Machynlleth, Hwb Cymunedol Taj Mahal Community Hub: Apêl Merched dros Heddwch | The Women’s Peace Appeal

Apêl Merched dros Heddwch 1924-2024 The Women’s Peace Appeal

Dewch draw i ddysgu mwy am Apêl Menywod dros Heddwch 1923-24 / 2023-24.

Dewch i glywed hanes merched Cymru yn trefnu ymgyrch rhyfeddol dros heddwch byd-eang. Casglwyd bron i 400,000 o lofnodion ar Doeiseb Coffa a chyflwynwyd yr Apêl i ferched America.

Mae Siân Howys yn aelod o Tim Prosiect Cymunedol sy’n cynnal gweithgareddau canmlwyddiant i gofio, dathlu a gwireddu etifeddiaeth y merched gan gynnwys trawsgrifio’r Ddeiseb fel adnodd digidol.

—-

Come along and learn more about the Women’s Peace Appeal of 1923-24 / 2023-24.

Come and hear the story of the women of Wales and their amazing campaign for world peace. They collected nearly 400,000 signatures on a Memorial Petition and presented the Appeal to the women of America.

Siân Howys is a member of the Community Project Team arranging centenary activities to remember, celebrate and realise the women’s legacy including transcribing the Petition as a digital resource.

Free bilingual event, in partnership with Hwb Cymunedol Taj Mahal Community Hub.

Download PDF Flyer for Event

Machynlleth 14 March Womens Peace Appeal Workshop – Sian Howys