1

Swyddi gwag

Cydlynydd Academi Heddwch

Dyma gyfle cyffrous i gydlynu rhaglen waith Academi Heddwch yn ei blwyddyn gyntaf, ac i ddatblygu cynlluniau, blaenoriaethau a phrosiectau ar gyfer y tymor hirach.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gydlynu rhaglen waith Academi Heddwch yn ei blwyddyn gyntaf, ac i ddatblygu cynlluniau, blaenoriaethau a phrosiectau ar gyfer y tymor hirach. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am weithio gyda’r aelodau a phartneriaid eraill fel y bo’n briodol, i gyflawni’r canlyniadau y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru, tra hefyd yn ceisio cyllid cynaliadwy.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ardderchog am feithrin a chynnal perthnasoedd â rhanddeiliaid amrywiol yng Nghymru ac yn rhyngwladol, ac am gydlynu digwyddiadau a gweithgareddau i safon uchel a chyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Oherwydd y cyfyngiadau COVID parhaus, mae’n debygol y bydd cymysgedd o ddigwyddiadau ar-lein/all-lein, felly bydd hyder digidol yn hanfodol yn y rôl.

Trosolwg o’r swydd

Cyflog: Band C (£24,982-£27,041) pro rata

Pensiwn: Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gofrestru’n awtomatig i’n cynllun pensiwn, a bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cyfateb eich cyfraniad i hyd at uchafswm o 5% o’ch cyflog gros (lleiafswm o 4%)

Lleoliad: WCIA, y Deml Heddwch, Caerdydd. Yn gweithio o gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau COVID.

Telerau cyflogaeth: 12 mis

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos – gellir gweithio’n hyblyg, o gartref ac o bell– mae gennym ddiddordeb mewn canlyniadau nid oriau (0.6 FTE ar sail wythnos waith o 37 awr)

Y dyddiad cau: 9.00am, 14 Mehefin

Proses Ymgeisio: Lawrlwythwch ein pecyn Swyddi. I gyflwyno cais, dylech lawrlwytho a chwblhau’r canlynol ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal.