Y ‘Gwych a’r Da’: Seremoni Agoriadol Teml Heddwch Cymru, Tach 1938

Lluniwyd gan Craig Owen, Cymru dros Heddwch o ymchwil a baratowyd yn wreiddiol gan wirfoddolwyr WCIA Hannah Sweetapple (Haf 2016), Peter Garwood a Thywysydd Gwirfoddol ‘Teithiau’r Deml’ Frank Holloway, Haf 2017 ac Anna Carlile, Hydref 2018; ymchwiliwyd i ddeunydd ychwanegol gan Archifydd y Deml Mari Lowe, Ffion Fielding, a Dr Emma West, Prifysgol Birmingham ar gyfer ein harddangosfa 2018 ‘ Cymru dros Heddwch ‘. Mae’r darn terfynol wedi’i olygu a’i ddatblygu gan Craig Owen ar gyfer cyfres ‘Erthyglau ar Heddychwyr ‘ WCIA.

[efsbutton size=”large” color_class=”tertiary” icon=”fi-arrow-down” align=”left” type=”link” target=”false” title=”LAWRLWYTHWCH PDF I’W BRINTIO” link=”https://www.wcia.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/Y-Gwych-ar-Da-Seremoni-Agoriadol-Teml-Heddwch-Cymru-Tach-19382174-Cymraeg.pdf”]

<– Hafan Heddwchwyr 

Atodiad yn y Western Mail, 23 Tach 1938

Yn ystod y misoedd ers Dathliadau Teml80 ym mis Tachwedd 2018 – yn nodi 80 mlynedd ers agor Teml Heddwch ac Iechyd Cymru ar 23 Tachwedd 1938 – mae llawer o ddiddordeb wedi bod yn Archifau’r Deml, taflenni trefn gwasanaeth gwreiddiol o’r diwrnod hanesyddol, a chasgliadau’r dogfennau wedi’u digideiddio a roddwyd at ei gilydd gan wirfoddolwyr Cymru dros Heddwch rhwng 2014-19.

Pwrpas yr erthygl hon yw dod â’r cysylltiadau hyn at ei gilydd, a chynnig mwy o ddyfnder a mewnwelediad i’r seremonïau ffurfiol a’r areithiau a wnaed ar y dydd, gan y sylfaenydd yr Arglwydd Davies a ‘ Mam Cymru ‘ Minnie James (a agorodd y Deml), i anerchiadau’r ‘Gwych a’r Da’ – a phwy oedden nhw – yn ogystal â negeseuon gan Arweinwyr y Byd fel Arlywydd yr UDA, Roosevelt a Phrif Weinidog Awstralia, Billy Hughes.

Mae’n bwysig darllen yr erthygl gyfan hon yng nghyd-destun ei lleoliad hanesyddol mewn amser. Wrth i’r Deml Heddwch agor ym 1938, roedd codiad Hitler yn yr Almaen, ynghyd ag argyfyngau eraill wedi gwanhau Cynghrair y Cenhedloedd, a dim ond 10 mis oedd cyn i’r Ail Ryfel Byd dorri. Ond ar y pwynt hwn, nid oedd neb yn gwybod eto beth oedd yn mynd i ddigwydd; fyddai apelio’n gweithio? Mae llawer o’r areithiau’n cyfeirio at yr hinsawdd ansicr hon.

Archif, Deunyddiau a Dolenni

Gosod y Garreg Sylfaen, 1937

Gosod carreg sylfaen y Deml Heddwch, Ebrill 1937

Gosodwyd y garreg sylfaen gan yr Arglwydd Halifax Arglwydd y Sêl Gyfrin a’r Dirprwy Ysgrifennydd Tramor, ar ddydd Iau, 8 Ebrill 1937. Yn y cefndir o luniau, ceir cytiau lle’r oedd bagiau tywod yn cael eu cynhyrchu ar gyfer llochesi ysbeilio’r awyr –paratoadau’n mynd rhagddynt ar gyfer y rhyfel, arwydd o’r amser cythryblus i ddod. Nododd ei araith y diwrnod hwnnw:

“the new building would be symbolic of the dedication of thought to two great purposes – national health and international peace, both of which had become vital landmarks in the life of the people during the last twenty or thirty years. Nothing had been more remarkable than the way in which our common civic and national thought had come to rank physical health high because of the degree with which we recognised how important was the place that public health occupied in the capacity of our people to discharge worthily the duties of citizenship.

Twenty years previously anybody who tried to think internationally was in danger of being voted a theorist, a sentimentalist, and a crank. Now everybody knew that, whatever their political party and policy, it was imperative to appreciate the importance of international relations, because civilisation itself directly depended up the adjustments they might be able to make.

In a world where anxiety about security was leading everywhere to re-armament, those who loved peace needed to be strong if they were to make their voice heard. They must recognise that no final solution was going to be found by the determined removal of the causes of conflict that kept the world uneasy and unquiet. The basis of all true peace, and the only basis of true peace, mist be international good will and conciliation of the conflicting interests of nations.”

Diwrnod Agor y Deml Heddwch, 23 Tach 1938

Agor y Deml Heddwch – ymgynullodd torfeydd yn y glaw

Teml Heddwch ac Iechyd Cymru oedd yr adeilad cyntaf i gael ei adeiladu ym Mhrydain wedi’i adeiladu i’r bwriad penodol o symboleiddio ymroddiad Cymru a’i phobl i ddau achos dyngarol mawr.  Yn sgil dylunio’r Deml  gan y Pensaer o Gaerdydd, Syr Percy Thomas-ac ennill Medal Aur Brenhinol 1939 am Bensaernïaeth –gwireddwyd cysyniad a fu’n bresennol am flynyddoedd lawer ym meddyliau ei sylfaenwyr – yn arbennig, yr Arglwydd David Davies – ac mae wedi darparu heneb, er mwyn coffáu gweithredoedd y gorffennol ac i fynegi dyheadau ar gyfer y dyfodol.

“From the remotest ages mankind has endeavoured to symbolise its ideas through the medium of buildings and architecture. The Temple of Peace and Health was intended to be not merely an architectural ornament but the visible expression of two ideals. The first was crystalized in the tribute to the memory of King Edward VII in the form of national campaign to eradicate the scourge of tuberculosis from the Principality. The second was the crusade for world peace in which Wales has always played a leading part. It is therefore fitting that the first British building to be dedicated to these noble causes should have been erected on Welsh soil.”

Minnie James gyda’r Arglwydd Davies (sylfaenydd) a Percy Thomas (pensaer) yn paratoi i agor Teml Heddwch Cymru.

Pwrpas y Deml oedd gwasanaethu fel arwydd allanol a gweladwy o deyrngarwch a ffyddlondeb pobl Cymru i egwyddorion ac amcanion Cynghrair y Cenhedloedd. Yn y seremoni agoriadol, dywedodd yr Arglwydd Davies:

“It is not intended to be a mausoleum, and because, in 1938, dark clouds overshadowed Europe, that was no reason why we should have put up the shutters and draw down the blinds. On the contrary, this was the time for constancy and courage, this was a time when we, both as individuals and as a nation, should humbly re-dedicate ourselves to the service of the great tasks that lay before us. It was hoped that the Temple of Peace and Health would come to be regarded as the shrine of all that we hold most dear, and that it would prove to be of real service to the future welfare of humanity as the symbol of our determination to work for a better world.”

Ar y diwrnod, roedd trên arbennig wedi gadael Paddington am 8.20 a.m. i gyrraedd Caerdydd am 11.20 a.m. Yna, defnyddiwyd coetsis i gludo’r mamau a chynrychiolwyr eraill i Deml Heddwch ac Iechyd Cenedlaethol Cymru.

Roedd y tywydd y diwrnod hwnnw yn ddiwrnod nodweddiadol ym mis Tachwedd, gyda gwyntoedd cryfion a oedd wedi rhwygo canghennau oddi ar goed ym Mharc Cathays.

Mae llawer o’r ffotograffau ac yn wir, darnau ffilmiau yn adlewyrchu tywydd tymhestlog y dydd – gyda llawer o sylwebyddion y cyfryngau yn arsylwi sut roedd hyn yn adlewyrchu’r cyd-destun ar gyfer materion rhyngwladol yng nghyfnod stormus ac ansicr 1938, er bod un erthygl wedi tynnu sylw at y ffaith bod ‘ enfys wedi torri allan ‘ yn seremoni agoriadol y Deml.

Yr Henadur Syr Charles Bird

Yr Henadur Syr Charles Bird, Cadeirydd WNMA

Am 11.45, cafwyd anerchiad cyflwyniadol ar risiau’r Deml gan yr Henadur Syr Charles H. Bird C. B. E, Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Dywedodd:

“We are assembled here to day to take part in the solemn dedication of this building for the noble purposes for which it was erected.

It had been put into the heart of one man that some permanent memorial should be set up which not only enshrine the memories of the many Welshmen who gave their lives in the service of their country in the Great War but would at the same time serve the useful purposes of headquarters of two great Welsh National institutions.” He added that he “wished to place on record the gratitude of the people of Wales for Lord Davies’s great and varied public services to the Principality.

The first of the organisations is the King Edward VII Welsh National Memorial Association which has done so much to restore health and happiness to many of the Welsh people who had been stricken with tuberculosis, and in still increasing measure is being used to stem the tide of that dread disease in our midst.

“The second is the Welsh National Council of the League of Nations Union, a movement which under happier auspices, and with more loyal support, might have led the world into a great sense of security than exists at the present moment.

” Much thought has been given to the question as to who should be asked to unlock the door on the occasion of to-day’s function, and it was felt that no better choice could be made than some representative Welsh mother, to represent not only the mothers of Wales and the Empire, who lost their sons in the Great War, but also to the mothers of other countries, the loss of whose sons has brought such poignant sorrow to them, whatever their nationality may be.

” So it is that we have with us today Mrs James of Dowlais who lost three of her sons, and we are all happy in the knowledge that she has been spared to join with us in this ceremony of dedication.

” It is, therefore , with great sense of the honourable position to which I have been appointed as chairman of the Board of Trustees of the Welsh National Temple of peace and Health, that I now call upon Mr Percy Thomas, the architect of this building to present Mrs James with the key, and to request her to perform the opening ceremony.

Minnie James o Dowlais – Mam Cymru

Darllenwch fwy am ‘Minnie James a Mamau Cymru a’r Byd ‘

Yn y seremoni, roedd Mrs James yn gwisgo het ac yn dal tusw mawr o garnasiwns coch a roddwyd gan yr Anrhydeddus Arglwyddes Davies ac yn gwisgo pob un o’r tair set o fedalau oedd yn perthyn i’w meibion.

Rhoddwyd Allwedd Aur iddi gan Mr Percy Thomas, y Pensaer, i agor drysau’r Deml. Meddai “Mrs James I have pleasure in presenting you with this key and asking you to accept it as a little token of this what I know must be a memorable occasion for you.” Meddai Mrs Jams “Thank you”. Rhoddodd araith fer:

“In the name of the women of Wales it is my privilege to open the building. I dedicate it to the memorial to those gallant men of all nations who gave their lives in the war that was to end war. I pray that it may come to be regarded by the people of my country both of our generation and of those that are to follow as a constant reminder of the debt we owe to the millions who sacrificed their all; in a great cause, and as a symbol of our determination, to strive for justice and peace in the future.”

Am ei bod yn siarad mewn llais isel, ac er gwaethaf y meicroffon, dywedodd y papurau newydd nad oedd pob un o’r cannoedd o bobl a oedd yn bresennol yn gallu ei chlywed.

