Yr “effaith gynyddol”: gweithredu cymdeithasol a’r cwricwlwm newydd

Mae ein Prif Weithredwr Susie-Ventris-Field wedi ysgrifennu erthygl ar y cwricwlwm newydd yng Nghymru sy’n rhoi ffocws ar sut y gall gweithredu cymdeithasol helpu i wireddu uchelgeisiau’r cwricwlwm ysgol newydd. Gellir gweld hyn drwy gymryd rhan mewn cynlluniau dinasyddiaeth fyd-eang fel ysgolion heddwch, gwneuthurwyr newid, eco-ysgolion, ysgolion sy’n parchu hawliau, a chymryd rhan mewn partneriaethau rhyngwladol.
Os ydych am gael gwybod mwy gellir dod o hyd i’r erthygl yma