Cymorth wrth drawsgrifio’r ddeiseb | Petition Transcription Support

Diddordeb mewn trawsgrifio enwau’r ddeiseb, ond yn ansicr ble i ddechrau? Wedi bod yn trawsgrifio ers misoedd ac eisiau cwrdd â thrawsgrifwyr eraill a sgwrsio am ‘bob peth deiseb’? Rydym ni wedi trefnu cyfres newydd o sesiynau ar lein, gyda chynrychiolwyr o’n tîm ymgysylltu a staff y Llyfrgell Genedlaethol. Gweler yr amserlen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu i gofrestri i drawsgrifio, e-bostiwch post@academiheddwch.cymru  

Interested in transcribing some names, but not sure where to start? Have you been transcribing for a while and would like to meet other transcribers to chat about what you’ve found? We’ve arranged a new series of online sessions, with representatives from our outreach team and National Library staff. See timetable below. If you have any questions, or to register to start transcribing, email post@academiheddwch.cymru.

Dyddiad Date Amser Time [GMT]Iaith LanguageMath Type (below)Dolen ZOOM ZOOM Meeting linkMeeting ID
08/04/2416:30English1https://us02web.zoom.us/j/86958525809?pwd=K2hCRWhjbFVJWHJsTzRrcEFsNUh4dz09869 5852 5809
11/04/2410:00Cymraeg1https://us02web.zoom.us/j/87534938178?pwd=N01Wa29aRXVHaWVxZUtOaTFWLzZNdz09875 3493 8178
17/04/2417:00English2https://us02web.zoom.us/j/87171569583?pwd=REFWdG1NWE9TYy8yRm55aUJaZ2N2Zz09871 7156 9583
19/04/249:00Cymraeg2https://us02web.zoom.us/j/89085224920?pwd=RHBMbWg2S0dsd0MzQUk3dk5wZzVCdz09890 8522 4920
23/04/2413:00English1https://us02web.zoom.us/j/87079252619?pwd=dWNuQ2lMTXRxb0JpWVBHaG9iY2FOQT09870 7925 2619
24/04/2416:00Cymraeg1https://us02web.zoom.us/j/83828239775?pwd=MTRqSWd2eDRoaFZqVzZWalZGRDQ2Zz09838 2823 9775
29/04/2414:00English2https://us02web.zoom.us/j/87379261409?pwd=aU55c05Sd0xKNTBhTUY1QmVhVUh1UT09873 7926 1409
30/04/2413:00Cymraeg2https://us02web.zoom.us/j/89941344266?pwd=OXNPT0ZrbW45KzVLdlg1UnhHNmh2dz09899 4134 4266
07/05/2415:00English1https://us02web.zoom.us/j/85987535461?pwd=R1JPT3pWUVVLQjl1SkZ0S1ExbXV1dz09859 8753 5461
09/05/2409:00Cymraeg1https://us02web.zoom.us/j/83079633987?pwd=L09pTnVZcVJ5QmY3LzM0YlNkNkxuQT09830 7963 3987
13/05/2409:00English2https://us02web.zoom.us/j/87963527811?pwd=Rk8zblJKR0daK00wRnlTdUxSTVBiUT09879 6352 7811
15/05/2417:00Cymraeg2https://us02web.zoom.us/j/85938811818?pwd=eW54b0k1dUhEcEVEQ2czK3h4YTRqUT09859 3881 1818
21/05/2417:00English1https://us02web.zoom.us/j/89130498506?pwd=Z0pWZ01ncnpwWmo4VHpXa3JidWhUZz09891 3049 8506
23/05/2410:00Cymraeg1https://us02web.zoom.us/j/86141221381?pwd=V1M4cWpSL1hGdHFsV0tpeUxTTDR3UT09861 4122 1381
29/05/2409:30English2https://us02web.zoom.us/j/81084686471?pwd=OFZ4ZVpKYlpvUVFoaEZZU0ExMkNndz09810 8468 6471
31/05/2415:00Cymraeg2https://us02web.zoom.us/j/87144838811?pwd=NWx3WDEyZmJJbk5BU240YVI3bFNEZz09871 4483 8811

Fe welwch chi ar yr amserlen bod yna dwy fath o sesiwn: 

  • Math 1: ar gyfer rhai sy’n newydd i drawsgrifio cyflwyniad i’r platfform, unrhyw broblemau sy’n codi wrth gofrestri neu gwestiynau wrth ddechrau ar y gwaith. Mae croeso i chi ddod i gymaint â sesiynau ac sydd angen arnoch i deimlo’n hapus i fwrw mlaen.
  • Math 2: i rai sydd wedi gwneud ychydig o drawsgrifio – cyfle i gwrdd, trafod pethau o ddiddordeb sydd yn codi, ac i fod yn rhan o’n cymuned trawsgrifio! Croeso cynnes i bawb. 

You’ll see on this timetable that there are two types of session:

  • Type 1: for people who are new to transcribing: an introduction to transcribing names, any problems that arise as you try to register or any questions that you have as you start the work – you are welcome to come to as many sessions as you like until you feel comfortable to the process.
  • Type 2: for those who have already done some transcribing: a chance to meet up, discuss anything of interest that has arisen in your work, and to be a part of our transcribers community. Everyone is welcome.