Lansio ymgyrch i anfon 50,000 o leisiau o Gymru i’r COP26

Mae ymgyrch wedi cael ei lansio i anfon 50,000 o leisiau ar draws Cymru i Gynhadledd Newid Hinsawdd y CU (COP26) eleni yn Glasgow.

Caerdydd, 8 Mawrth 2021 – Mae Climate Cymru, clymblaid o ddinasyddion, cymdeithas sifil a busnes ar draws Cymru yn lansio ymgyrch i ddod â 50,000 o leisiau ynghyd o bobl Cymru i fynd i Glasgow ym mis Tachwedd.

Bydd cefnogwyr ar draws y wlad yn cael eu grymuso i ychwanegu eu llais at wefan Climate Cymru, i fynnu gweithredu cryf ac ystyrlon gan arweinwyr newid hinsawdd.  Ar ôl ychwanegu eu llais, bydd cefnogwyr wedyn yn gallu creu eu neges bersonol eu hunain, fydd yn mynd i gyfarfod COP26 eleni yn Glasgow, ac i’w rhannu ymysg eu rhwydweithiau eu hunain.

Mae’r argyfwng hinsawdd a natur yn bygwth cymunedau Cymru, eu ffyrdd o fyw, a’r byd naturiol.  Mae’n digwydd nawr, ac mae llawer eisoes yn ei weld yn eu bywydau bob dydd.  Mae llifogydd difrifol, oedd ar un adeg yn ddigwyddiad prin, bellach yn ddigwyddiad blynyddol mewn llawer o gymunedau yng Nghymru.  Bydd newid hinsawdd ond yn gwaethygu hyn.

Mae arweinwyr y byd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ac mae Climate Cymru yn galw arnynt i wneud ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau sydd yn annwyl i ni ac i greu dyfodol gwell i bawb.

Mae Climate Cymru yn casglu lleisiau ar draws Cymru, lleisiau sydd yn poeni’n fawr am Gymru, ei phobl, ei hamgylchedd naturiol, ond hefyd, yn hollbwysig, am y byd y tu hwnt i’w ffiniau.  Mae’r ymgyrch yn galw ar bobl o bob cefndir i ddatblygu mudiad amrywiol ar draws ffiniau gwleidyddol, diwylliannol, crefyddol, demograffig a sectoraidd.

Gan ddefnyddio llesiau Cymru, nod yr ymgyrch yw rhoi’r pwyslais ar lywodraethau ac arweinwyr gwleidyddol i ddangos arweinyddiaeth ac i sicrhau bod ymdrechion unigolion a busnesau’n cael eu cefnogi gan bolisïau effeithiol. 

Wrth gynnal COP26, mae’n arbennig o bwysig i Lywodraeth y DU ddangos arweinyddiaeth ryngwladol i bwyso am ymrwymiadau cryf ac ystyrlon gan y gymuned ryngwladol i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Ymunwch â’r ymgyrch.  Ychwanegwch eich llais yn climate.cymru.

Dywedodd Poppy Stowell-Evans, aelod o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru a Llysgennad Climate Cymru:

“Fel sefydliad o bobl ifanc sy’n ymgyrchu dros y newid yn yr hinsawdd, rydym yn cydnabod y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau yn rhyngwladol ac yng Nghymru. Mae’n rhaid, felly, ei gymryd o ddifrif fel mater byd-eang.

Mae gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn hanfodol i ddiogelu’r blaned a dyfodol cenedlaethau’r dyfodol. Mae gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn gam cadarnhaol ymlaen i’n gwlad a’r byd a dyma pam y mae mor bwysig eich bod yn defnyddio eich llais!

Dim ond cyfnod byr o amser sydd gennym i weithredu, dylai Llywodraethau fod yn ymrwymo i ddiogelu dyfodol y blaned ac yn gweithredu cyn ei bod yn rhy hwyr.”

Dywedodd Susie Ventris-Field, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol Climate Cymru:

“Mae Climate Cymru yn bartneriaeth o unigolion, busnesau a chymdeithas sifil sydd o’r farn ei fod yn hanfodol bod lleisiau amrywiol o Gymru’n cael eu clywed yn COP26. Mae pawb sydd yn gysylltiedig yn cyflwyno safbwyntiau gwahanol ond rydym yn unedig yn ein galwad i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

Roedd Cytundeb Paris yn 2015 yn gam mawr ymlaen yn y frwydr i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.  Mae angen i’n harweinwyr ddatblygu’r sylfeini hyn a gwneud ymrwymiad cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau sydd yn annwyl i ni.”

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Phartner Climate Cymru:

“COP26 yw ein hunig gyfle mewn cenhedlaeth i ymrwymo, paratoi a gweithredu.  Mae gan Gymru stori unigryw i’w rhannu trwy ei Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol unigryw.  Mae COP26 yn rhoi llwyfan i ni rannu ein gweledigaeth. 

“Mae cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru ac ar draws y byd yn gofyn i ni gymryd yr adeg hon o ddifrif.  Mae’r mudiad dros newid yn cynyddu!  Wrth i ni geisio ailgodi’n gryfach – dewch i ni ganolbwyntio ar adferiad gwyrdd.”
The 1935 Peace Ballot in Wales

By Rob Laker, History Masters Researcher, Swansea University (student placement with WCIA’s ‘Peace Heritage’ programme).

Download Printable PDF Booklet

The 1935 Peace Ballot was a UK wide poll of Britain’s electorate designed to measure the public’s opinions regarding the key debates in international relations at the time. Despite lacking government sponsorship, the Ballot received extraordinary attention across the United Kingdom – nowhere was engagement higher, however, than in Wales, which quickly came to be recognised as a leading light in the cause of internationalism.

1,025,040 people in Wales voted in the Peace Ballot of 1935… 62.3% of eligible registered voters”

Between the wars, a new form of outward-looking patriotism had become an important part of Welsh national identity, as ordinary people worked actively to create a Wales which existed at the centre of the international community. Local branches of the Welsh League of Nations Union were active in every corner of Wales, running cultural events such as ‘Daffodil Days’ – the since forgotten annual custom of selling daffodils in aid of the League – and coordinating networks of local activists. This pride in their nation’s role in the quest for international harmony manifested itself in Welsh responses to the Peace Ballot, producing an overwhelming endorsement for the cause of internationalism.

The UK Ballot

By the end of 1933 it seemed that the international order was unravelling: the World Disarmament Conference had failed to produce results, Germany had withdrawn from the League of Nations, and the organisation had proved itself unable to resolve the Manchuria Crisis.

Internationalists in Britain, however, were anxious that the government remain committed to the League, and so the League of Nations Union set about organising the Peace Ballot in order to demonstrate the British people’s unwavering commitment to internationalism. Between the end of 1934 and the middle of 1935, half a million volunteers canvassed door to door, collecting ‘yes’ or ‘no’ responses on five key questions:

1)    Should Great Britain remain a member of the League of Nations?

2)    Are you in favour of all-round reduction of armaments by international agreement?

3)    Are you in favour of an all-round abolition of national military and naval aircraft by international agreement?

4)    Should the manufacture and sale of armaments for private profit be prohibited by international agreement?

5)     Do you consider that, if a nation insists on attacking another, the other nations should combine to compel it to stop –

    a) by economic and non-military measures?

    b) if necessary, military measures?

Credit – Northern Friends’ Peace Board, c/o Campaign Against the Arms Trade (CAAT) 

Despite being independently conducted, the Ballot – which received 11.6 million responses nationwide – has been described as Britain’s first referendum, and was highly effective in stimulating engagement with the key issues dominating international politics. The poll did not disappoint its organisers, for the result was an emphatic endorsement of internationalist policies from the British public.

 • An astonishing ninety-seven percent of voters felt that Britain should remain in the League
 • while ninety-four percent believed that it should outlaw the arms trade
Read more

WLNU Postbox in the Temple of Peace today.

The Welsh Case

In Wales, the organisation of the Ballot fell solely on the shoulders of the Welsh League of Nations Union (WLNU), a challenge which it took up with great enthusiasm. Vast reserves of internationalist sentiment, which permeated every corner of Welsh society, were an important part of interwar society. To believe in Wales was, in this period of salient hope, to actively pursue the cause of peace, thereby locating the Welsh as a ‘force for good’ at the crux of global anxieties.

Google Map of Communities who organised Daffodil Days between 1925-39, collated by Rob Laker for his feature article on Daffodil Days of the WLNU . Zoom, or click on pins, to find individual communities. Further info on local activism can be gleaned from Welsh League of Nations Union reports (digitised by WCIA on People’s Collection Wales).

Lord David Davies of Llandinam  (painted by Sam Morse Brown:  National Museum of Wales collections)  

As a result, Lord David Davies (who co-founded the Welsh League of Nations Union with Rev Gwilym Davies) was determined that Wales should produce a spectacular result in the Ballot which he viewed as the very ‘essence of democracy’.

Drawing upon a committed network of volunteers across Wales, supplemented by an army of canvassers (paid at the personal expense of Lord Davies), WLNU representatives went door to door in nearly every Welsh town and village collecting responses.

The responses proved to be an affirmation of Wales’ internationalist credentials, as over one million adults voted in the Ballot – which at the time, represented 62.3 percent of the Welsh electorate (24 percent higher than the average across Britain as a whole).

As of 6th June 1935, the top twelve constituencies in Great Britain with the highest percentage turnout were all in Wales, in some of which over eighty percent of the total electorate responded to the ballot (RH).

In a few cases, turnout was particularly spectacular. In Llanerfyl (Montgomeryshire), for instance, all 304 of its adult inhabitants responded to the poll, likely a testament to the zeal of local activists.

Turnout was in fact much higher in villages than in large towns across the board, and despite hosting the headquarters of the Welsh League of Nations Union, Cardiff produced some of the lowest turnouts of the poll.

We can interpret this as evidence that the success of the Ballot in Wales rested not just in the League’s popularity, but in the strength of Welsh community activism. It is highly likely that organisers in villages such as Llanerfyl (Montgomery) and Nantlle (Gwynedd) were able to achieve a 100 percent response rate because they operated in a tight-knit community, allowing them to rally support face-to-face, one neighbour at a time, in a way which proved more difficult in larger cities.

It is worth noting, however, that despite the strategy of going door-to-door in their local communities, activists were still able to obtain phenomenal results from many larger towns. In Port Talbot, for example, 82.8 percent of the town’s 27,000 adults voted.

Viewed in this light, the results of the Ballot are a testament to the strength and scale of the local networks upon which the Welsh League of Nations relied upon for support.

The way in which Welsh people voted also reflects the strength of their commitment to internationalism. In fact, just 1.7 percent of voters in Wales wanted to leave the League – around half the national average – while Welsh voters were consistently more often in favour of disarmament.

Wales had proved itself a ‘special case’. As historians such as Helen McCarthy have noted, the League of Nations Union was the largest ‘League themed’ society of any in Europe and easily enjoyed the most popular support. It is not unreasonable then, in light of the disparity between Wales and the rest of Britain in Ballot responses, to conclude that…

“in 1935 the Welsh ‘were the most ardently internationalist nation in Europe’.”

Digitised Wales Peace Ballot Records

This collection draws together leaflets, voting forms, campaigner bulletins, articles and analysis by the Welsh League of Nations Union for the 1935 Peace Ballot - a national canvass of public opinion on Peace in the context of the then-escalating European Arms Race. Although the Peace Ballot was an initiative by the UK League of Nations Union, Wales set out explicitly to 'lead the way' and 'top the polls,' to demonstrate the strength of feeling in favour of peace, 16 years after the end of WW1.

The bulletins gave a detailed breakdown of progress on the Ballot, returns from each county of Wales (with comparisons to England), and analysis / encouragement from key figures in Wales' Peace movements. The bulletins carried motivational 'Opinion Pieces' from leaders of Wales Peace movements, such as Gwilym Davies and David Davies; and in depth analysis of the returns received from constituencies all over Wales

Later bulletins and introduction of 'YMLAEN / ONWARD' newsletter, explore implications of the results for Wales' peace building movements, and impact upon domestic and international political affairs - in particular, the meeting of the 1936 League of Nations in Geneva, which was regarded as a failure on the part of national governments. A poster graphic illustrates the UK-wide results, and Wales' leading place within the polls - with 5 of the top 10 constituency returns being Anglesey, Aberdare, Swansea East, Rhondda West and Merthyr Tydfil.
1935 Peace Ballot – Briefing for Households 1935 Peace Ballot – Canvassers’ Briefing ‘Peace Calls for Plain Answers to Simple Questions’ – 1935 Media Article Bulletin 2, Jan 22 1935 Bulletin 3, Feb 6 1935
Bulletin 4, Mar 9 1935 Bulletin 5, Apr 9 1935 Bulletin 6, June 7 1935 Bulletin 7, Oct 1935: ONWARD YMLAEN / ONWARD Bulletin, May 1936

Outcomes for Britain

The will of the people was unequivocal – Wales and Britain wanted to remain in international circles – what this meant, however, remained open to interpretation.

The organisers of the Ballot presented the result to the prime minister and his cabinet, but it quickly became clear that, due to the binary nature of responses, that the format of the Ballot was a poor vehicle for dictating policy.

‘Remain may have meant remain’, and ‘disarm may have meant disarm’… but the Ballot gave no sense of the scale or manner of which these aims should be pursued.

This left little room for nuance, and instead general opinion was measured without details of its practical implementation. The failure of Ballot organisers to frame the poll’s questions within the myriad complexities of Britain’s international position, made integration of the Ballot’s result into policy making both confusing and impractical – and so the consequences of the Ballot in Britain’s foreign policy are hard to identify.

The Ballot may have failed to significantly influence policy, but the strength of the poll lay in its ability to measure popular opinion. It demonstrated that an overwhelming majority of the population supported Britain’s active involvement in the League of Nations, even if there was no uniform vision of what that involvement should look like.

Across Britain, League of Nations Union branches enjoyed a surge in membership and enthusiasm for the League which, despite the Abyssinia Crisis and the aggression of Hitler, was maintained right up until the outbreak of the Second World War.

UK wide returns against the 5 questions posed by the Peace Ballot.

 

Outcomes for Wales

WLNU Organiser Rev Gwilym Davies

The Welsh League of Nations Union had a very clear idea of what the result should mean for Wales. For Gwilym Davies (Organiser of the WLNU) the result of the Ballot was ‘the vindication of the democratic right of a free people’ and a demonstration of the ‘notable achievements’ of Wales in the cause for world peace.

In a bulletin on the subject of ‘facing the future’, Davies called for the ‘Welsh million’ to be converted into one hundred thousand new members across Wales. While this roughly eight-fold increase failed to materialise itself,

the WLoNU organisation more than doubled in size, reaching 27,545 paid members by 1937 – the highest at any point in the interwar period.

For Wales, Gwilym Davies published a Constituency by Constituency Analysis of the 1935 Peace Ballot voting returns – which can be viewed on People’s Collection Wales at: www.peoplescollection.wales/items/1247091

Clearly then, far from being a fleeting spike of interest, the Peace Ballot was the source of revitalisation of Wales’ identity as an international nation.

Furthermore, the setbacks suffered by the League of Nations in the mid and late 1930s – instead of leading to disenchantment – only made people in Wales more determined that the principles they had committed to in the Peace Ballot should be upheld. This wave of enthusiasm for peace through internationalism was carried right through to the outbreak of war in 1939 and beyond, later providing the support structures and the much of the personnel for the creation of the United Nations.

One such example is Gwilym Davies himself, Director and co-founder of the WLNU, who not only became president of the Welsh National Council of the United Nations Association, but is considered to be a key architect in the creation of world education & scientific body UNESCO.

Temple of Peace: Headquarters befitting a ‘Booming’ Movement

One of the most striking and longstanding results of the Peace Ballot in Wales is the Temple of Peace and Health, which was opened in Cardiff in 1938.

Envisioned by Lord Davies as ‘a memorial to those gallant men from all nations who gave their lives in the war that was to end war’, construction of the building was started in 1937 at a time when the organisation was rapidly expanding.

'A New Mecca'

Account from the Opening Ceremony, ‘A New Mecca’, from the Temple of Peace Archives

It was felt that, in light of the precarious international situation, it was more important than ever for Welsh internationalism to have a headquarters which suitably reflected its growing influence. Thus rose the Temple – a bastion of peace, intended to make good the sacrifice of those who fell in the ‘war that was to end war’.

Today the Temple of Peace still stands – an enduring legacy of the Ballot’s success. The organisations it now houses continue to work in the spirit of the Ballot’s organisers, inheriting the desire that Wales should be at the centre of the international community.

The WCIA – Welsh Centre for International Affairs, founded in 1973, is the modern iteration (the ‘grand daughter’, via UNA Wales) of the Welsh League of Nations Union. WCIA continue the work and vision of WLNU, and the million Welsh people who voted in the 1935 Peace Ballot, to build a better, more peaceful world.

WCIA, like their predecessors, believe that Wales is a nation which can create real and lasting change in the wider world. It is for this proud tradition – driven by the dedication and commitment of local people across Wales – that the galvanising effects of the Peace Ballot should be remembered today.

Blog article and research by WCIA Research Intern Rob Laker, on placement with Wales for Peace from Swansea University History Dept over Summer 2019 with ongoing research through 2020. Drawing on materials from the National Library of Wales and Temple of Peace Archives; and Annual Reports of the Welsh League of Nations Union 1922-45 on People’s Collection Wales, digitised by WCIA (with support of Swansea doctoral student Stuart Booker) for open access research. Final edit by Craig Owen, Wales for Peace.

Rob Laker, WCIA Archives Intern
Stori Llyfr y Cofio Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf

Lawrlwythwch PDF i'w Brintio

Adeiladwyd Teml Heddwch ac Iechyd Cymru, sef cartref Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a’r prosiect ‘ Cymru dros Heddwch ‘ a ariannir gan CDL fel cofeb y genedl i’r rheiny a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf– cofeb a fyddai’n ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i ddysgu o wrthdaro’r gorffennol, i siartio rôl Cymru yn y byd, ac i weithio tuag at heddwch.

100 mlynedd yn ôl i’r penwythnos hwn, dywedodd y byd ‘ Byth Eto ‘ i wrthdaro, wrth i Glychau’r Cadoediad ganu ar 4 blynedd a oedd wedi dileu cenhedlaeth. Cenedl mewn poen a galar sy’n ymbaratoi i ailadeiladu, ac adeiladu byd gwell.

CaernarfonPoppies4-1200x900 Red White WfP Poppies

100 mlynedd yn ddiweddarach, mae pabïau coch y cofio milwrol –yn ogystal â’r pabïau gwyn dros heddwch, y pabïau du dros gymunedau BME, a’r pabiau porffor dros anifeiliaid a gollwyd mewn rhyfel –i gyd yn nodi’r funud o dawelwch am 11am ar 11.11, pabïau i bobl o bob persbectif.

Ond ar #WW100, mae ein pabïau o bob lliw yn cofio’r rheiny sydd wedi marw a chael eu gadael ar ôl hefyd gan ganrif o wrthdaro ers hynny – yr Ail Ryfel Byd, Sbaen, Korea, y Rhyfeloedd Trefedigaethol, y Rhyfel Oer, Fietnam, Falklands, Gwlff, Balcanau, Rhyfel ar Derfysgaeth, Affganistan, Irac, Libya, Syria … Beth mae’r byd wedi’i ddysgu mewn gwirionedd o Gofio? I ogoneddu rhyfel … neu i’w atal?

Davies Family of Llandinam

Y Teulu Davies o Landinam

Nid yw agweddau gwahanol tuag at wynebu gwrthdaro yn newydd. Drwy’r Rhyfel Byd Cyntaf, byddai’r teulu Davies o Landinam ym Mhowys wedi cael dadleuon wrth y bwrdd cinio a oedd yn cynrychioli’r trawsdoriad o gymdeithas. Wyrion y diwydiannwr o Gymro, David Davies:

 • Roedd David Davies (Jnr) (yr Arglwydd Davies o Landinam yn ddiweddarach) yn filwr yn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, ac yn Ysgrifennydd Seneddol preifat i’r arweinydd rhyfel, David Lloyd George. Ond cafodd ei arswydo gan y gyflafan a welodd ar y Ffrynt, ac fe neilltuodd ei fywyd i fynd ar drywydd heddwch –gan gynnwys sefydlu’r Adran Cysylltiadau Rhyngwladol gyntaf yn y byd yn Aberystwyth (dathlu eu canmlwyddiant yn 2019), a Theml Heddwch ac Iechyd Cymru (dathlu #Teml80, ein 80fed pen-blwydd, yn Tach 2018).
 • Ymunodd ei gefnder Edward Lloyd Jones yn gyndyn â rhyfel a ystyriai’n anghyfiawn; ond cafodd ei ladd yn Gallipoli, yn ddim ond 27 mlwydd oed.
 • Roedd y cefnder George M Ll Davies yn Wrthwynebydd Cydwybodol, a gafodd ei garcharu yn Wormwood Scrubs am wrthod meddu arfau– ond ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, fe’i etholwyd yn Aelod Seneddol dros Brifysgol Cymru, a daeth yn un o adeiladwyr heddwch enwocaf Cymru – oedd yn cael ei adnabod fel ‘Pererin Heddwch’.
 • O gael eu brawychu gan y rhyfel, ymunodd Gwendoline a Margaret (Daisy) Davies, â’r Iwmoniaeth Nyrsio Cymorth Cyntaf i redeg ffreutur yn Troyes, Ffrainc, lle cefnogon nhw filwyr oedd yn mynd i Flaen y Gad ac oddi yno. Ar ôl cael eu distrywio gan farwolaeth eu cefnder, cefnogasant George fel Gwrthwynebydd Cydwybodol. Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, fe wnaethon nhw sefydlu Gwasg Gregynog, cefnogi’r gwaith o greu Llyfr y Cofio, a helpu i sefydlu WEAC (Pwyllgor Cynghori Cymru ar Addysg) a gynhyrchodd y Cwricwlwm Addysg Heddwch cyntaf yn y byd, a ddaeth yn lasbrint i UNESCO.

Book of Remembrance Cover

Creu Llyfr y Cofio

Ar ddechrau’r 1920au, wrth i deuluoedd ymgeledd gyda sgîl-effeithiau’r Rhyfel Byd Cyntaf a’u colled, codwyd cofebau ar draws Cymru. Cynigiwyd adeiladu Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru ar gyfer gerddi Alexandra ym Mharc Cathays.  Roedd y 35-40,000 o’r Cymry a fu farw i’w hysgythru mewn Llyfr hardd – Llyfr y Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru –a fyddai’n dod yn waith celf, yn drysor cenedlaethol, ac yn fan pererin.

Screenshot 2018-11-10 at 17.59.26 Screenshot 2018-11-10 at 17.59.43

Mae’r llyfr yn waith y caligraffwr byd-enwog Graily Hewitt, sy’n gweithio’n agos yn ol pob son gyda’r chwiorydd Davies a’u hartistiaid Gwasg Gregynog. Gwnaed ymdrech genedlaethol fawr i gasglu enwau’r rheiny a fu farw; ac fe weithiodd tîm o ferched ym Midhurst, Sussex dros sawl blwyddyn i gwblhau’r llyfr.

Cafodd y chwiorydd Davies a Gwasg Gregynog genhadaeth i greu llyfrau o gelfyddyd uchel a phrydferthwch. Cawsant eu rhwymo mewn Lledr o Foroco, gydag Inc Indiaidd a Deilen Aur ar dudalennau o Femrwn. Roedd y technegau addurno cain yn adfywiad o sgiliau Canoloesol.

Edrychwch ar yr Albwm Flickr o Lyfr y Cofio yn y Deml Heddwch

Screenshot 2018-11-10 at 18.11.30 1917 Caernarfon RfP Book of Remembrance Hedd Wyn - Ellis Evans closeup 1

“this Book of Souls, reposed upon a stone of French Marble, encased in Belgian Bronze, illuminated individually, painstakingly by hand in Indian Ink and the finest Gold Leaf upon handcrafted Vellum… bound in a volume of Moroccan Leather, entombed in a sanctuary of Portland Stone and Greek collonades. It seemed as if the whole Empire were as one in the creation of this memorial to those whose loss must live forever.” 

1928_Welsh_National_War_Memorial Screenshot 2018-11-10 at 18.16.05

Cwblhawyd y 1,205 tudalen o 35,000 o enwau ym mis Mawrth 1928; a llofnodwyd y Llyfr, ar 12 Mehefin 1928, gan Edward Tywysog Cymru – y Brenin Edward VIII yn y dyfodol – ar dudalen farchnata gydag ‘ Er Cof ‘ – In Memory’ arni.  Cafodd ei ddadorchuddio’n ffurfiol i’r cyhoedd ar 11.11, 1928 – sef 10fed pen-blwydd y Cadoediad – wrth agor Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru yng Ngerddi Alexandra, Caerdydd. Am y ddegawd gyntaf, cadwyd y llyfr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Ond roedd ei greu wedi ysbrydoli cenhadaeth ehangach.

Roedd mudiadau adeiladu heddwch Cymru wedi bod yn arbennig o weithgar drwy’r 1920au ar y llwyfan rhyngwladol. Roedd gan yr Arglwydd David Davies weledigaeth y dylai Cymru arwain y byd wrth wireddu heddwch, wedi’i wreiddio mewn brics a morter drwy adeiladu’r ‘Deml Heddwch’ gyntaf, gyda’r gobaith o arwain at gyfres o ‘Demlau Heddwch’ ar draws y byd.

