o aelodau yn ymgyrchu’n frwd ar faterion rhyngwladol y dydd.

Y Dyn Wrth Wraidd y Genhadaeth

Portread a theyrnged i Gwilym Davies ar glawr 40fed Neges Heddwch ac Ewyllys Da blynyddol Ieuenctid Cymru 1962

Yn gyd-sylfaenydd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru (gyda David Davies) ym 1920, mae Gwilym Davies yn cael ei ddathlu’n bennaf heddiw fel sylfaenydd ‘Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru ‘ ac Urdd Gobaith Cymru – mudiad ieuenctid Cymru – ym 1922. Yn draddodiadol, mae bywgraffiadau Gwilym Davies wedi cymryd golwg eithaf eang ar ei gyflawniadau bywyd niferus, ei ymrwymiad mewn mudiadau a chymunedau cymdeithas sifil Cymru, ac yn rhyngwladol-ond fel arfer, mae’n canolbwyntio ar ei gysylltiad â’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, sydd bellach yn cael ei hymchwilio’n fwy helaeth.

 • Tudalennau Cymru dros Heddwch ar dudalennau’r Neges Heddwch Ieuenctid a’r Urdd ar y Neges Heddwch heddiw, ac ar dreftadaeth y neges.
 • Deunyddiau wedi’u digideiddio o 1922 – yn ddiweddar ar Gasgliad y Werin Cymru – Neges Heddwch ac Ewyllys Da.
 • Pecyn Dysgu Cwricwlwm WCIA a’r Urdd i Ysgolion ar y Neges Heddwch ac Ewyllys Da.
 • Llinell amser y Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da ar Sutori
 • Bu prosiect cyfnewid ieuenctid rhyngwladol a hyfforddiant rhwng WCIA, UNA Cyfnewid a’r Urdd yn 2017 yn archwilio negeseuon cytbwys gan fudiadau ieuenctid tramor, gan gynhyrchu blog o’r prosiect ac archif wedi’i ddigideiddio o’r ymatebion rhyngwladol ar PCW.
 • Gweithgareddau o Eisteddfodau diweddar yr Urdd yn y Fflint (2016), Pen-y-bont (2017), a Phowys (2018)
 • Mae Doethuriaeth ar dreftadaeth y Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn cael ei ddatblygu drwy IGES ym Mhrifysgol Aberystwyth, a drwy draethawd hir gan Siwan Dafydd drwy Brifysgol Birmingham.

Fodd bynnag, tyfodd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru rhwng 1922 a 1939 yn un o fudiadau ymgyrchu mwyaf dynamig a chyffredin Cymru dan ei arweinyddiaeth, ac ychydig sydd wedi cael ei ddweud am y stori hon – heb sôn am rôl Gwilym Davies ynddi.

Mae’r nodwedd hon yn ceisio archwilio’r cyfnod hynod hwn o Weithredaeth Heddwch ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf-a’i gyfraniad yn y pen draw at greu’r Cenhedloedd Unedig ar ôl yr Ail Ryfel Byd, cydweithrediad rhyngwladol a hunaniaeth Gymreig dros y 75 mlynedd ers hynny.

Cyfeiriadau ar Gwilym Davies
 • Cynhelir Archifdy Gwilym Davies yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yn Aberystwyth. Mae gohebiaeth helaeth yn ymwneud â’i waith hefyd yn ymddangos yn …
 • Papurau’r Arglwydd Davies Llandinam yn <https://archives.library.wales/index.php/lord-davies-of-llandinam-papers> LlGC;
 • Archifau Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn LlGC; ac yng Nghasgliadau’r Deml Heddwch.

 

Ysgrifeniadau Gwilym Davies

Cylchgrawn Welsh Outlook, Hydref 1930 – sy’n cynnwys erthygl gan Gwilym Davies o’r enw ‘Wales and the World’

Fe ymddangosodd nifer o erthyglau pwysig ganddo yn The Welsh Outlook, Yr Efrydydd, ac yn Y Drysorfa; casglwyd rhai o’r rhai Cymraeg yn Y Byd Ddoe a Heddiw (1938).

Fe wnaeth ei erthygl yn Y Drysorfa, 1942, ar Blaid Genedlaethol Cymru (Plaid Cymru) ennyn cryn drafodaeth. Mae cyhoeddiadau eraill yn cynnwys:

 • International Education in the Schools of Wales and Monmouthshire (1926),
 • The Ordeal of Geneva (1933),
 • Intellectual co-operation between the Wars (1943), a
 • The Gregynog Conferences on International Education 1922-37 (1952),
 • yn ogystal ag adroddiadau blynyddol Cyngor Cenedlaethol Cymru Undeb Cynghrair y Cenhedloedd, 1923-39, a Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig, 1943-46.

Bywyd Cynnar, y Weinidogaeth ac Ysgol Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Ganwyd Gwilym Davies ym Medlinog, Merthyr Tudful, a dilynodd yn ôl traed ei dad fel pregethwr y Bedyddwyr o 1895, cyn ennill ysgoloriaeth i Goleg yr Iesu, Rhydychen lle’r oedd yn Olygydd cylchgrawn Outlook y Bedyddwyr – rhagflas o’r ysgrifennu toreithiog y byddai’n ei gynhyrchu ar hyd ei fywyd. Fodd bynnag, o’i ddyddiau myfyrwyr ymlaen, dioddefodd Gwilym Davies o iechyd gwael drwy gydol llawer o’i fywyd – sydd efallai’n gwneud ei gyflawniadau bywyd yn fwy rhyfeddol.

Plac Glas yn Nhref Caerfyrddin, yn dathlu amser Gwilym Davies yno fel pregethwr ac ymgyrchydd heddwch

O 1906, ordeiniwyd ef yn Weinidog yn Broadhaven, Sir Benfro, ac aeth ymlaen i wasanaethu yng Nghaerfyrddin, y Fenni a Llandrindod dros y ddegawd ddilynol. Ffurfiodd gyfeillgarwch agos â’r David Davies ifanc o Landinam, a oedd newydd gael ei ethol yn Aelod Seneddol Rhyddfrydol dros Sir Drefaldwyn- diwygiwr cymdeithasol rhyngwladol ac egnïol – a welodd yn Gwilym Davies, drefnydd deinamig a allai ei helpu i wireddu ei weledigaethau ar gyfer gwella cymdeithas Cymru. Ym 1911, sefydlwyd Ysgol Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ganddynt.

Roedd Gwilym Davies yn heddychwr balch, ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, ceisiodd chwarae rôl actifydd fel ‘cenhadwr dros achos heddwch rhyngwladol’ – gan gario ‘mlaen gyda thraddodiad yr Arloeswyr Cymreig Richard Price, Robert Owen, a Henry Richard. Ym 1922, ymddeolodd o’r Weinidogaeth, i ganfod rhai o fudiadau rhyng-genedlaetholaidd mwyaf hirhoedlog Cymru.

Cymharodd y chofiannydd J.E. Meredith cefndiroedd Gwilym Davies a ‘Apostle of Peace’ Henry Richards yn eithaf uniongyrchol:

“With the neighbouring parliamentary MP of Henry Richard… both were sons of ministers of religion, both themselves were ordained minsters of a nonconformist denomination and gave up ministers in order to devote time to their causes they were both intellectually and mutually engaged in.”

Sefydlu Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru, 1920-22

Plas Dinam ym Mhowys, lle cyfarfu Gwilym a David Davies ym mis Ionawr 1922 i gytuno ar sefydlu Undeb Annibynnol o Gynghrair y Cenhedloedd Cymru.

Roedd David Davies wedi cynnig y syniad yn gyntaf sef ‘ Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell-nedd ym mis Awst 1918 – 4 mis cyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. O ystyried ei anniddigrwydd health o ran telerau Proses Heddwch Paris/Cytundeb Versailles, a osododd iawndal andwyol ar bobl yr Almaen, roedd llawer o ddynion a menywod o Gymru yn gefnogol i Gynghrair Ryngwladol o Genhedloedd mewn egwyddor. Er bod cyfarfod a gynhaliwyd (25 Mai) 1920 yn Llandrindod wedi ffurfio Pwyllgor a oedd yn cysylltu ag Undeb Cynghrair y Cenhedloedd yn Llundain, ymddengys (o gofnodion trafodaethau ym 1921-22) nad oedd hyn eto wedi’i drosi’n gorff ymgyrchu effeithiol yng Nghymru.

Ym mis Ionawr 1922, cyfarfu David Davies a Gwilym Davies yn Llandinam i sefydlu a chyllido’n briodol mudiad cenedlaethol unigryw, a fyddai’n ‘ymgynnull pobl Gwalia’ – yn annibynnol, ond yn cyd-fynd, ag Undeb y DU.

 • Nodiadau a gohebiaeth Cyfarfod Plas Dinam, 1922 – anghenion sefydliadol ar gyfer mudiad heddwch effeithiol.
 • Adroddiad y Cyfarwyddwr Anrhydeddus, Ebrill 9 1922 – sefydlu swyddfa ar gyfer ymgyrchu dros heddwch ar draws y wlad, ac adolygu’r gangen a’r strwythurau aelodaeth a’r berthynas â chorff y Deyrnas Unedig sy’n ymwneud â Chynghrair y Cenhedloedd.
 • Cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn Llandrindod, Pasg 1922 –adeiladu sylfaen aelodaeth ac ymgyrch Cymru gyfan
 • Cyfansoddiad Undeb Cynghrair Gwledydd Prydain a Chymru, 1922 – yn dilyn ailstrwythuro a sefydlu Cyngor Cenedlaethol Cymru o dan swydd Cyfarwyddwr Gwilym Davies.

Ymgyrchoedd Heddwch Rhyngwladol, 1922-39

Llythyr ym mis Mehefin 1922 oddi wrth Gwilym Davies, ar lwyddiannau cynnar y Neges Heddwch ac Iechyd Da Ieuenctid cyntaf, a ddarlledwyd gan Marconi Telegraph a’i godi gan Dŵr Eiffel

O 1922, taflodd Gwilym Davies ei hun i drefnu Ymgyrch dros Heddwch Byd, yn wahanol i unrhyw un roedd y byd wedi ei weld o’r blaen: i gynnwys pob dyn, menyw a phlentyn yng Nghymru mewn ‘cenhadaeth ar gyfer rhyngwladoldeb ‘. Yn fabwysiadwr brwdfrydig o dechnolegau cyfathrebu newydd, cyfryngau torfol ac allgymorth cymunedol, fel ‘ Cyfarwyddwr Anrhydeddus’ Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru, creodd a chydlynodd Gwilym Davies nifer o ymgyrchoedd heddwch ar draws y wlad:

 • Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru, a alwyd yn wreiddiol yn ‘Neges Heddwch Di-wifr Cymru ‘, a ddarlledwyd am y tro cyntaf ar 18 Mai 1922 – a ddewiswyd i nodi ‘Diwrnod Heddwch y Byd ‘ Cymru fel pen-blwydd blynyddol Cynhadledd Heddwch Hague
 • Gwilym Davies oedd y person cyntaf mewn hanes i ddarlledu radio yn Gymraeg, ar ddydd Gŵyl Ddewi 1923, pan ddarlledwyd y?
 • Deiseb Heddwch Menywod Cymru i America – 1923, wedi ei harwyddo gan 390,296 o fenywod ar draws Cymru gyfan, yn galw ar UDA i ymuno ac arwain Cynghrair y Cenhedloedd.
 • Cwricwlwm Addysg Byd-eang/Dinasyddiaeth y Byd cyntaf i athrawon ac ysgolion, a ddatblygwyd drwy sefydlu Pwyllgor Cynghori ar Addysg Cymru (WEAC). Cynhaliwyd Cynadleddau Blynyddol Gregynog ar Addysg Ryngwladol gan y Chwiorydd Davies o Landinam, Gwendoline a Margaret, a hwyluswyd gan Gwilym Davies.
 • Ym 1926, cynhaliodd Cymru Gyngres Heddwch Rhyngwladol Cynghrair y Cenhedloedd yn Aberystwyth – yr hyn sy’n cyfateb i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig heddiw yn dod i ganolbarth Cymru.
 • O 1930, cefnogodd Annie Hughes-Griffiths fel Cadeirydd, i ddatblygu Pwyllgor Cynghori Menywod, a ddatblygodd ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn CEWC Cymru, sef y Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd).
 • Ymgyrch Heddwch ac Offrwm Blynyddol ar draws Eglwysi Cymru.
 • Deiseb Cofeb Heddwch 1925 o Arweinwyr Ffydd Cymru i fudiadau ffydd America.
 • Maniffesto etholiad cyffredinol 1929 ar gyfer ‘Athrawon a Heddwch Byd ‘
 • Pleidlais Heddwch 1935 ar Ras Arfau Ewrop.

Gellir archwilio gweithgareddau ymgyrchu Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru drwy eu Hadroddiadau Blynyddol 1922-45, wedi’u digideiddio fel rhan o brosiect ‘ Cymru dros Heddwch ‘ WCIA gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr. Gellir gweld y llyfrynnau gwreiddiol yn y Deml Heddwch, ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Papurau David Davies o Landinam – ac wedi’u digideiddio hefyd ar wefan Casgliad y Werin Cymru (isod).

Adroddiadau Blynyddol a Digwyddiadau Pwysig Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru

1922
1923
1924
1925
1926
Adroddiadau Blynyddol a Digwyddiadau Pwysig Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru Ymgyrch Deiseb Heddwch Menywod

Sefydlu Cynadleddau Athrawon Gregynog ar Addysg Ryngwladol

Dirprwyaeth Menywod Heddwch i America

Ymgyrch ‘Eglwysi Cymru a Heddwch Byd’

Deiseb Arweinwyr Ffydd i America Cynnal Cyngres Heddwch Rhyngwladol Cynghrair y Cenhedloedd yn Aberystwyth

Pererindod Heddwch Menywod Gogledd Cymru – ‘Cyfraith nid Rhyfel’

1927
1928
1929
1930
1931
Canghennau ac aelodaeth Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn cyrraedd eu hanterth Cynnig y Deml Heddwch fel cofeb genedlaethol Cymru i’r rheiny a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf David Davies commissions new WLoNU HQ – a ‘Temple of Peace’‘Welsh Teachers and World Peace’ Manifesto published Y Farchnad Stoc yn cwympo a dechrau’r Dirwasgiad Mawr Sefydlu Pwyllgor Cynghori Menywod Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru – gweler cofnodion y cyfarfodydd

1932
1933
1934
1935
1936
Ymgyrch y Tribiwnlys Cydraddoldeb Ymgyrch y Bleidlais Heddwch Gŵyl Ieuenctid

1937
1938
1939
1940
1941
Gosod y Garreg Sylfaen a dechrau adeiladu Teml Heddwch Cymru Agor Teml Heddwch Cymru Dechrau’r Ail Ryfel Byd; atal gweithgareddau Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru Gwahodd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru / Gwilym Davies i ddatblygu cynigion ar gyfer UNESCO

1942
1943
Image result for Lord Davies Memorial Fund
1944
1945
Adroddiad Blynyddol Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru – UNA Cymru ar gyfer  1943-1946
UNESCO Marwolaeth yr Arglwydd David Davies, sylfaenydd a noddwr Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru.
Gronfa Goffa’r Arglwydd Davies
Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn dod yn Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig Cymru (UNA Wales)

Cyfarfod Cyntaf  UNA Wales, Hyd 1945

Sefydlu Gwasanaeth Ieuenctid rhyngwladol (IYS) a CEWC, y Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd
 
Welsh Churches and World Peace – Llyfryn Ymgyrchu, 1924 Maniffesto Athrawon a Heddwch y Byd 1929 Bwletinau Pleidlais Heddwch Cymru, 1935 (rhagor o fanylion isod) Cynigion UNESCO, 1941-45 Gwasanaeth Coffa Gwilym Davies, 1955

Mudiad Byd-eang Cymru: Canghennau, Aelodaeth a Chyfranogiad mewn Rhyng-genedlaetholdeb.

‘Cynllun Ymgyrch ‘ nodweddiadol a ddatblygwyd gan Gwilym Davies gyda changhennau lleol – hon yw’r rhaglen 1922-23 ar gyfer Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yng Nghasnewydd.

Rhoddodd Gwilym Davies bwyslais arbennig o gryf ar gyfranogiad cymunedol ar lawr gwlad yn Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru, gyda rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau dan arweiniad canghennau ac ymgyrchwyr lleol, a oedd yn cynnwys mentrau fel:

 • Cyfarfodydd cyhoeddus a dadleuon ar faterion cyfoes yn ymwneud â materion rhyngwladol cyfredol.
 • ‘Lantern Lectures’ (sieoau sleidiau) ar faterion rhyngwladol.
 • Codi arian ar gyfer gwaith Cynghrair Cymru, yn arbennig drwy drefnu Diwrnodiau Cennin Pedr a Heddwch blynyddol (a ymchwiliwyd gan Rob Laker, myfyriwr Hanes ym Mhrifysgol Abertawe, fel rhan o leoliad treftadaeth gyda WCIA yn 2019).
 • Deisebau ac ymgyrchoedd i ddylanwadu ar farn gyhoeddus/wleidyddol ar faterion heddwch fel y Fasnach Arfau, a ‘ Cyfraith nid Rhyfel ‘.
 • Gorymdeithiau a Phererindodau Heddwch, fel Pererindod Heddwch Menywod Gogledd Cymru, 1926.
 • Stondinau’r Eisteddfod
 • Cystadlaethau ysgolion yn cynnwys Cynllun Ysgoloriaeth Geneva, Traethodau ac Arholiadau Heddwch, ac ysgoloriaethau Ysgolion Haf Rhyngwladol – parhaodd llawer ar ôl yr Ail Ryfel Byd o dan CEWC.
Canghennau Cymru a Ffigurau Aelodaeth

Mae’r tabl isod yn deillio o ddadansoddiad o’r ffigurau aelodaeth a dynnwyd o Adroddiad Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn ystod y blynyddoedd rhwng y ddau ryfel (gyda diolch i Rob Laker, Prifysgol Abertawe). Mae blynyddoedd o aelodaeth arbennig o uchel yn cael eu dangos mewn bold, gyda’r nifer uchaf o 61,262 ym 1930, ychydig cyn y Dirwasgiad Mawr; ac er bod gostyngiad yn yr aelodaeth â thâl y flwyddyn ganlynol, cofnodwyd y nifer uchaf o ganghennau yng Nghymru – sef 1,014 – ym 1931-2. Roedd yr uchafbwynt mewn canghennau iau, sef dim ond dipyn mwy na 302 ar draws Cymru, i ddod yn 1938. Ceir esboniad pellach o’r ffigurau isod.

Blwyddyn

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931-32

Aelodaeth Oedolion 18,110 26,345 31,299 34,999 36,689 39,223 41,822
43,050
14,051
Aelodaeth Iau 2,686 4,247 6,080 9,801 10,653 11,727 14,784
18,212
12,749
Cyfanswm Aelodaeth 20,796 30,592 37,379 44,800 47,342 50,950 56,606
61,262
26,800
Canghennau Cymuned 280 415 571 652 700 770
794
764 770
Canghennau Ieuenctid 20 39 77 133 149 176 202 233 244
Cyfanswm Canghennau 300 454 648 785 849 946 996 997
1,014

Blwyddyn

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

Aelodaeth Oedolion 15,146 13,630 13,537 15,675 18,255 12,745 13,018 7,828 4,635
Aelodaeth Iau 9,264 9.026 9,290 6,780 9,216 3,881 2,342
Cyfanswm Aelodaeth 24,410 13,630 13,537 24,701
27,545
19,525 22,234 11,709 6,977
Canghennau Cymuned 621 479 533 538 498
Canhennau Ieuenctid 279 298 200
302
227
Cyfanswm Canghennau 900 777 733 840 725

Er ei fod yn dangos ffigurau cyfranogi trawiadol o unrhyw ddadansoddiad, maen nhw hefyd yn tynnu sylw at rywfaint o newidiadau a myfyrdodau o amgylchedd cyfnewidiol y byd yr oedd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd yn gweithredu o’i fewn.

 • Ym 1930-31, roedd y ‘cwymp amlwg’ mewn aelodaeth mewn gwirionedd yn newid mewn cyflwyniad. O ganlyniad i’r gostyngiad mewn incwm, penderfynodd Cyngor Cynghrair Cymru fesur aelodaeth â thâl. Dylid nodi y cafwyd y nifer uchaf o ganghennau lleol gweithredol yr un flwyddyn – sy’n awgrymu bod gweithgarwch gwirfoddolwyr ac ymgyrchwyr wedi parhau’n uchel.
 • Fodd bynnag, wrth i Ddirwasgiad Mawr 1930-31 gymryd effaith, cafodd hyn ddwy effaith: gostyngiad sydyn mewn aelodaeth â thâl, sy’n adlewyrchu’r sefyllfa o ran diweithdra a llymder; a cholli rhywfaint o ffydd yng Nghynghrair y Cenhedloedd ei hun yn dilyn Argyfwng Manchuria.
 • Mae ad-drefnu pellach ym 1934, a rhai amrywiadau cyflwyniadol, yn arwain at rai bylchau mewn ffigurau.
 • Cafodd yr aelodau a dderbyniodd y cyflogau uchaf erioed eu marcio ym 1937, wrth i Deml Heddwch Cymru gael ei hadeiladu – ac wrth i bryderon gynyddu tuag at Ail Ryfel Byd.
 • Gyda’r dechrau’r Ail Ryfel Byd, gohiriodd Cynghrair Cymru waith yn rhannol, er bod rhai ffigurau yn cael eu cynnig – er efallai nad yw’r rhain yn cynrychioli mesurau gweithgarwch tebyg.
 • Cwestiwn/pwynt o ddiddordeb cyffredinol ar Ganghennau Aelodaeth Iau yw ai rhagflaenwyr, mudiadau paralel neu’r un cyrff lleol ag Aelwydydd lleol mudiad ieuenctid yr Urdd oedd y rhain. O ystyried y gorgyffwrdd yn y genhadaeth rhwng Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru, y Neges Heddwch a’r Urdd, mae’n ymddangos yn eithaf posibl mai’r un yw’r grwpiau lleol hyn.
‘Diwrnodiau Cennin Pedr ‘ ac Ariannu Gwaith Heddwch Cynghrair Cymru

Codwyd arian ar gyfer y Gynghrair drwy Godi arian yn eang gan Ganghennau, drwy drefnu’r Diwrnodiau Cennin Pedr blynyddol dros Heddwch (wedi’i archwilio’n fanwl gan fyfyriwr hanes Prifysgol Abertawe, Rob Lake).  Ym 1927, cyfrannodd canghennau Cymru gyfan £1,507 12s 11D – tua £93,000 heddiw – tuag at gostau rhedeg cyffredinol Cynghrair Cymru, yn ogystal ag ariannu eu hymgyrchoedd a’u gweithgareddau lleol eu hunain.

 

Edrychwch ar Google Map of Communities, a drefnodd y Diwrnodiau Cennin Pedr rhwng 1925-39, a goladwyd gan fyfyriwr hanes Abertawe Rob Laker o Brifysgol Abertawe (cliciwch ar Zoom, neu ar PINS, i ddod o hyd i gymunedau penodol).

Mor gynnar â 1925, roedd gweithgareddau ymgyrchu Cynghrair Cymru yn llawer mwy na’u hadnoddau ariannol – a oedd weithiau’n creu pryder a rhwystredigaeth o fewn y mudiad. Fodd bynnag, fe wnaeth David Davies ‘ achub croen ‘ Cyngor Cymru yn rheolaidd, gyda rhoddion i dalu dyledion ymgyrchoedd mwy uchelgeisiol yr oedd yn credu eu bod yn hanfodol i ddiogelu heddwch, fel Pleidlais Heddwch 1935 (isod).

Fodd bynnag, nid oedd y model hwn sy’n dibynnu ar ddyngarwch yn gynaliadwy, ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ni lwyddodd Cymdeithas Cenhedloedd Unedig Cymru erioed i efelychu lefelau’r ymgysylltiad – nac yn wir, gwariant ymgyrchu – Cynghrair Cymru, yn enwedig ar ôl marwolaeth yr Arglwydd Davies ym 1944.

 

Cwricwlwm ‘ Addysg Fyd-eang ‘ cyntaf y byd i Ysgolion

Pencadlys Cynghrair y Cenhedloedd yn Geneva, 1920 (Wikimedia Commons)

Teithiodd Gwilym Davies yn helaeth mewn rôl a ddisgrifiwyd weithiau fel ‘llysgennad heddwch i’r byd ‘ cymdeithas sifil Cymru – gan dreulio cryn amser ym mhencadlys Cynghrair y Cenhedloedd yn Geneva, sef ‘ Palas y Cenhedloedd ‘. Ysgrifennodd ddiweddariadau rheolaidd ar faterion rhyngwladol a materion cyfoes o heddwch a gwrthdaro ar gyfer bwletinau Undeb Cynghrair y Cenhedloedd yng nghyd-destunau Cymru, yn ogystal â cholofnau ar gyfer cylchgrawn Outlook Cymru, Headway (cyfnodolyn Cynghrair y DU) Western Mail a llawer o bapurau newydd . Fe wnaeth ei ddarnau barn ei nodi fel un o ddylanwadwyr mwyaf blaenllaw Cymru ar faterion rhyngwladol.

Yn ystod y 1920au-30au, denodd waith Pwyllgor Cynghori Addysg Cymru (WEAC), mewn datblygu ‘cwricwlwm ar gyfer ysgolion sy’n addysgu gwerthoedd ac egwyddorion Cynghrair y Cenhedloedd’ ganmoliaeth fyd-eang  – daeth rhaglen gwricwlwm Addysg Fyd-eang, Dinasyddiaeth Fyd-eang neu Addysg Heddwch gyntaf y byd, yn ‘fodel o arfer gorau’ ar gyfer addysgwyr ledled y byd. Gan ddechrau ym 1922, cynhaliwyd ‘Cynadleddau Blynyddol Gregynog ar Addysg Ryngwladol’ gan y Chwiorydd Davies o Landinam, sef Gwendoline a Margaret, ac fe’u hwyluswyd gan Gwilym Davies.

Mae esiamplau o fentrau Addysg Dinasyddiaeth Byd-eang gan Gynghrair Cymru sydd wedi goroesi ‘yn yr archifau’ yn cynnwys:

 • Athrawon a Heddwch y Byd 1929 –canllawiau i athrawon, a gynhyrchwyd hefyd, yn faniffesto i ddylanwadu ar ymgeiswyr ar gyfer Etholiad Cyffredinol 1929
 • Cyhoeddiad – World Friendship Stories
 • Galluogodd Cynllun Ysgoloriaeth Geneva ddisgyblion a enillodd gystadlaethau dinasyddiaeth Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru, i deithio i Geneva a gweld Cynghrair y Cenhedloedd ar waith.
 • Traethodau ac Arholiadau Heddwch
 • Ysgoloriaethau Ysgolion Haf Rhyngwladol – parhaodd llawer ar ôl yr Ail Ryfel Byd o dan CEWC.
 • Gwyliau Ieuenctid

O 1931, chwaraeodd y Pwyllgor Cynghori Menywod, dan arweinyddiaeth Annie-Jane Hughes Griffiths, a fu’n arwain Dirprwyaeth Deiseb Heddwch Menywod Cymru i America, ran gynyddol flaenllaw wrth gydlynu gweithgareddau addysgol Cynghrair Cymru. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, daeth y ddau gorff (WAC a WEAC) yn un o dan nawdd CEWC Cymru – Cyngor Cymru dros Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd – sydd wedi parhau i gefnogi ysgolion gydag addysg fyd-eang hyd heddiw, ac sydd wedi uno mor ddiweddar â 2015 i fod yn Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru fel cangen ‘Dysgu Byd-eang’ o waith WCIA. Treftadaeth hir a chryf yn wir.

Pleidlais Heddwch Cymru 1935

Un o brif bwyntiau gwaith ymgyrchu Cynghrair y Cenhedloedd Cymru oedd Pleidlais Heddwch 1935 – menter ledled y DU gan Undeb Cynghrair y Cenhedloedd, lle’r oedd Cymru’n ceisio ‘ arwain y ffordd ‘ – neu i ‘Ennill yr etholiadau ‘ fel mae Gwilym Davies yn ei ddweud.

Nod y Bleidlais Heddwch oedd canfasio – a dylanwadu – ar farn y cyhoedd ar y cynnydd yn Ras Arfau Ewrop, ac ar rôl Cynghrair y Cenhedloedd (a chyfrifoldebau ei aelod lywodraethau) i arwain ymdrechion rhyngwladol i gynnal yr heddwch bregus wedi’r Rhyfel Byd Cyntaf.  Roedd y bleidlais yn gofyn pum cwestiwn i bob dyn a menyw dros 18 oed, gan wirio’r cydbwysedd barn:

 1. O blaid / yn erbyn Cynghrair y Cenhedloedd
 2. O blaid / yn erbyn Diarfogi
 3. O blaid/yn erbyn diddymu Awyrennau’r Llynges a’r fyddin
 4. O blaid/yn erbyn diddymu’r broses o weithgynhyrchu Arfau’n breifat
 5. A –O blaid/yn erbyn Gweithredu Economaidd yn erbyn Cenhedloedd Treisiol
 6. B – O blaid/yn erbyn Gweithredu Milwrol yn erbyn Cenhedloedd Treisol

Arweiniodd canghennau ac ymgyrchwyr Undeb y Cenhedloedd Cymru ymdrechion canfasio ym mhob sir yng Nghymru, gan lwyddo i sicrhau 5 o’r 10 o’r pleidleisiau etholaethol uchaf yn y DU – gan gynnwys Ynys Môn, Aberdâr, Abertawe, Rhondda a Merthyr Tudful.

“Pleidleisiodd cyfanswm o 1,025,040 o bobl yng Nghymru yn y Bleidlais Heddwch –roedd 62.3% ohonynt yn bleidleiswyr cofrestredig cymwys”

Cofnodion Pleidleisiau Heddwch wedi’u Digideiddio

Pleidlais Heddwch 1935 – Cyfarwyddyd i Aelwydydd Pleidlais Heddwch 1935 – Cyfarwyddyd i Ganfaswyr ‘Peace Calls for Plain Answers to Simple Questions’ – Erthygl y Cyfryngau 1935 Bwletin 2, Ion 22 1935 Bwletin 3, Chwe 6 1935
Bwletin 4, Maw 9 1935 Bwletin 5, Ebr 9 1935 Bwletin 6, Mehefin 7 1935 Bwletin 7, Hyd 1935: YMLAEN YMLAEN / ONWARD Bulletin, Mai 1936

Edrychwch ar Archif Pleidlais Heddwch 1935 ar Gasgliad y Werin Bobl

Er bod y Bleidlais Heddwch, a rôl arweiniol Cymru ynddi, yn cael ei pharchu gan nifer o seneddwyr y DU fel mynegiant eithriadol o deimlad democrataidd, yn yr hinsawdd wleidyddol ryngwladol fregus a dyrys yng nghanol y 1930au, fe’i cymerwyd yn bennaf i gyfiawnhau llinell ddyhuddon anesmwyth yn erbyn esgyniad Hitler, Mussolini ac ymosodwyr eraill. Ystyriwyd Cynhadledd Cynghrair y Cenhedloedd Geneva 1936, a ddilynodd Argyfwng Abyssinia – ymosodiad ar Ethiopia gan yr Eidal – fel methiant terfynol y Gynghrair. Ond, fel y dywedodd Gwilym Davies:

“Ni ellir gwneud unrhyw ‘Gyfamod’ i weithio, os na fydd y cenhedloedd yn ei roi ar waith.
Nid y Gynghrair sydd wedi siomi’r cenhedloedd; y cenhedloedd sydd wedi siomi’r gynghrair. “

Roedd y goddrych a deimlwyd ymhlith ymgyrchwyr Heddwch Cymru yn ddiau, yn gryf; fodd bynnag, mae’r darn canlynol yn rhoi cipolwg diddorol i feddwl y dyn anhygoel hwn a lwyddodd i gynnal arweinyddiaeth a brwdfrydedd mudiad cyfan:

Rydym ni sydd wedi gweithio i’r gynghrair, sydd wedi gwasanaethu hyd eithaf ein cryfder, sut y gallwn weithredu nawr ein bod yn gweld ein gobeithion yn diflannu a’n cynlluniau’n rhwystredig?
Y diwrnod o’r blaen, cyfarfûm ag Ysgrifennydd cangen a oedd wedi gwneud gwaith rhagorol. Dywedodd ei fod mor ffiaidd gyda digwyddiadau yn Genefa, ni fyddai’n gwneud mwy. Roedd y Gynghrair wedi methu, roedd Llywodraeth Prydain wedi methu. Roedd popeth wedi methu. Ac yr oedd efe yn rhoddi i fyny.
Roeddwn i’n teimlo trueni drosto. Roedd ganddo nid yn unig yr ansawdd hwnnw sy’n gwneud i ddyn lynu wrtho mewn tywydd chwerw, dannedd gwynt y dwyrain. Mae’r amodau sy’n bodoli yn Ewrop heddiw yn cael eu ceisio’n ddihysbydd … Os nad ydym yn ddigon nerfus i ddal at ein gobeithion, mae’n anodd iawn iddynt gael eu gwireddu. O hyd dyna’r dymer oedd gan ein tadau i ni, wrth ennill y rhyddid o ryddid yr ydym yn ei fwynhau. A dyna’r ffydd y mae’n rhaid i ni ei meddu os ydym am Fedi’r hyn a heuwn yn y dyddiau digalon o siom.
“Mae’r Gynghrair wedi profi ei hun yn ddiwerth.” Da iawn! Gadewch i ni yma – ac yn awr – benderfynu y bydd y Gynghrair yn cael ei gwneud nid yn unig yn ddefnyddiol, ond yn anhepgor. Gadewch inni weld y presennol yn cael ei threchu yn fan cychwyn ar gyfer buddugoliaethau yn y dyfodol. Yr her sy’n wynebu pob un ohonom, y “Os” y mae’n rhaid inni ymgodymu ag ef … Mae Cymru yn derbyn yr her.

 

Ymgynullodd torfeydd yn y glaw ar 23 Tach 1938, i dystio i agoriad hanesyddol Teml Heddwch Cymru – gan y fam oedd wedi profi profedigaeth yn y rhyfel – Minnie James o Ddowlais, Merthyr.

“If you can bear to hear the truth you’ve spoken,
twisted by knaves to make a trap for fools;
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop to build them up with worn-out tools;
If you can force your heart and nerve and sinew,
To serve your turn long after you are gone;
and so hold on when there is nothing in you
Except the will which says to them – “HOLD ON!”

 

Yn dilyn agor Teml Heddwch Cymru ym mis Tachwedd 1938, mynegodd Gwilym Davies y gobaith y byddai’r pencadlys newydd hwn ar gyfer Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru – a’r Cymry – yn gwireddu gobeithion a breuddwydion cenedlaethau, er gwaethaf cymylau’r gwrthdaro ar y gorwel.

“…for a world free from the scourge of war, free from the scourge of disease. Free to foster friendship with our fellow human kind; to Unite the Nations of our world as one, and to shape our shared futures – together. And to never… never again forget the human cost of waging war before law; of ignoring internationalism… our common humanity.”  

Uno Cenhedloedd: yr Ail Ryfel Byd, UNESCO ac UNA

Palace of Nations, Geneva – UN Headquarters

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gofynnwyd i Bwyllgor Addysg Cymru, o dan ei gyfarwyddyd, i ddrafftio cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer mudiad addysg ryngwladol. Dylanwadodd y drafft a gyflwynwyd gan Gwilym Davies yn fawr ar greu UNESCO, sef Mudiad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig. Mae copïau o gyfres o bapurau polisi a drafftiau gan Gwilym Davies rhwng 1941-45, yn parhau i fod yng nghasgliadau’r Deml Heddwch, ac yn dangos sut y bu iddo fwydo ar syniadau a phrofiadau addysgwyr o Gymru wrth i’r cysyniad ddatblygu, cyn i UNESCO lansio a’r Gynhadledd 1af ym Mharis ym mis Tach 1946.

Rhaglen ar gyfer sesiwn 1af Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn Llundain, lle perfformiodd Côr Teml Heddwch Cymru y gwasanaeth agoriadol.

Yn dilyn diwedd yr Ail Ryfel Byd, cafodd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru – y cafodd ei waith ei atal i raddau helaeth yn sgil ymladd – ei ailgrwpio dan gadeiryddiaeth Gwilym Davies, a’i drawsnewid yn syml i fod yn UNA Cymru – Cyngor Cenedlaethol Cymru Undeb Cynghrair y Cenhedloedd

Cynhaliwyd cyfarfod pwyllgor gweithredol, a chyfarfod olaf Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru/cynhadledd gyntaf UNA Cymru, yn ystod Hydref 27-28 1946 yn y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd – a oedd dim ond yn 8 mlwydd oed bryd hynny. O’r diwedd, roedd y Deml yn mynd i ddod y ‘pencadlys adeiladu heddwch ‘ yr oedd wedi’i fwriadu i fod– er yn anffodus, roedd yr Arglwydd Davies o Landinam wedi marw ychydig fisoedd yn unig cyn i’w freuddwyd, a gafodd ei ddinistrio gan yr Ail Ryfel Byd, ddechrau dwyn ffrwyth.

Bwletin Chwarterol UNA Cymru, 1949 – gyda’r Deml Heddwch ar y clawr.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf UNA Cymru yn Wrecsam yn ystod 30-31 Mai 1947, a dychwelwyd Gwilym Davies fel Llywydd cyntaf UNA Cymru – gyda William (Bill) Arnold yn dod yn Ysgrifennydd cyntaf UNA Cymru (a ‘ Chyfarwyddwr ‘ de facto y Deml Heddwch) .

Penderfynwyd sefydlu CEWC Cymru, y Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd, fel corff ar wahân, ond ychwanegol at UNA Cymru, a fyddai hefyd yn gweithredu o’r Deml Heddwch – er mwyn gwneud gwahaniaeth cliriach rhwng gwaith addysgol ac ymgyrchu (a oedd wedi profi’n broblemus weithiau cyn dechrau’r Ail Ryfel Byd).

Roedd y Deml Heddwch ac Iechyd, yn y cyfamser, yn mynd drwy chwyldroadau mawr yn ei adain ddeheuol – wrth i Gymdeithas Goffa Genedlaethol Cymru ar gyfer dileu Twbercwlosis, a sefydlwyd gan David Davies ym 1910, ddod yn un o gyrff sefydlu Gwasanaeth Iechyd Gwladol newydd y GIG – y cafodd yr awdurdod trosiannol drwy 1946-47 y dasg o uno holl gyrff iechyd Cymru â’r gwasanaeth newydd yn y pencadlys yn y Deml Heddwch ac Iechyd. Ar ôl sefydlu’r GIG, daeth y Deml yn bencadlys i Awdurdod Iechyd De Morgannwg.

Marwolaeth ac Etifeddiaeth Gwilym Davies (1955)

Mor hwyr â 1942, yng nghanol yr Ail Ryfel Byd, priododd Gwilym Davies â Mary Elizabeth Ellis, yr ail ddynes i gael ei phenodi yn arolygydd ysgolion yng Nghymru (cafodd ganiatâd i briodi a chadw ei swydd tan 1943). Roeddent yn byw yn 8 Rhodfa’r Môr, Aberystwyth.

Dyfarnwyd CBE (Cadlywydd yr Ymerodraeth Brydeinig) iddo yn rhestr Anrhydeddau 1948 gan y Prif Weinidog Clement Attlee, am ei wasanaethau i adeiladu heddwch a phobl Cymru.

Taflen ar gyfer Gwasanaeth Coffa Gwilym Davies, a gynhaliwyd yn y Deml Heddwch ar 11 Chwe 1955

I ddyn a ddangosodd y fath egni a deinamigrwydd ar hyd ei oes, dioddefodd o iechyd gwael trwy gydol llawer o’i oes; ac ar 29 Ionawr 1955, bu farw yn dawel – gan drosglwyddo ei etifeddiaeth o heddwch ymlaen.

Cafodd ei wasanaeth coffa ei gynnal yn addas yn y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd, yr adeilad y bu’n allweddol nid yn unig yn ei greu – ond yn ei fframio ar gyfer cenhadaeth, i adeiladu gwell byd ar gyfer cenedlaethau i ddod. Gwasgarwyd ei ludw yn Lavernock Point, Penarth, lle’r oedd  neges radio gyntaf Marconi wedi cael ei chyfnewid ar draws y dŵr.

Cafodd ei waith adeiladu heddwch ei gario ymlaen gan Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig (UNA) Cymru, a CEWC (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd) yn y Deml Heddwch, ac mae’r ddau ohonynt yn parhau fel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru heddiw.

Fe ‘adawodd’ ‘ i’r Urdd barhau â’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid o 1956 ymlaen. Mae’r neges yn parhau i gael ei darlledu bob blwyddyn ar 18 Mai, gyda chyfranogiad gan bobl ifanc Cymru gyfan bob blwyddyn – yn ogystal â chyfieithiadau i lawer o ieithoedd y byd, ac ymatebion gan fudiadau ieuenctid dramor.

Bydd y ‘Neges’ yn dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022 – gan barhau cenhadaeth a ddechreuwyd gan ddyn modest o Gwmrhymni, ar gyfer byd o heddwch i genedlaethau’r dyfodol.

Ar 18 Mai, 2018, rhannwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru gan Urdd Gobaith Cymru, gan bobl ifanc Morgannwg Ganol. Mae’r neges yn rhoi diolch am y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc, a’r gobaith bod y cyfleoedd hynny ar gael i bob person ifanc – ac yn pwysleisio’r angen i wrando ar leisiau pobl ifanc, ac i bobl ifanc deimlo y gallent drafod a goresgyn problemau.

Edrychwch ar Neges Heddwch ac Ewyllys Da V2019, Llais..

Awdur a Chyfranwyr

 

Mae’r erthygl hon wedi cael ei hysgrifennu gan Craig Owen, Cydlynydd Treftadaeth Heddwch WCIA, gan lawer o gyfranwyr gwirfoddol a chymunedol dros oes Prosiect Cymru dros Heddwch 2014-19. Ychwanegir diolch arbennig am ymchwil academaidd gan:

  • Stuart Booker, myfyriwr doethurol Hanes Prifysgol Abertawe, a gwblhaodd waith digideiddio a thagio adroddiadau Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru dros dymor yr haf 2019.
  • Rob Laker, myfyriwr Hanes Prifysgol Abertawe, a fu’n ymchwilio i weithgareddau cangen a diwrnodiau Cennin Pedr Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru fel rhan o leoliad treftadaeth ac archifau dros yr haf 2019 gyda WCIA.
  • Dr Emma West, Prifysgol Birmingham, a dynnodd ynghyd ymchwil a deunyddiau ar gyfer rhaglen Pen-blwydd y Deml Heddwch yn 80 oed, a pherfformiad/ail-ddehongliad Gala, ‘Mecca Newydd.’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *