The Big Shift – Christian Aid

Christian Aid

Yn sgil addewidion a osodwyd yng Nghytundeb Paris 2015 i atal tymereddau byd-eang rhag codi uwchlaw dwy radd, mae Cymorth Cristnogol wedi lansio ymgyrch i leihau banciau mawr rhag buddsoddi mewn tanwydd ffosil gan fanciau mawr.

“Our trustees decided to shift all our investments away from fossil fuels a couple of years ago. Because we have relatively small investments, the company we were with were not prepared to support this ethical move, so we changed to a new investment manager” Susie Ventris-Field, Chief Executive

Research

Mae ymchwil cychwynnol Cymorth Cristnogol yn tynnu sylw at y ffaith bod banciau mwyaf yn y DU yn buddsoddi llawer mwy mewn tanwyddau ffosil o’i gymharu ag ynni adnewyddadwy, ac nid oes gan yr un ohonynt gynllun clir neu ymrwymiad i newid hyn ar hyn o bryd.

“Edrychom ar pa’un ai fod y banciau a’r rheolwyr asedau mwyaf sydd â’u pencadlys yn y DU yn gwneud digon i gyflymu’r newid i’r economi gynaliadwy hon”

Cymorth Cristnogol “Our future in their plans” (Tachwedd, 2016)

Cymryd rhan

Cliciwch yma i gael mynediad i dempled i anfon e-bost at eich banc ynghylch dadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil.

Link
Big-shift-banner-1-final