2017 debate championships

Grand Finals Wales Schools Debating Championships

An exciting opportunity to be part of the Semi-Final (morning) and Final (afternoon) of the Wales’ Schools Debating competition. Come and see some of Wales’ most talented young debaters discussing topical issues and be part of the celebrations when we crown Wales’ top debaters for 2019!


Mae cyfle cyffrous i fod yn rhan o’r gystadleuaeth Ddadlau Gynderfynol (bore) a therfynol (prynhawn) ysgolion Cymru. Dewch i weld rhai o ddadleuwyr mwyaf talentog Cymru yn trafod materion pynciol rhyngwladol a bod yn rhan o’r dathliadau wrth i ni goroni dadleuwyr gorau Cymru yn 2019!

 

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/grand-finals-wales-schools-debating-championships-tickets-54968949608