Global Solidarity Summit 2024 | #GlobalUndod2024

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 23/09/2024
9:00 am - 6:00 pm

Location
Cardiff City Stadium

Categories


Tickets and Further Information

#GlobalUndod2024 is Wales’ annual Global Solidarity Summit.

The name Global Undod uses the Welsh word for solidarity – undod (pronounced “in-dodd”) – into a blended name to reflect the unique approach to international development and global solidarity we have in Wales.

#GlobalUndod2024 brings together individuals and organisations from Wales and beyond working on solidarity projects across the world. From small community groups to Wales-based branches of international NGOs, we’re raising the profile of the sector in Wales.

Whether your work involves fair trade, the African diaspora, international development or global citizenship, #GlobalUndod2024 is the place for you. Showcase your work, network with partners, listen to keynote speakers or contribute to panel debates.

We have an exhibition space for groups, charities and organisations to host a stand to promote their work. If you’re interested in hosting your own stand, please fill out an expression of interest form here.

Tickets and Further Information

GlobalUndod2024 yw Uwchgynhadledd Undod Byd-eang flynyddol Cymru.

Mae’r enw Global Undod yn defnyddio’r gair Cymraeg am undod – undod (ynganiad “in-dodd”) – a’i droi yn enw cyfunol i adlewyrchu’r ymagwedd unigol sydd gennym at ddatblygu rhyngwladol ac undod byd-eang yng Nghymru.

Mae #GlobalUndod2024 yn dwyn ynghyd unigolion a sefydliadau o Gymru a thu hwnt sy’n gweithio ar brosiectau undod ar draws y byd. O grwpiau cymunedol bach i ganghennau cyrff anllywodraethol rhyngwladol yng Nghymru, rydym yn codi proffil y sector yng Nghymru.

P’un a yw eich gwaith yn cynnwys masnach deg, y diaspora Affricanaidd, datblygu rhyngwladol neu ddinasyddiaeth fyd-eang, #GlobalUndod2024 yw’r lle i chi. Gallwch ddangos eich gwaith, rhwydweithio gyda phartneriaid, gwrando ar siaradwyr gwadd neu gyfrannu at drafodaethau panel.