Diwrnod Heddwch y Byd yn cael eu ddathlu yn y Deml Heddwch

Agorodd y Deml Heddwch ei drysau i ffrindiau newydd ar ddydd Sadwrn i nodi Diwrnod Heddwch y Byd.

Y thema eleni oedd newid yn yr hinsawdd ar gyfer heddwch a dathlwyd y diwrnod gyda chyngherddau, gorymdeithiau a digwyddiadau cymunedol ledled y byd.

Mae cyfaill WCIA ffi Fenton yn arwain dau grŵp ar deithiau Deml a archwiliodd Neuadd y Cenhedloedd, y Crypt (sy ‘ n dal y llyfr coffa), yr arddangosfa menywod mewn rhyfel, y wal o negeseuon ieuenctid a ‘ r ardd heddwch.

Trodd y gwirfoddolwr Charlotte Morgan dudalen yn y llyfr coffa am 11Am gan ddarllen allan enwau’r dynion a ‘ r merched a roddodd eu bywydau yn ystod y rhyfel byd cyntaf.

https://www.facebook.com/welshcentreforinternationalaffairs/videos/455363378399977/

Dechreuodd y prynhawn gyda pherfformiad gan Cor Cochion, oedd yn canu yn Siambr y cyngor a thalu teyrnged i ‘w ffrind, Barbara Foxworthy.

Dilynwyd y côr gan actifydd heddwch Jane Harries, sy ‘n arwain sgwrs i dorf fawr, ar heddwch heddiw a gofyn “ble ydym ni ‘ n sefyll fel heddychwyr heddiw yng Nghymru? ”

Dywedodd cyn athrawes Sian Williams: “Roeddwn i wedi clywed am y Deml Heddwch ac wedi cerdded heibio, ond erioed wedi bod i mewn o’r blaen. Mae’n adeilad hynod ddiddorol, iawn yng nghanol Caerdydd ac roedd yn ddiddorol clywed mwy amdano ar y daith. ”

Aethoch chi i ymweld â ni ar ddiwrnod heddwch y byd? Os na, hoffech chi ymweld a’r Deml yn y dyfodol?

Rhowch wybod i ni beth oedd eich barn yn y sylwadau isod neu cadwch cip olwg ar ein tudalennau Facebook  Twitter  ac Instagram am ein newyddion diweddara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *