Siarter Masnach Deg Rhyngwladol

Fair Trade Wales

Masnach Deg Cymru

Mae’r cynnydd mewn anghyfartaledd, tlodi hirsefyldog ac argyfwng ecolegol sy’n dwysáu wedi ysgogi’r gymuned fyd-eang i chwilio am fodelau newydd o fusnes a masnach sy’n gyrru economïau teg a chynaliadwy. Mae’r Siarter Masnach Deg Rhyngwladol newydd yn cynnwys gweledigaeth gyffredin a gwerthoedd sylfaenol y mudiad Masnach Deg i’n rhoi ar y llwybr i wireddu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Cymryd Rhan

Cliciwch yma i lawrlwytho’r siarter, sydd ar gael mewn sawl iaith.

Gallwch fynegi ‘dyfyniad o gefnogaeth’ ar gyfer y siarter hefyd, drwy glicio yma

Link
Fair Trade Banana