Taith Champions – Pathway 1 Last Minute Q&A

Time is ticking for Taith Pathway 1 applications!

Do you still have questions? Don’t worry, Taith Champions have got your back! Join us for a live Q&A session designed to answer your last-minute questions and help you submit a great application.

https://www.eventbrite.co.uk/e/taith-champions-pathway-1-last-minute-qa-tickets-825408999537?aff=oddtdtcreator

In this session, you’ll get:

  • Expert insights and guidance: We’ll be sharing our knowledge and experience to answer your questions about Taith Pathway 1, from eligibility requirements and application tips to common mistakes to avoid.
  • Real-time support: No question is too big or too small! Ask us anything, and we’ll do our best to provide clear and concise answers.
  • Confidence boost: Feeling overwhelmed? This session is your chance to gain clarity, address your doubts, and feel empowered to submit a strong Taith Pathway 1 application.

This event will be hosted by WCIA in partnership with Diverse Cymru.

Get targeted guidance! Choose from breakout rooms led by Taith Champions in the Youth SectorAdult Education, or Schools, and gain insights relevant to your project area and help you tailor your application.

……..

Mae amser yn ticio ar gyfer anfon ceisiadau ar gyfer Llwybr 1 Taith!

Oes gennych chi gwestiynau o hyd? Peidiwch â phoeni, mae Pencampwyr Taith yma i’ch cefnogi chi! Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn holi ac ateb byw sydd wedi ei gynllunio i ateb eich cwestiynau munud olaf a’ch helpu i gyflwyno cais gwych.

https://www.eventbrite.co.uk/e/taith-champions-pathway-1-last-minute-qa-tickets-825408999537?aff=oddtdtcreator

Yn y sesiwn hon, byddwch yn cael:

  • Mewnwelediadau ac arweiniad arbenigol: Byddwn yn rhannu ein gwybodaeth a’n profiad i ateb eich cwestiynau am Lwybr 1 Taith, o ofynion cymhwysedd ac awgrymiadau o ran gwneud cais, i gamgymeriadau cyffredin i’w hosgoi.
  • Cefnogaeth mewn amser real: Does dim cwestiwn yn rhy fawr neu’n rhy fach! Gofynnwch unrhyw beth i ni, a byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi atebion clir a chryno i chi.
  • Hwb i’ch hyder: Ydych chi’n teimlo’n orbryderus? Y sesiwn hon yw eich cyfle i gael eglurder, mynd i’r afael â’ch amheuon, a theimlo‘n hyderus i gyflwyno cais Llwybr 1 Taith cryf.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei redeg gan WCIA mewn partneriaeth â Diverse Cymru.

Dewch i gael arweiniad wedi’i dargedu! Dewiswch o ystafelloedd trafod dan