75 years of Human Rights in Wales and Beyond

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 07/12/2023
10:00 am - 3:00 pm

Location
Temple of Peace and Health

Categories


 

Save the Date

Join us on the 75th birthday of the Universal Declaration of Human Rights. With inspirational speakers, creative performances, shared experiences and round table discussions, we’ll celebrate achievements and explore challenges, and discuss what human rights mean for Wales now and for future generations.

Opened by the Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt, Counsel General and Minister for the Constitution Mick Antoniw and Deputy Minister for Social Partnership, Hannah Blythyn. Funded by and in partnership with the Welsh Government.

Register

Cadwch y Dyddiad yn Rhydd

Ymunwch â ni i ddathlu 75 mlynedd ers y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Gyda siaradwyr ysbrydoledig, perfformiadau creadigol, profiadau a rennir a thrafodaethau bord gron, byddwn yn dathlu cyflawniadau ac yn archwilio heriau, ac yn trafod beth mae hawliau dynol yn ei olygu i Gymru ar hyn o bryd ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Wedi’i agor gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip Jane Hutt, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad Mick Antoniw a’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn. Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac wedi’ ariannu ganddi.

Cofrestru