#GrymusoAber – Mis Hanes Menywod – Arddangosfa Ddeiseb Heddwch Meynwod Cymru @ Undeb Myfyrwyr

Arddangosfa Apêl Merched dros Heddwch 1923/4-2023-4 Women’s Peace Petition Exhibition & Tea Party

Dewch draw i ddysgu mwy am Apêl Menywod dros Heddwch 1923-24 / 2023-24.

Dewch i glywed hanes merched Cymru yn trefnu ymgyrch rhyfeddol dros heddwch byd-eang. Casglwyd bron i 400,000 o lofnodion ar Ddeiseb Coffa a chyflwynwyd yr Apêl i ferched America.

Mae Siân Howys yn aelod o Dîm Prosiect Cymunedol sy’n cynnal gweithgareddau canmlwyddiant i gofio, dathlu a gwireddu etifeddiaeth y merched gan gynnwys trawsgrifio’r Ddeiseb fel adnodd digidol.

Digwyddiad dwyieithog am ddim, mewn partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

—-

Come along and learn more about the Women’s Peace Appeal of 1923-24 / 2023-24.

Come and hear the story of the women of Wales and their amazing campaign for world peace. They collected nearly 400,000 signatures on a Memorial Petition and presented the Appeal to the women of America.

Siân Howys is a member of the Community Project Team arranging centenary activities to remember, celebrate and realise the women’s legacy including transcribing the Petition as a digital resource.

Free bilingual event, in partnership with  Aberystwyth Students Union

Download Event Flyers Below: