DyddiadurAnnie100 Chwef – Maw 2024: ‘Trydaru o’r 1920au’

WCIA logo

Rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2024, bydd Academi Heddwch gyda WCIA yn ‘Trydaru o’r 1920au’ – drwy’r cyfryngau cymdeithasol (trwy Twitter/ X a Facebook), ac yn olrhain y camau yn ‘Nyddiadur Annie’, y llyfr du bach oedd yn cael ei gadw gan arweinydd dirprwyaeth Apêl Merched dros Heddwch Cymru, Annie Hughes Griffiths, wrth iddynt gychwyn ar eu ‘Taith Heddwch’ 2 fis o gwmpas yr Unol Daleithiau rhwng 2 Chwefror a 29 Mawrth 2024. Bydd negeseuon byrion yn cael eu rhoi ar Twitter bob ychydig ddyddiau, yn adlewyrchu amserlen deithio uchelgeisiol ein Heddychwyr o gwmpas yr Unol Daleithiau ym 1924. Bydd negeseuon Facebook yn cynnig ‘uchafbwyntiau wedi’u curadu’ a themâu mwy manwl o bob wythnos o’r daith. Lle bo’n bosibl, bydd negeseuon yn cael eu dangos o ddeunyddiau archifol o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, y Deml Heddwch ac archifau ar-lein, naill ai trwy gyfrwng ffynhonnell agored, neu gyda chaniatâd hawlfraint. Diolch yn arbennig hefyd, i’r Teulu Kotschnig yn America, sydd wedi rhoi caniatâd drwy Heddwch Nain yr Unol Daleithiau i drawsgrifio a rhannu llythyrau gan Elined Prys, ychwanegiad cyfoethog i gofnod Annie o’r #Pererindod #Heddwch hwn.

Llinell Amser y Canmlwyddiant – dyddiadau allweddol 1924 / 2024

Timeline of the American Peace Tour through 'Annie's Diary'

Wythnos 1 #DyddiadurAnnie100 #AryDiwrnodHwn: 2-11 Chwefror 1924 – Llundain, Lerpwl ar draws yr Iwerydd

Wythnos 2 #DyddiadurAnnie100 #AryDiwrnodHwn: 11-16 Chwefror 1924: Cyrraedd Efrog Newydd

Wythnos 3 #DyddiadurAnnie100 #AryDiwrnodHwn: 17-19 Chwefror 1924: Y Biltmore

Wythnos 4 #DyddiadurAnnie100 #AryDiwrnodHwn: 20-24 Chwefror 1924 – Washington a Ty Gwyn

Annie-Jane Hughes Griffiths, Cadeirydd Cynghrair Cenhedloedd Cymru, yn dal Cofeb Heddwch Menywod Cymru y tu allan i’r Tŷ Gwyn yn Washington, 1924, gyda Mrs Ruth Morgan, Miss Eluned Prys a Mrs Mary Ellis. Casgliadau TI Ellis, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Apel #MerchedDrosHeddwch 1924 – Taith Heddwch’ o amgylch yr Unol Daleithiau

Dyddiad, Lleoliad,
Tudalennau ‘Dyddiadur Annie’
Facebook Twitter
Llundain Euston
2 Chwefror 1924
(p1, pp 2-3 – PCW images 3-4)
WCIA Facebook 1 Feb (Eng)
WCIA Facebook 1 Feb (Cym)
1 Feb Twitter Thread (Eng 1)
1 Feb Twitter Thread (Cym 1)
Diary Quotes (2)
Diary Quotes (3)
Lerpwl a Queenstown / Cobh, Iwerddon
2-3 Chwefror 1924
(pp 4-5, pp 6-7 – PCW images 5-6)
WCIA Facebook 2 Feb (Eng)
WCIA Facebook 2 Feb (Cym)
2 Feb Twitter Thread (Eng 1)
Press Quotes (2)
2 Feb Twitter Cymraeg (Cym 1)
2 Feb Twitter Cymraeg (Cym 2)
3 Feb Twitter Thread (Eng 2)
Draws yr Iwerydd
4-11 Chwefror 1924
(pp 8-9, pp 10-11 -PCW images 7-8)
WCIA Facebook 8 Feb (Eng)
WCIA Facebook 8 Feb (Cym)
8 Feb Twitter Thread & Quotes (English)
8 Feb Twitter Thread (Cymraeg)
Cyrraedd Efrog Newydd
11 Chwefror 1924
(pp 12-13, pp 14-15 – PCW images 9-10 P9
Dyddiadur Annie, Dydd Llun 11 Chwefror 1924 (tudalen 10 PCW) – diwedd y Daith Trawsatlantig ar SS Cedric
Dydd Llun 11 Chwefror  1924, Tudalen 10 – Cyrraedd Efrog Newydd, Clwb Prifysgol y Menywod: Cyfarfod Belle Barouch a Florence Tuttle
Dydd Mawrth 12 Chwefror 1924, Tudalen 11 a Tudalen 12 – Bord Gron Hanes Efrog Newydd; Cyfarfod Harriet Burton Laidlaw, Hilary Taft a Mrs Douglas Robinson
Dydd Mercher 13 Chwef 1924, Tudalen 13 – Te gyda Theulu’r Crolys
Dydd Iau 14 Chwef 1924, Tudalen 14 – Clwb Undeb Siaradwyr Saesneg
Dydd Gwener 15 Chwef 1924, Tudalen 15 – Cinio Neuadd y Dref; cyfarfod Mrs Damrosch
Dydd Sadwrn 16 Chwef 1924, Tudalen 16 – Cinio’r Gymdeithas Dramor + Ruth Morgan, Charles Levermore
Dydd Sul 17 Chwef 1924 Tudalen 17 – Gwasanaeth Eglwys Sul gyda Harry Emerson Fosdick
Dydd Llun 18 Chwef 1924, Tudalen 18 – Cynghrair Pleidleiswyr y Menywod America
Y Biltmore, Efrog Newydd
19 Chwefror 1924 P10Welsh press diary
Facebook #AryDyddHwn – 19 February 2024, Efrog Newydd Twitter #AryDyddHwn – 19 Chwefror 2024, Efrog Newydd
Washington  P12 20th Feb – train to Washington DC.
American Association of University Women club
W’ton dinner and presentations + LP Morgan, Grace Abbott
Y Ty Gwyn
21 Chwefror 1924
21st Feb – White House + President Calvin Coolidge, Secretary CE Hughes, Eastmen, Abrahams
Then League of Women Voters
22nd Feb – sightseeing, Arlington Cemetary, Woodrow Wilson’s Tomb, Lincoln Memorial, Smithsonian Institute + Mrs La Follette
Mary Ellis leaves peace delegation to return home to HMI Schools role in Wales
23rd Feb – Farewell from Ruth Morgan,
Est of American Women’s National Council for Prevention of War
Chicago
24 Chwefror 1924 P15
24th Feb – Train Washington DC to Chicago via NYC – brother David, Abbie
25th Feb – Relaxing, Mr Rees, Interview + ‘The Druid’
26th Feb – Dean of Women’s Colleges Dinner. Talk + Prof Merriam & Mina Kerr
27th – Sightseeing
Union Pacific
1 March 1924
28th Feb – Overnight Union Pacific train departure from Chicago
29th Feb – crosiing the Prairies of Iowa, Illinois, Nebraska, Colorado, Omaha, Rock Springs and to Morgan, Utah for Ogden Canyon.
1st March – Break to see Ogden Canyon;
Eve train to Salt Lake City – no welcome due to St David’s Day celebrations having finished!
Salt Lake City
2 Mawrth1924 P17
2nd March 1924 – Visit to Mormon Tabernacle + William Williams
State senator, Mr James + British Vice Consul, Tom Hughes
Pullman train to Sacramento
San Francisco
3-7 Mawrth 1924 P20
3rd Marfch 1924 – Ferry from Oakland to SF, Ramona Hotel 
+ D Hughes and PL Roberts (diary says PJ)
4th Mar – interviews, Chronicle, Golden Gate, Presidio, Museum, sightseeing, museum, + PL Roberts
5th March – drive, Palo Alto, Stanford University + Roberts, Tatlock
6th Mar – day missing in Annie’s Diary
7th Mar – interviews. Welsh chapel address by Annie (see digitised advertising flyer) + Rev Jones of the Welsh Church
Los Angeles
8-12 Mawrth 1924 P23
8th March – train to LA, arrived 8.30, Gates Hotel, Interview 
9th – Evergreen Cemetery, Alhambra, Pasadena, Huntington. LA Welsh Chapels talk. Trip with Mrs Williams and Mrs Morgan. JM Saunders’ grave.
10th Mar – sightseeing to Long Beach, studios, Venice Chinese food, Long Beach with Dr Jones.
11th Mar – Prior to train departure LA to Williams Annie given anonymous letter to “get out of town”. NB – Annie got dates mixed in diary – jumps from Sun 9th to Mon 11th 
Grand Canyon
13-14 Mawrth 1924 P25
Chicago II
15-16 Mawrth 1924 P26
Niagara
17 Mawrth 1924
Utica
18-19 Mawrth 1924
Efrog Newydd II
19-22 Mawrth 1924 P28
American Sendoff
21 Mawrth 1924
RMS Olympic to Southampton
22-29 Mawrth 1924 P31, P32

Taith ‘Heddwch dros Merched’ America 1924

1 – Efrog Newydd; 2 – Washington; 3 Chicago; 4 Salt Lake City; 5 San Francisco; 6 Los Angeles; 7 Grand Canyon; 8 Colorado; 9 Niagara Falls; 10 Utica; Efrog Newydd (1)