Mamau yn y Deml oedd wedi dioddef profedigaeth yn sgil rhyfel

Yna, cymerodd yr allwedd o’r blwch cyflwyno, a rhoi’r allwedd aur yng nghlo’r drysau efydd, yn symbolaidd.  Gwthiodd y drws ar agor, a hi oedd y person cyntaf o’r rheiny a ymgynullodd y tu allan, i fynd i mewn i’r Deml Heddwch newydd ei hagor. Daeth y gwesteion i mewn i’r Neuadd Fawr ac eistedd i lawr. Yna, aeth Mrs James a’r mamau oedd wedi colli plant i’r Neuadd Fawr, a safodd y dorf oedd wedi ymgynnull i fyny, wrth i’r mamau oedd wedi dioddef profedigaeth a’r cynrychiolwyr eraill ddod i mewn.  Fe gerddon nhw i lawr yr eil ganol i’r platfform. Safodd cannoedd o westeion o bob cwr o’r byd mewn teyrnged a pharch.

Cysegru Neuadd y Cenhedloedd: Trefn y Gwasanaeth:

Organ Hammond y Deml Heddwch, a ailddarganfuwyd yn yr Islawr, 2018

Chwaraewyd yr organ Hammond gan Mr W. H. Gabb, Organydd a Meistr Côr Cadeirlan Llandaf, trefnwyd y gerddoriaeth gan Syr Walford Davies K.C.V.D. Dechreuodd Mr H. W. Gabb chwarae emyn a dechreuodd Côr Eglwys Gadeiriol Llandaf, yn fechgyn a dynion, ganu. Yr emyn gyntaf oedd: “O God our help in ages past.”

Darllenodd Deon Llandaf, y Tra Pharchedig D.J. Jones ddarn, sef Micha 1-7, o’r ysgrythurau a chynigiodd Archesgob Cymru, Dr C. A. H. Green, y Parch. Dr Robert Bond, Llywydd Cyngor Ffederal yr Eglwysi Rhyddion, a’r Parchedig Harris Jerevitch weddïau cysegriadol.

Dechreuodd y Parch Dr Elvet Lewis siarad yn Gymraeg ac yna, gorffennodd ei sylwadau yn Saesneg,“So this day we dedicate this Temple for Peace and Health. Health will make for better peace and peace will make for better health, and then the blessing of God will come on all people around us in god fellowship, in kindness, and in a harmony that will last forever.”

 

Safodd y mamau a ddewiswyd i gynrychioli gwledydd o bob cwr o’r byd i fyny a siarad. Yn gyntaf, roedd Mrs E. Lewer o Aldeburgh yn siarad ar ran mamau Prydain Fawr, ac yna, siaradodd Mrs R Struben o Undeb De Affrica, ar ran mamau’r Gymanwlad Brydeinig. Dywedodd Mrs Cederlund o Sweden ar ran gwledydd Scandinafia “In the name of the women of Scandinavia I associate myself with the dedication of this building. May it be a constant reminder to the people of Wales of their duty to further the cause of progress, freedom, peace, and justice and of the debt they owe to those who fell in the defence of these ideals.” Siaradodd Mrs Mollerdros UDA a Madame Dumontier o Ffrainc dros wledydd Ewrop.

Darllenodd pump o’r mamau – yn cynrychioli llawer o’r byd – negeseuon o ewyllys da o’u hardaloedd, gan siarad yn eu hieithoedd eu hunain.

Is-iarll Cecil, Undeb Cynghrair y Cenhedloedd

Am hanner dydd, dechreuodd yr Is-iarll Cecil o Chelwood, wasanaeth o ymroddiad, gan annerch y rheiny oedd yn bresennol. Dywedodd:

“The Temple inaugurated a new centre of happiness from which would radiate all over the world a new impulse. Here was no set-back in the progress of conquering disease, but unhappily, that could not be said in regard to the other ideal of the Temple of Peace. Peace was being assailed almost throughout the world, and it required courage and faith at such a time to erect the monument opened that day. It was a splendid gesture and an inspiration to those working for peace.

This was one of the occasions when he ought to recall that his ancestors came originally from Wales, but, unfortunately, they did not bequeath him that eloquence that was so common among Welshmen. All I can do today is to say a few simple words of what this building means to me. The touching and impressive images we have just received from the mothers is one aspect of it. This is a great memorial of the past, That is right and proper, but to my thinking its main significance is not in reference to the past, but in reference to the future. We are here to inaugurate, I hope, a new centre of health, from which will be radiated all over Wales, all over Britain, and in the end all over the world, a new stimulus for the two great causes in connection with which it has been built.

As far as health was concerned its importance (the Temple) was enormous. But that matter was simple. There is no controversy about it. We all desire to see the health of the people improve. We all know what great work had been achieved in connection with that White Man’s scourge- tuberculosis by the organisation with which Lord Davies has been so long and so honourably connected. That is a splendid thing. We hope that this building would assist in carrying forward that great work. No setback had occurred in the march of progress in that respect and we hope that march will continue and be accelerated in the future.

And then about the other great cause – the cause of Peace. Here one admits the matter is more difficult. Peace is being assailed almost throughout the world. We look around the nations – there is scarcely one that is not preparing desperately for war. Nor is that all. Wars are actually raging in the east and in the west. Surely it required great courage and faith at this time to erect a monument like this, the object of which is to further peace, particularly through the League of Nations. That seems to me, I must say, a splendid gesture.

Lord Davies asks us not to be cast down by the past but to turn our eyes to the future, to consider what each one of us can do, inspired by such great effort as this to further the cause of peace.

Let us consider what it is that we mean by peace. I believe no one here will contradict when I say peace is much more than the absence or escape from war, or even from the successive threats of war. We aim at something much more than that. We aim at a new spirit among all the nations of the world. No doubt in the old days all that statesmen could do was to turn from the threat of war when it arose, to ward it off as it were by successful diplomacy. That was all that could be done. But it was not satisfactory. We did the best we could in this and other countries under the old system.

But we cannot forget, least of all on an occasion like that this, that old system ended in the catastrophe of 1914.That was why the nations came together after the War to consider what could be done for the future, though they did many foolish things.

They did try to set up some new system that would be a barrier against war. That part of their work – though it is not as strong as we would wish – still exists in the League of Nations. It is unnecessary, I am sure, for me to remind you of what the League is, nor have I the time, nor is this the proper occasion to go into a detailed explanation or a defence of the League of Nations. It is enough for me to say that it was built on two great conceptions.

One was that the nations had more in common with each other than they had of opposition, and if they could only be brought to see it each one of them would flourish and get stronger and happier and better the more they could co-operate with one and other.

International co-operation – as you will see in the preamble of the Covenant – was put into the forefront of the plan by which nations should be welded together through the League. That was what was intended by this great institution. International co-operation was the primary base, and then, in order to bring forth its fruits, there was the other great idea that nations must combine with one and other in order to prevent invasion or aggression on any one of their number. Those were the two conceptions on which the League of Nations was built. I know some people think it was a kind of brain-wave of President Wilson’s – that he had produced a new-fangled scheme and all the rest of it. No one who has looked into the history of this question will think that for one moment. There is a vast array – a chain of authority going back to the earliest ages of civilisation – of those who have thought and considered this question, who came to the conclusion that the only way in which peace could be maintained was by some such combination of nations for this purpose. I cannot cite all the authorities but I can cite two.

The Late Lord Salisbury was one of the greatest authorities of his day on foreign affairs, and at the end of his life he made a speech at the Guildhall in London- I think it was about 1907 – reviewing the then position of international affairs. The situation was not very unlike what it is now, although much less acute. Nations were building armaments against one and other and preparing for war. He pointed out that they could only end in disaster. And then he said we must hope that they will turn from this futile policy and form some international constitution which by its great strength will secure peace for a long time. That was said long before the League of Nations came into existence. We could scarcely have had a more precise prophecy of what was essential to save the world from disaster. Then I will mention one other great authority – Lord Grey of Falodon. He lived to see the League established and, after it had been brought into existence, he said publicly: “If this had only existed in 1914, we might have been spared the war of that year.”

Those are statements showing the kind of authority that lies behind this great conception. Believe me, there are only two possible ways of dealing with international relations. One is for all the nations to treat one and other as enemies: for each to say “Let us struggle to the utmost, let us aim at the survival of the fittest, let us apply to international life the principles of the jungle.” That is the one conception and unhappily, it has great advocates at the present time.

The other conception is that the nations must combine together, that they must protect on another, that they must establish in international affairs, as they have established in national affairs, the Rule of law. These are the only two conceptions that exist effectively at the present time.

Who can doubt for which of those two exceptions we should work. Do not let us forget all that the League has done. Till a few years ago it advanced steadily in strength and reputation. Now the whole basis of the League, the conception of the Rule of law in international affairs, has been challenged. It is for us to say whether that challenge should succeed. This building is Lord Davies’ reply.

Here, he says, is this magnificent erection, in this great centre of effort, we will renew the fight, we will make it stronger and stronger, until we have established, first in this country, and then throughout the world, the conception that right is might and that justice will prevail.

Negeseuon gan Arweinwyr y Byd

Yna, darllenwyd nifer o negeseuon gan yr Henadur, Syr Charles Bird:

32ain Arlywydd yr Unol Daleithiau Franklin D Roosevelt

Anfonodd yr Arlywydd Roosevelt delegram yn llongyfarch drwy Mr Joseph Davies U.D.A. Llysgennad yng Ngwlad Belg:

“President Roosevelt has authorised me to convey to the committee , Lord Davies and those associated with him his congratulations on this monument to the ideal of international peace, based upon law and order, in contrast to force. The President has expressed to me his belief that the achievements of past civilisations and the hopes for all future development of the human race depend on the projection and adoption of this ideal as a basic principle in relations between nations on earth.”

Billy Hughes, 7fed Prif Weinidog Awstralia 1915-23

Roedd y Gwir Anrhydeddus William M. Hughes o Gabinet Awstralia (7fed Prif Weinidog Awstralia) wedi anfon telegram:

“As a Welshman and a Freeman of Cardiff, I offer my congratulations and sincere hope that the project will be crowned with success.”

Prif Ustus y Goruchaf Lys 1930-41, Charles Evans Hughes

Anfonodd Mr Charles Evans Hughes, Prif Ustus Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau neges:

“Heartiest congratulations on the establishment of the Temple of Health and Peace. May this Temple be not only memorial but a constant inspiration”.

David Lloyd George, Prif Weinidog y DU 1916-22

Anfonodd y cyn Prif Weinidog ac arweinydd y Rhyfel Byd Cyntaf, Mr Lloyd George delegram yn nodi:

“Wales owes gratitude to Lord Davies for the present munificence with which he has founded in our midst a Temple consecrated to the ideal of peace on earth and happiness amongst men.”

Yna, canodd y gwesteion Anthem Genedlaethol Cymru, gan gloi gydag Anthem Genedlaethol y DU. Wrth i’r cyfan adael, chwaraeodd yr organydd “Occasional Overtures” gan Handel.

 

Cinio Dinesig yn Neuadd y Ddinas – Areithiau a Llwncdestunau

Am 1 p.m. roeddent yn Neuadd y Ddinas, lle cafwyd derbyniad dinesig gan yr Arglwydd Faer, yr Henadur W. G. Howell J.P, ac Arglwyddes Faer Caerdydd a Chorfforaeth Dinas Caerdydd.

 

 

 

 

Cinio’r Deml Heddwch yn Neuadd y Ddinas

Rhoddwyd cinio iddynt am 1.15 p.m. Roedd y fwydlen yn helaeth:

  • Grapefruit Cocktail
  • Crème Portugaise
  • Sole Bonne Femme
  • Roast turkey Chipolata
  • Croquette Potatoes
  • Brussel Sprouts Green Peas
  • Passion Fruit Ice Souffle
  • Fresh Fruit Salad and Cream
  • Cheese and Biscuits
  • Coffee.

Rhoddwyd llwncdestun cyntaf y cinio gan y Cadeirydd i “Ei Mawrhydi y Brenin”.

 ‘Cymru a’r Cymry’

Roedd yr ail lwncdestun yn ymwneud â “Cymru a’r Cymry” a roddwyd gan yr Athro Gilbert Murray, M.A., LL.D. a’r Seneddwr, yr Anrhydeddus James J. Davis.

Professor Murray reminded the audience of his own Celtic descent and expressed his gratification at being enabled to participate in such a historic occasion.” One thing which is certainly striking in all thoughts about Wales, is that in an age of nationalism the Principality has always been but a moderate drinker of that heady wine. In Wales we find a great national consciousness, a national pride, but none of the excesses and no ill-feeling, even against those odd English people who surround the Celts in every side.

Professor Murray pointed out that the great strength of Welsh nationality lay in the preservation of its language, and made special reference to the message of peace and goodwill broadcast each year from the Children of Wales to boys and girls in other countries. He expressed his pride at being associated with Lord Cecil and Lord Davies in this latest effort to advance the great cause for world peace and concluded by congratulating the City of Cardiff upon having acquired such a magnificent collection of public buildings in Cathays Park.

Cefnogwyd y llwncdestun gan y Seneddwr James J. Davis, cyn Ysgrifennydd Llafur yr Unol Daleithiau. Tynnodd y Seneddwr Davis sylw at

“the utterance of Abraham Lincoln that Wales, (for its size) had contributed more to the development of America than any other country. He emphasised that sons of Wales were to be encountered in many of the most responsible positions – industrial, professional, public and political – of American life, and declared that every one of them was proud to claim the Principality as “home”. Senator Davis paid a cordial tribute to Lord Davies for his determined efforts to bring about the entry of the United States into the League of Nations and expressed his pleasure at being enabled on this unique occasion to take part in a new effort to promote the brotherhood of man.”

Ymatebodd yr Henadur William Jenkins, a siaradodd yn rhannol yn Gymraeg “congratulated those who were responsible for the organisation of the opening ceremony upon having selected a simple woman of the people to own a building which was intended to symbolise the yearning of the masses all over the world for peace and health. Wales, he continued, had always regarded its Temples as landmarks, and he was especially proud to think that the first great edifice to be erected in Britain should be situated in his own country.

Referring to the services rendered in the cause of internationalism by such great Welshmen as Henry Richard and Tregelis Price, Sir William declared that the people of Wales had always fought for Peace and urged his fellow-countrymen to emulate the sterling example of their predecessors in striving to achieve the success of the greatest all crusades.”

‘Llwncdestunau i’r Deml’

Cafwyd mynegiadau huawdl o ewyllys da am lwyddiant y mudiadau i’w cartrefu yn yr adeilad newydd gan yr Arglwydd Kennet, yr Arglwydd Snell, a’r Arglwydd Meston wrth gynnig trydydd llwncdestun ar y cyd i “Deml Heddwch ac Iechyd Cymru”.

Cynigiwyd gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Kennet P.C., G.B.E., D.S.O., y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Snell, P.C., C.B.E a’r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Meston, K.C.S.I.; Ymateb iddo gan y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Davies.

Yr Arglwydd Kennet

Awgrymodd yr Arglwydd Kennet, er y gallai ymddangos yn anarferol i yfed iechyd “marmor, brics a morter”, y gallent i gyd ymuno i ddymuno’n dda i ddyfodol y fenter fonheddig yr oeddent newydd weld yn cael ei hurddo. Ar ôl cyfeirio at y cyfraniad a wnaed gan benseiri, peirianwyr a chrefftwyr i gwblhau “adeilad hardd ac urddasol”, rhoddodd yr Arglwydd Kennet ganmoliaeth arbennig i’r Arglwydd Davies am ddyfeisio’r syniad o godi teml fawr fel modd o sicrhau bod yr achosion dyngarol hynny y mae eisoes wedi llafurio’n ddiflino iddynt yn cael eu hyrwyddo.

“We know, however, that there is nothing he desires less than praise. Let us therefore give him what he desires most – our heartfelt thanks and warm support in the task he has undertaken.” Mynegodd yr Arglwydd Kennett y diolchgarwch dwys a deimlodd am ysbryd dychmygus a chreadigol Corfforaeth Caerdydd – heb y cydweithrediad hwn, byddai wedi bod yn amhosibl i gysyniad yr Arglwydd Davies gael ei wireddu. Wrth atgoffa’r rhai a oedd yn bresennol ei fod, fel cyn-Weinidog Iechyd, wedi cael cyfleoedd eithriadol i wireddu’r manteision a roddwyd i’r gymuned gan ei gwasanaethau cymdeithasol, meddai “I know of no service rendered more efficiently and with more benefit to the community than that of King Edward VII Welsh National memorial Association. It is a unique institution. The world, so far as I know, has nothing to show elsewhere that is comparable with it.”

Yr Arglwydd Snell

Ymhelaethodd yr Arglwydd Snell ar arwyddocâd cymdeithasol ac ysbrydol y syniad a fynegir yn yr adeilad newydd “We always think of a Temple as the dwelling place of the gods,” meddai ” but this Temple is to be sanctified by its application to the higher purposes of man, Solomon’s temple was no doubt grander, more widely acclaimed, but it was no more socially necessary, and its served no higher purpose than this Temple will serve if it rightly used….. This building will stand as a great moral witness of our desire for peace. It will uplift our spirits. It will stimulate us to perform the tasks required of us. It is at once a witness and a call to duty. It is an inspiration and a commandment. It be Messianic in its influence, in its faith and in its motive, for out of its creative power may spring a people’s health and a beauteous and blessed peace”

 

Yr Arglwydd Meston

Gosododd yr Arglwydd Meston bwyslais arbennig ar elfen ryngwladol yr ymgynulliad oedd wedi cael ei ddwyn ynghyd i gymryd rhan yn y seremoni agoriadol.Meddai “Your guests have assembled to-day from every quarter and from many lands. They are here representing no party, no prejudices, no class and no creed. We are all one bringing our congratulations, our devotion. “Mynegodd ddiolchgarwch y “lleiafrifoedd” Prydeinig am y drefn a’r heddwch a oedd wedi eu galluogi i ddatblygu eu diwylliant a chynnal eu balchder cenedlaethol. Yn yr amgylchiadau hyn roedd yn teimlo ei fod yn addas dros ben y dylai Cymro fod wedi breintio Prydain gyda’i Deml fawr gyntaf wedi’i chysegru i achos dealltwriaeth ryngwladol. Meddai “To many of us, it seems that the outlook has never been darker, but it may not be that the greatest darkness is just before dawn – that the dawn will break from this Temple here in Wales and that the divinity which it enshrines will soon set forth upon a flight which will cover all mankind?”

