Arddangosfa ‘Hawlio Heddwch’ | Petitioning for Peace Exhibition, St Fagans

Ymunwch â ni o 9fed o Fawrth i ddarganfod mwy am stori Deiseb Menywod Cymru ac i weld yr arddangosfa newydd sbon yn Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru: ‘Hawlio Heddwch’

Join us from the 9th of March to discover more about the story of the Women’s Peace Petition and to see the brand new exhibition in St Fagans, National Museum of History: ‘Petitioning for Peace’