Y Gyfnewidfa Ddiwylliant/The Cultural Exchange

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 05/07/2021
10:30 am - 12:00 pm

Categories


An Academi Heddwch Cymru and Llangollen International Musical Eisteddfod event

An online event for young people to meet and discuss global issues

Llangollen International Eisteddfod promotes understanding and friendship between young people of different nationalities from across the world. This fun and interactive online event will support young people (10-14 year olds) taking part in the Eisteddfod to get to know one another and understand the challenges and aspirations young people face locally, nationally and globally.

What kind of a world do young people wish to see, and how can they create networks to facilitate a more peaceful and sustainable future?

Join in this event (by clicking here) to meet other young people from around the world the same age as you and share the concerns and aspirations you have in common!

Digwyddiad Academi Heddwch ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Digwyddiad hwyl ar lein i bobl ifanc cwrdd a thrafod materion byd-eang

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn hyrwyddo dealltwriaeth a chyfeillgarwch ymhlith pobl ifanc o wahanol wledydd ar draws y byd. Bydd y digwyddiad hwyl a rhyngweithiol hwn ar lein yn helpu pobl ifanc (10-14 mlwydd oedd) sydd yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod i ddod i adnabod ei gilydd a deall yr heriau a’r dyheadau a wynebir gan bobl ifanc yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Pa fath o fyd hoffai pobl ifanc ei weld, a sut medran nhw ffurfio’r rhwydweithiau i greu dyfodol mwy heddychlon a chynaliadwy?

Cofrestrwch am y ddigwyddiad hwn (gan clicio yma) i ddechrau dod i adnabod pobl ifanc yr un oedran â chi a deall y pryderon a’r dyheadau sydd gennych yn gytûn!