Anerchiad yr Arglwydd David Davies

Ymatebodd yr Arglwydd Davies i’r llwncdestun, gydag anerchiad hanesyddol oedd yn cydnabod y sylfeini dynol yr ysbrydolwyd ac adeiladwyd y Deml Heddwch ohonynt.

“My first and pleasant duty is to thank my friends who have proposed this toast, for their eloquent and moving speeches, and their far too kind and generous allusions to myself. We remember with gratitude the invaluable services Lord Kennet has rendered to his country, especially when he presided over the Ministry of Health. Lord Snell, whose wise and dignified utterances we always listen to with so much respect, is an old campaigner in the cause of justice, and, as you are aware, is now Leader of the Labour Party in the House of Lords, whilst Lord Meston, after a distinguished career as one of our proconsuls in India, has recently undertaken the much more formidable task of re-organising the Liberal Party. I am sure we are all proud to welcome them here today.

I also want to thank my old friends and colleagues, Lord Cecil and Professor Gilbert Murray, for their presence on this occasion. They are the pioneers and veterans of the Peace Movement. They belong to the Old Guard and the motto of the Old Guard is “no surrender!” We recollect that Lord Cecil was a member of the Commission which drafted the Covenant of The League. Unlike most Statesmen, he has never repudiated his offspring, but during the last 20 years, with an unrivalled staunchness and determination he has worked indefatigably for the success of The League. I venture to think that if other Statesmen had followed noble example, Europe and indeed, the world, would not be found in the horrible morass they are floundering in to-day.

“Then there is my old friend, Sir William Jenkins. Diolch yn fawr i chwi am eich araith bwysig iawn. Sir William and his friends have staunchly supported the Memorial Association ever since its inception. There are few, indeed, who possess such an intimate knowledge of our problems in South Wales, or who are so closely associated with our national institutions.

“Now I come to our friend and fellow Welshman, the Senator- another Davis, you will observe, who since he left his native shores has somehow lost an “e”.

First let us congratulate him on his recent electoral victory, when the great and historic state of Pennsylvania returned him again to Congress. We are proud of the Senator. First, because he is a Welshman. Secondly, because he has not forgotten the land of his birth, and thirdly, because as Minister of labour, and afterwards as Senator, he has attained to such high and responsible positions in the great republic of the West.

 

Franklin D Roosevelt

“We have been honoured today by a wonderful message from the President of the United States, for which we are indebted to another Welshman – and indeed, another davies – His Excellency Joseph Davies, the United States Ambassador to Belgium. I am sure we all deeply regret that he is unable, owing to a long-standing engagement, to deliver his President’s message to us in person, especially when we remember his eloquent and inspiring address at the National Eisteddfod. I am sure you will agree that Mr davies has already won for himself a place in the affections of our people.

 

 

 

Charles Evans Hughes

” I must now pass from the Davies’s to the Hughes’s. We are proud to have received the blessing of the Chief Justice of the Supreme Court of the United States. For many years Mr Charles Evan Hughes played a distinguished part in the political life of his country, where he is now regarded not only as an elder Statesman, but also as America’s foremost jurist. During his brilliant political career and afterwards during his difficult term of office as President of the Supreme Court, he has won the esteem, not only of his fellow-countrymen, but also of the world. We are indeed grateful that this mighty son of Sir Fon for his inspiring message.”

 

 

 

Billy Hughes

“And lastly I come to a great Welshman, who leaving Sir Drefaldwyn at an early age , made his home in the Antipodes, and became the Prime Minister of Australia. We still remember with gratitude the great services (William Morris Hughes) rendered to the British Commonwealth during the World War. He also has not forgotten the land of his fathers, and from the other side of the globe he has sent us a message of God -Speed. Let us then, in return, send our heartfelt thanks and greetings to these illustrious sons of Gwalia.

Ladies and Gentlemen, you will desire me to express, on your behalf as well as my own, our sincere and grateful thanks to the Chief Magistrate of this great City – to you my Lord Mayor- for the kindness and generous hospitality which you have extended to us on this occasion. It is to you, Sir, and your colleagues on the City Council, that we are indebted for the splendid site in Cathays Park on which the Temple of Peace and Health has been erected. Without your help and co-operation the project would have fallen to the ground, and on behalf of the Memorial Association and the Welsh Council of the League of Nations Union. and, indeed, as I hope and believe, on behalf of the people of Wales, I beg to offer you and your colleagues our heartfelt thanks.

Pensaer Caerdydd, Syr Percy Thomas yn Seremoni Agoriadol y Deml Heddwch

Nor can I forget the debt of gratitude we owe to Sir Charles Bird and his co-trustees for the care and devotion they have displayed in carrying out this enterprise. To Mr Percy Thomas we are indebted for the architectural design in which I think he has expressed, with dignity and simplicity, the ideas and aspirations for which this building stands. I am sure everyone will agree he has added another gem to the galaxy of public buildings in Cathays Park- unique, I believe, in this country, and a monument to the foresight and wise initiative of your City Fathers.

“May I also express our sincere thanks to the Contractors, Messrs. Turner and Company, for the excellence of their work, and to all our friends on the staff of the City Council, the British Legion, the “Western Mail,” the Memorial Association, the League of Nations Union and the New Commonwealth Society; especially to Sir Robert Webber, Mr Chamberlain, Mr Kennedy Hunt, Mr Alban, Mr Samways and Mr Foot, who have spared no efforts to ensure the success of our proceedings here today.

“Ladies and Gentlemen, I must confess that the opening of the Temple of peace and Health is a long cherished desire. At last it is a dream come true. Of course it may be said, “Why was this waste of ointment made? Why was this money not spent in some more direct way for the alleviation of suffering and the propagation of the gospel of peace? Well, I believe that no crusade can prosper to the highest degree, no movement can secure the best results, unless it possesses a headquarters worthy of its high calling, and it is through the medium of art and architecture. Throughout The Ages mankind has demanded its Mecca of inspiration, for where the treasure is, there will the heart will be also. The Mecca we have opened today embodies two living ideas – Health and Peace.

Twenty-seven years ago the people of Wales decided to pay a tribute to that illustrious Sovereign, King Edward VII, in the form of a crusade against the terrible scourge of tuberculosis, which for years had ravaged our country. King Edward had said, ” If preventable , why not prevented?” That was our slogan, and it is still our watchword.

At the outset the Memorial Association was a voluntary organisation, but with the passing of the National Insurance and other Acts of Parliament, it developed into a Statutory body which, in effect, is a joint or federal authority of all the contributing County and County Borough Councils In Wales. During the period of its existence the death rate from Tuberculosis in Wales and Monmouthshire has fallen from 1506 per million to 881 per million- a decrease of 42 per cent. I confess we could have wished for better and more speedy results but we believe that with adequate resources and with to cordial co-operation of every Local Authority, the day will come when, like leprosy, typhus and small-pox, this infectious disease will be entirely banished from our country. In the meantime the Temple of Health will stand as a constant reminder of our duty as individuals and as a nation to redeem this solemn pledge.

Dr Richard Price

I now come to the second idea enshrined in this building – the cause of Peace – which I believe is very dear to my fellow countrymen. We are now beginning to realise that a durable peace can only be founded upon the eternal principles of Equity and Justice. This was the doctrine preached two hundred years ago, in the 18th Century, by that great- and perhaps – the greatest – of all Welshmen, Dr Richard Price, mathematician, economist, publicist, author, philosopher and Divine, who has not only received the Freedom of the City Of London, an invitation from Congress to become a citizen of the United States, and a resolution of thanks from the National Assembly in Paris, but was also elected a member of the Royal Society. This is what he said in his book on Civil Liberty:

“Let every State with respect to all its internal concerns be continued independent of the rest; and let a general confederacy be formed by the appointment of a Senate, consisting of representatives from all the different States. Let this Senate possess the power of managing all other common concerns of the united state, and of judging and deciding between them, as a common Arbiter or Umpire, in all disputes; having at the same time, under its direction, the common force of the states to support its decisions.”

Gweithiau Haearn Mynachlog Nedd, a sefydlwyd gan Tregellis Price

Olynwyd ef gan Tregellis Price, Haearnfeistr Mynachlog Nedd, a dyngarwr diflino a ddaeth yn un o Sylfaenwyr y Gymdeithas Heddwch

Henry Richard, Tregaron, ‘Apostl Heddwch’

We also remember that for 37 years Henry Richard of Tregaron, was the energetic Secretary of this Society, which in the middle of the last century held a series of peace conferences throughout Europe, and paved the way for the establishment of the Hague Tribunal and the League of Nations.

Therefore we have reason to be proud of the part our little country has played in the promotion of this great cause. Consequently, I venture to suggest it is fitting that the first building in Great Britain to be dedicated to the cause of Peace should be erected on Welsh soil. I make bold to say it is an example which other countries may well follow, because the Temple recalls to our minds the existence of another building, erected in another small country, on the shores of lake Geneva – the Headquarters of a Confederation of Nations who have joined together in a solemn League and Covenant to resist aggression, and to settle their disputes by an appeal to reason instead of to force.

Let Temples of Peace arise throughout the world. They will be a constant reminder to each nation of its duties and responsibilities, of its loyalty and allegiance to the cause of justice and peace.

“It is true that to-day we live in an anarchic world. When we look round we find every nation feverishly re-arming itself; two sanguinary wars are still in progress, and a third has just been concluded.

The wind of madness which blew upon the world twenty years ago is not yet still. In such circumstances, some people , no doubt, will marvel at our temerity. They may even regard us insane, becauie it was Rouseau, I think, who once said that “to be sane in a world of madmen is in itself a kind of madness.” But let us not be discouraged. I remember – in 1916 – listening to a speech by Mr Lloyd George, delivered at the National Eistedfodd. I am sure we all deeply regret he was unable to accept our invitation to be here today. This is what he said: “Why should we not sing during the War? Why especially should we not sing at this stage of the War? The blinds of Britain are not down yet, nor are they likely to be. The honour of Britain is not dead; her might is not broken; her destiny is not fulfilled; her ideals are not shattered.”

Atodiad y Western Mail

I can assure you, my friends, that this building is not intended to be a mausoleum, and because at the moment dark clouds overshadow Europe and the world, that there is no reason why we should put upper the shutters and draw the blinds. On the contrary, in a world of madmen let us display constancy and courage. Let us as individuals and as a nation, humbly dedicate ourselves anew to great task remaining before us. This League of Nations, this Peace Confederacy, this new Commonwealth of Nations, can only become a reality if it is enshrined in the hearts of the peoples. Governments come and Governments go, but the peoples go on forever.

That, I venture to suggest, is the significance of the opening ceremony we have witnessed this morning.

May I express our heartfelt thanks to the devoted Welsh mother, and the mothers of the Empire and of the world who so nobly supported her, for the unique and splendid services they have rendered in kindling the imagination of our people. Mothers know from personal experience the sorrow and anguish of the war. Nevertheless, they were prepared, and I believe, if the necessity arose – which, God forbid – they would still be prepared to undergo the same intense anxiety and mental suffering in order to preserve our liberties, and to rescue the weak from the tyranny of the strong. Like the Unknown Warrior, they invite us to dedicate ourselves to a noble and righteous cause.

Is it to much to hope that every man, woman and child, from one end of our beloved country to the other, shall participate in this act of self-dedication of the people, by the people, for the people, by making a pilgrimage to this shrine? There, in a spirit of humility and with contrite hearts, let us all enlist in that might army which knows no frontiers, and is marching steadily forward towards the Empire of Right and the Citadel of Peace.”

Llwncdestun i Gaerdydd

Cynigiwyd y trydydd llwncdestun, a’r un olaf i “Arglwydd Faer a Chorfforaeth Dinas Caerdydd” gan Dr Thomas Jones, o Amlwch. Mynegodd ei foddhad dwfn y dylai fod wedi cael ei ddewis fel cynrychiolydd Gogledd Cymru i gymryd rhan yn y trafodion, a fyddai’n dod yn hanesyddol ym mywyd pobl Cymru. Ar ôl olrhain datblygiad y prosiect presennol a ddaeth i’w derfyn yn y seremoni agoriadol, dychwelodd ddiolch i Gorfforaeth Caerdydd ac yn arbennig, i’r Arglwydd Feiri olynol am y cyfraniad materol a wnaethant tuag at ei lwyddiant. Pwysleisiodd hefyd, y cysylltiad agos a oedd bob amser wedi bodoli rhwng yr ymgyrch wrth-dwbercwlosis yn Ninas Caerdydd a’r Brenin Edward VII, a mynegodd y gobaith mawr y gallai’r cynlluniau sydd bellach dan ystyriaeth ar gyfer codi Labordy Ymchwil newydd  yn “metropolis Cymru” ddigwydd yn fuan.

Wrth ymateb i’r llwncdestun, dywedodd yr Arglwydd Faer (Yr Henadur W.G. Howell):

“I want to thank Alderman Dr Thomas Jones very cordially for the kind and gracious way in which he proposed this toast. I would like to say that we in Cardiff are very proud of the valuable addition which has been made to-day to the beautiful specimens of architecture in Cathays Park. We congratulate Lord Davies upon the fruition of his labours, and upon the beauty of the building which has been erected, and we rejoice in the ideals of peace and health which it symbolises. This has been a great day for Cardiff and for Wales, for these twin ideals, so important to the well-being of a nation, have been crystallised in Temple which it is a joy to behold.

And we rejoice especially that this beautiful building has been evolved from the brain of a Cardiff man, one of our own people.

And particularly, do we welcome within our borders the women of courage from all parts of the Kingdom and from other countries who gave their sons in the service of their countries in the Great War and who gave themselves, in reality, made the supreme sacrifice. Wee glad to have the opportunity of meeting with them within the precincts of this City and shall honour and revere them and their sons as long as memory lasts. It may be some solace for them to know that the heart of this City beats in sympathy and in admiration for them.

It may be that by the proceedings of this day another blow may be struck in the cause of universal peace if the consecration of this wonderful building is to usher in more quickly the rule of law in international affairs and the reign of justice, equity and international righteousness. Then the work and labours of those who have promoted the building of the Temple of Peace and Health will have been fully and amply justified. It only remains for me to thank you all cordially for your presence and support to-day, for the many warm tributes that have been paid to this City which we so truly love and to wish success and prosperity to the great causes towards which such eloquent testimony has been borne by the various speakers.”

Daeth y digwyddiad i ben yn ddiweddarach y prynhawn hwnnw, a gadawodd y trên arbennig Gaerdydd ar gyfer Llundain am 4.20 p.m.

Derbyniad Noson Undeb Cynghrair y Cenhedloedd

Nid oedd diwedd y cinio yn dod â threfniadau’r dydd i ben o bell ffordd. Fe’i dilynwyd gan dderbyniad yn yr Ystafelloedd Connaught, lle gweithredodd yr Arglwydd a’r Arglwyddes Davies fel gwesteiwyr i rai cannoedd o gynrychiolwyr o Ganghennau Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru o bob rhan o’r wlad.

Gyda’r nos, cynhaliwyd yr hyn a ddisgrifiwyd fel, “parti cynhesu’r Undeb” yn y Deml newydd.  Gyda Mr Dudley Howe yn Gadeirydd, a’r Arglwydd Davies fel y prif siaradwr, roedd y cyfarfod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth ac anogaeth o’r newydd i’r rheiny sydd wedi gwasanaethu mor ffyddlon a brwd i achos heddwch yn y Dywysogaeth. Dechreuodd am 7 p.m. gyda dwy funud o dawelwch, ac yna emyn, anerchiad y Cadeirydd ac anerchiad gan yr Arglwydd Davies, ac yn dilyn hynny, canwyd ail emyn.

“So ended a ceremony the memory of which will long endure in the minds of there Welsh people. But the ceremony itself was but the launching of a noble project. The task that now remains is to ensure that this national shrine shall become the focal point of our determination to serve those two great causes whose advancement it was erected to promote. Not until every Welsh man and woman and every Welsh child has made the pilgrimage to this modern Mecca, and there has renewed the pledge to fight valiantly for the achievement of the welfare of Wales and the peace of the world, will the new Temple have served its purpose.”

Lle o Bererindod, Cofio, ac Ymroddiad i Heddwch

Byddai’r Deml Heddwch, ac yn arbennig y Gell sy’n cadw Llyfr y Cofio Rhyfel Byd Cyntaf Cymru, yn dod yn fan pererindod am genedlaethau. Yr Awdur E. R. Eaton oedd y cyntaf i gael y cyfle i fyfyrio ar gofio am wrthdaro yn y gorffennol, yn sylfeini’r adeilad a fyddai’n gweithio tuag at heddwch yn y dyfodol.

‘Thoughts from the Crypt’ gan E.R.Eaton – Llyfr y Cofio fel man Pererindod

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *