Global Justice Now – Cyfiawnder Masnach

Global Justice Now

Masnachu; gwerthu nwyddau i wahanol wledydd ar draws y byd sydd dan fygythiad. Mae Global Justice Now yn ymgyrchu yn erbyn rhoi mwy o bwerau i fusnesau mawr, a allai arwain at y perygl o safonau’r amgylchedd, gwasanaethau cyhoeddus a bwyd yn cael eu gostwng er mwyn gwneud mwy o elw. Maen nhw hefyd yn gofyn am fwy o dryloywder mewn trafodion masnachu, a chael gwared ar lysoedd corfforaethol, sydd ers gormod o amser, wedi caniatáu i fusnesau erlyn llywodraethau os bydd penderfyniadau democrataidd yn effeithio ar eu helw. Os oes unrhyw un o’r rhain o ddiddordeb i chi, cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy ac i weld sut y gallwch chi gymryd rhan hefyd!

Link