Research Skills for the New Curriculum/Sgiliau Ymchwil am y Cwricwlwm

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 22/06/2021
5:00 pm - 6:00 pm

Categories No Categories


Explore appreciative enquiry and other methods to support delivery of the Curriculum for Wales in this blended course.

Get started with the Research Skills for the New Curriculum course in this 1-hour Zoom. In the session we’ll introduce the course themes:

  • Develop an awareness of how culture can influence one’s own interpretations, and help to understand the behaviour of others
  • Consider the advantages and disadvantages of various approaches to research, and the qualities of a successful researcher
  • Understand and start using appreciative questioning in the context of the new curriculum and international collaboration

Following the session, you can take the online part of the course (about 2 hours) on our website then receive your Research Skills for the New Curriculum Certificate.

Register for this course here.

This course is part of the British Council and UK Aid funded Connecting Classrooms through Global Learning programme.

Trwy’r cwrs hwn sydd yn cyfuno dysgu ar lein a sesiwn Zoom, dowch i wybod mwy am ymholi gwerthfawrogol a dulliau eraill sydd yn cefnogi Cwricwlwm Cymru.

Rhowch gychwyn ar y cwrs Sgiliau Ymchwil am y Cwricwlwm Newyddtrwy gymryd rhan yn y sesiwn Swm yma, sydd yn para awr. Yn ystod y sesiwn cewch gyflwyniad i themâu’r cwrs, sef:

• Datblygu ymwybyddiaeth o sut mae diwylliant yn medru dylanwadu ar ein dehongliadau, a bod yn gymorth i ddeall ymddygiad eraill

• Ystyried manteision ac anfanteision gwahanol agweddau tuag at ymchwil a nodweddion ymchwilydd llwyddiannus

• Deall a dechrau defnyddio ymholi gwerthfawrogol yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd a chydweithio rhyngwladol

Ar ôl y sesiwn, gallwch gymryd rhan ar-lein y cwrs ar ein gwefan (sydd yn para tua 2 awr), yna derbyn Tystysgrif Sgiliau Ymchwil am y Cwricwlwm Newydd.

Cofrestrwch ar gyfer y cwrs hwn yma.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o’r rhaglen Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth trwy Ddysgu Byd-eang a ariennir gan y Cyngor Prydeinig a Chymorth y DU (UK Aid).