Gwobrau Heddychwyr Ifanc

Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn lansio Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc 2019. Anogwch eich disgyblion i gymryd rhan nawr!

A hoffech chi i’ch disgyblion gael cyfle i fynegi’u gweledigaeth a’u barn am heddwch yn greadigol ac i’w gwaith gael ei ddathlu mewn digwyddiad rhyngwladol yng Nghymru?

Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn cydweithio ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i gynnal Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc yn ystod yr Eisteddfod ar Ddiwrnod Ieuenctid, 4 Gorffennaf lle bydd pobl ifanc yn rhannu’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni a derbyn tystysgrif a gwobr.

Ar 4 Gorffennaf bydd cyfle gan blant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous ar y Maes a darganfod beth mae heddwch yn ei olygu iddyn nhw. Beth am ymweld â’r Eisteddfod am y dydd?

Felly, beth ddylwn i ei weud nawr?

A wnewch chi annog cymaint o ddisgyblion ag y bo modd i roi cais i mewn am wobr! Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau rhwng 5 a 25 blwydd oed gyflwyno cais o dan y gwahanol gategorïau, yn Saesneg neu yn Gymraeg. Sylwch nad yw’r gwaith yn gorfod bod yn rhywbeth newydd. Gall gynnwys prosiectau mae eich ysgol wedi bod yn gweithio arnynt – e.e. fel rhan o’r broses o ddod yn Ysgol Heddwch gyda’r WCIA.

Fodd bynnag, mae amser yn brin! Sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mai! Anfonwch geisiadau atom gan ddefnyddio’r ffurflen y gellir ei lawrlwytho o wefan yr Eisteddfod Ryngwladol.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *