Heddwch a Newid Hinsawdd / Peace and Climate Change – #WPD2021 (UN World Peace Day)

Trafodaeth banel gyda gwesteion arbenigol ar heddwch a newid hinsawdd.

Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Heddwch Rhyngwladol 2021, gyda thrafodaeth banel ar Heddwch a Newid Hinsawdd. Ein Cadeirir bydd Prif Weithredwr WCIA Susie Ventris-Field, bydd gwesteion arbenigol yn ymuno â ni (gan gynnwys Dr. Gillian McFadyen o Brifysgol Aberystwyth, Yr Athro Gareth Wyn Jones, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a gynt o Brifysgol Bangor, a Faith Clark o voice.wales) i drafod y cysylltiad rhwng heddwch a newid hinsawdd.

A panel discussion with expert guests on peace and climate change.

Join us to celebrate International Peace Day 2021, with a panel discussion on Peace and Climate Change. Chaired by WCIA Chief Executive Susie Ventris-Field, we will be joined by expert guests (including Dr. Gillian McFadyen of Aberystwyth University, Professor Gareth Wyn Jones, a Fellow of the Learned Society of Wales and formerly of Bangor University, as well as Faith Clarke of voice.wales) to discuss the link between peace and climate change.

[efsbutton size=”” color_class=”” align=”left” type=”link” target=”false” title=”REGISTER” link=”https://www.eventbrite.co.uk/e/heddwch-a-newid-hinsawdd-peace-and-climate-change-tickets-169125084681″]

Please click this link and log in to Zoom to join the event: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cRfqU3SmRp-b93OxzxNzhA