1930 Temple proposed cross-sections

Allan o Ryfel – Teml Heddwch

Gwahoddwyd penseiri blaenllaw i ddylunio adeilad a fyddai’n cadw Llyfr y Cofio, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol-ac ym 1929, comisiynwyd y pensaer o Gaerdydd, Percy Thomas, i ddylunio Teml Heddwch Cymru, ar dir a roddwyd gan Gorfforaeth Caerdydd. Ar ôl dechrau araf yn ystod y Dirwasgiad Mawr, ym 1934, rhoddodd yr Arglwydd Davies £60,000 o’i arian ei hun i gychwyn y prosiect.

1937 Foundation stone ceremony 1938 Temple from Cathays Park.jpg

Ym mis Ebrill 1937, gosodwyd y garreg sylfaen mewn seremoni fawr ym Mharc Cathays, Caerdydd, gan yr Arglwydd Halifax – un o brif ‘ wleidyddion heddwch ‘ y cyfnod.  Ond roedd diwedd y 1930au yn gyfnod cythryblus; roedd y ‘gwaith adfer heddwch ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf a lesteiriodd yr Almaen, wedi arwian at Hitler yn dod i bŵer– a byddai’r Arglwydd Halifax, a oedd wedi gweithio’n galed i osgoi rhyfel ar bob cost, yn mynd lawr mewn hanes fel ‘dyhuddwr’ (er mai barn annheg a syml yw hon efallai, ar ei ymdrechion i adeiladu heddwch).  Ond hyd yn oed wrth i’r Deml gael ei hadeiladu, roedd bagiau tywod a llochesi bomiau yn cael eu hadeiladu ar nail ochr y strydoedd.

“A New Mecca – the Opening of Wales’ Temple of Peace and Health” – Blog gan Dr. Emma West ar gyfer yr Ŵyl ‘Being Human’.

Screenshot 2018-11-10 at 18.54.14 1938 Crowds for Opening of Temple of Peace

Ym mis Tach 1938, agorwyd y Deml Heddwch gan ‘ Mam Cymru ‘ Minnie James o Ddowlais, Merthyr Tudful, oedd wedi colli 3 mab yn y Rhyfel Byd Cyntaf – yn cynrychioli mamau Cymru oedd wedi profi profedigaeth.  Cafodd gwmni cynrychiolwyr mamau o bob rhan o Brydain a’r Ymerodraeth, a ddynodwyd drwy’r Lleng Brydeinig ac ymgyrchoedd yn y Wasg leol. Roedd y Deml yn ceisio hyrwyddo cydraddoldeb o’r cychwyn cyntaf – er bod y seremoni agoriadol yn nodweddiadol iawn ‘o’i chyfnod’, gan nad oedd y menywod yn gallu ysgrifennu eu hareithiau eu hunain.

Roedd tywydd garw’r diwrnod agoriadol, ac ymbarelau’r torfeydd enfawr a ymgynullodd i wylio, yn atgof ingol bod cymylau stormydd yn dod i’r golwg dros Ewrop.  Misoedd yn ddiweddarach, dechreuodd yr Ail Ryfel Byd.

Edrychwch ar Fideo o Ddarnau o’r Wasg, o ddigwyddiad agor y Deml Heddwch ym 1938. 

Screenshot 2018-11-08 at 17.37.27 Screenshot 2018-11-08 at 17.55.18.png

Mae “We will Remember Them” gan newyddiadurwr y BBC, Huw Edwards, Tach 2018, yn cynnwys 3 munud ar y Deml Heddwch ac ar Lyfr y Cofio (o 38.30)

Man Pererindod

Er gwaethaf cychwyn y rhyfel, daeth y Deml Heddwch yn fan pererindod i bobl o bob cwr o Gymru. Mewn oes pan oedd teithio i Ffrainc, Gwlad Belg neu hyd yn oed ymhellach i ffwrdd y tu hwnt i gyrraedd y rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio, byddai grwpiau cymunedol ac ysgolion ledled Cymru yn trefnu ‘pererindodau’ i ymweld â Llyfr y Cofio. Roedd yr ymweliadau hyn yn aml yn cael eu hyrwyddo’n helaeth mewn papurau newydd lleol.

Screenshot 2018-11-10 at 19.50.03.png Y Gell yn 1938

Am 11am bob bore, fe fyddai tudalen o’r llyfr yn cael ei throi – gyda’r enwau yn cael eu cyhoeddi yn y wasg yn ystod yr wythnos flaenorol, fel y gallai perthnasau ddod i weld y seremoni wrth i’w hanwyliaid gael y sylw wedi’i roi arnynt. Byddai ymwelwyr yn cymryd rhan mewn Gwasanaeth Cofio hyfryd, dwys ond blaengar, oedd wedi’i drefnu gan y Chwiorydd Davies o Gregynog– ac yn arwyddo llyfr ymwelwyr yn addo mynd ar drywydd heddwch.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd cenhedlaeth arall o ddynion a menywod o Gymru wedi marw; a chomisiynwyd Llyfr y Cofio’r Ail Ryfel Byd, a mynediad i archifau Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mor ddiweddar â 1993, lluniwyd cynlluniau pensaernïol i addasu neuadd y Deml Heddwch i arddangos y ddau lyfr ochr yn ochr. Ond hyd yn hyn, nid ydynt erioed wedi cael eu huno, ac mae hyn yn parhau i fod yn ddyhead gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) hyd heddiw.

Wrth i oroeswyr cenhedlaeth y Rhyfel Byd Cyntaf dyfu’n hŷn – ac wrth i deithio dramor ddod yn haws – tyfodd ymwelwyr i Lyfr y Cofio yn llai dros y blynyddoedd. Mae’r llyfr, a’r Deml, wedi cael ymweliad gan y fath enwogion â Peres De Cuellar, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, ym 1984; a Desmond Tutu yn 2012. Ond erbyn 2014, roedd yn ymddangos bod Llyfr y Cofio wedi’i  … anghofio i raddau helaeth?

Wales for Peace Exhibition Title Panel A1 Landscape

Cofio dros Heddwch – 2014-18

Yn 2014, datblygodd WCIA, ynghyd â 10 partner cenedlaethol, brosiect ‘ Cymru dros Heddwch ‘, wedi’i ariannu gan CDL a’i gefnogi gan Cymru’n Cofio/Wales Remembers, gyda’r nod o nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf drwy archwilio un cwestiwn mawr:

“Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch?”

Fel gwarcheidwaid y Deml Heddwch, dechreuodd prosiect WCIA gyda gwneud Llyfr y Cofio yn hygyrch unwaith eto i’r cyhoedd. Y nod oedd creu arddangosfa deithiol – ac uno’r Llyfr am y tro cyntaf gyda’r cymunedau ar draws Cymru y deilliodd ei 35,000 o enwau ohonynt; ac i ddigideiddio’r llyfr, fel y gallai fod yn hygyrch ar-lein i genedlaethau’r dyfodol.

Screenshot 2018-11-10 at 18.55.45.png

Lansiwyd trawsgrifiad o’r Llyfr ar Ddydd y Cofio 2015,  gyda digwyddiad yn y Senedd, Bae Caerdydd, lle gwahoddwyd Aelodau’r Cynulliad i weld y llyfr a thrawsgrifio’r enwau cyntaf.  Lansiwyd galwad cenedlaethol am wirfoddolwyr, ysgolion a grwpiau cymuned i gymryd rhan mewn ‘Gweithred Ddigidol o Gofio’.

Galluogodd gweithdai lleol, o Eryri i Abertawe, bobl i fod yn rhan o ‘greu hanes ‘. Datblygodd ysgolion brosiectau ‘ hanesion cudd ‘ a oedd yn darganfod y straeon y tu ôl i’r enwau, a brofodd yn hynod o deimladwy i lawer, wrth iddynt gysylltu â phobl oedd wedi mynd i angof ers amser maith.

Screenshot 2018-11-10 at 18.55.38.png

Taith o’r Arddangosfa

Lansiwyd yr Arddangosfa Cofio dros Heddwch yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ym mis Ionawr 2016. Mae wedi teithio ymlaen i’r lleoliadau canlynol:

 • Castell Bodelwyddan, Sir Ddinbych yn cynnwys digwyddiad gyda Cofebion Rhyfel Sir y Fflint
 • Y Deml Heddwch, Caerdydd ar gyfer #Somme100
 • Castell Caernarfon, Gwynedd – ochr yn ochr â Pabis: Weeping Window, a Llwybr Heddwch Caernarfon
 • Amgueddfa Arberth, Sir Benfro
 • Oriel Môn, Ynys Môn
 • Senedd, Bae Caerdydd – ochr yn ochr â Pabis; Weeping Window a Menywod, Rhyfel a Heddwch
 • Amgueddfa Abertawe, fel rhan o’r digwyddiad ‘Nawr yr Arwr’
 • Eglwys Gadeiriol Llandaf, Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol ‘Cymru’ ar gyfer Canmlwyddiant WW100
 • Teml Heddwch, Caerdydd ar gyfer #Temple80

Ym mhob lleoliad arddangos, mae partneriaid lleol wedi gweithio gyda grwpiau cymunedol i dynnu sylw at straeon lleol amrywiol, felly mae pob arddangosfa wedi bod yn wahanol. Mae Pecyn Cwricwlwm i Ysgolion, ‘ Cofio dros Heddwch ‘ ar gael ar Hwb, ac mae Canllaw Hanesion Cudd ar gyfer Grwpiau Gwirfoddolwyr wedi cael ei ddefnyddio’n helaeth y tu hwnt i brosiect Cymru dros Heddwch.

Screenshot 2018-11-10 at 15.51.16

Llyfr y Cofio Ar-lein

Ar gyfer Dydd y Cofio 2017, roedd yn bleser gan WCIA a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddadorchuddio Llyfr y Cofio digidol, a’r swyddogaeth chwilio ar-lein ar wefan www.BookofRemembrance.Wales / www.LlyfryCofio.cymru.

Mae hyn nid yn unig yn weithred symbolaidd iawn o goffadwriaeth ynddo’i hun, ond yn glod mawr i dros 350 o wirfoddolwyr a gyfrannodd tuag at drawsgrifio’r Llyfr i’w wneud yn hygyrch i genedlaethau’r dyfodol. Cydnabuwyd eu cyfraniad eithriadol pan gyflwynwyd Wobr Gwirfoddoli’r Archifau mawreddog i’r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer 2016.

Darganfyddiad rhyfedd o’r broses ddigideiddio fu’r cwestiwn ‘ faint o bobl fu farw ‘? Mae’r rhan fwyaf o gyfeiriadau hanes – yn cynnwys am greu Llyfr y Cofio – yn dyfynnu 35,000 fel y nifer o ddynion a menywod o Gymru a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ond roedd ychydig o dan 40,000 o enwau (39,917) yn deillio o’r data trawsgrifio – sy’n awgrymu y gallai colledion Cymru fod wedi bod hyd yn oed yn fwy na’r hyn a ystyriwyd yn flaenorol.

Straeon Milwyr

Grym diamheuol Llyfr y Cofio yw y tu ôl i bob enw wedi’i addurno a’i euro, mae stori bywyd – o’r enwog, i’r gwreiddiol, i’r cymharol anhysbys.

Screenshot 2018-11-10 at 18.55.23.png

Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans), Bardd ac eicon heddwch Cymraeg, a fu farw yn Passchendaele, dim ond dyddiau cyn ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae ei wobr, a adwaenir am byth fel y ‘ Gadair Ddu ‘ a’i fferm enedigol, yr Ysgwrn, bellach yn fan pererindod yn Eryri ar gyfer pobl sy’n dysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf, diwylliant Cymru ac adeiladu heddwch.  Mae ei nai, Gerald Williams, wedi cadw’r drysau ar agor a chof Hedd Wyn yn fyw, a phlannodd y pabi olaf yng Nghastell Caernarfon ar gyfer agoriad gwaith celf 14-18NOW Weeping Window ym mis Hydref 2016.

Screenshot 2018-11-10 at 18.55.10.png

Roedd Alfred Thomas o Dyddewi yn gwasanaethu yn y Llynges Fasnachol pan gafodd ei long, yr S S Memnon, ei tharo gan dorpido. 100 mlynedd yn ddiweddarach, roedd ei wyres, Gwenno Watkin, yn un o’r gwirfoddolwyr Llyfrgell Genedlaethol a oedd yn trawsgrifio Llyfr y Cofio pan ddaeth hi’n sydyn wyneb yn wyneb â’i enw – a mynd ymlaen i ddarganfod mwy am ei golled yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Screenshot 2018-11-10 at 18.54.57.png

Roedd Jean Roberts, Eva Davies, Margaret Evans a Jennie Williams i gyd yn nyrsys gyda Queen Mary’s Auxiliary Corps, a fu farw yn gwasanaethu yn ysbytai caeau Ffrainc a Gwlad Belg. Yn draddodiadol, mae stori menywod, rhyfel a heddwch ymhlith rhengoedd milwyr gwrywaidd wedi cael ei hanwybyddu– ond ysbrydolodd eu straeon greadigaeth yr arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch, a phrosiect ‘ Menywod yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf’, Archif Menywod Cymru.

Beddau Beersheba. Mae Eli Lichtenstein yn wirfoddolwr yng Ngogledd Cymru a fagwyd yn Israel. Fe’i syfrdanwyd i sylweddoli ei fod yn cydnabod llawer o enwau yn Llyfr y Cofio o dyfu i fyny yn blentyn, a darganfuodd bod llawer o’r dynion a fu farw ym Mrwydr Beersheba, yn yr hen Balesteina Brydeinig, yn Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol o ardal Bangor, Llandudno. Darllenwch Stori Blog Eli.

Screenshot 2018-11-10 at 18.54.47.png

Gwasanaethodd David Louis Clemetson gyda Iomaniaeth Penfro, ac mae’n un o’r nifer o Bobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) Cymru, yn ogystal â’r rheiny ar draws ymerodraeth Prydain gynt, a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  Yn 2018, ar gyfer WW100, trefnodd y Deml Heddwch Wasanaeth Cofio BME, lle y cydnabuodd Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf, aberthau a cholledion cymunedau BME Cymru mewn rhyfeloedd Prydeinig olynol.

Screenshot 2018-11-10 at 18.54.39.png

Mae gan bawb stori bersonol; a chafodd Pennaeth Cymru dros Heddwch,  Craig Owen,  ei daro o ddarganfod stori ei hen daid ei hun, Ally Price, ac yn dilyn ymweliad â’i gofeb yn Tyne Cot, Gwlad Belg, creodd ffilm fer ar gyfer ei deulu, wrth iddo ddarganfod mwy am y ‘dyn tu ôl i’r enw ‘ o Faesyfed, Tredegar a swydd Henffordd.

Screenshot 2018-11-10 at 18.54.31.png

Gwasanaethodd David James o Ferthyr Tudful, a fu’n gweithio yn y swyddfa arlunio ym Mhwll Glo Dowlais, gyda’r Gwarchodlu Cymreig nes iddo gael ei ladd ar waith ym mis Hydref 1916. Bu farw ei ddau frawd hefyd o anafiadau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a dwy chwaer o golera. Dewiswyd eu mam, Minnie James, i agor Teml Heddwch ac Iechyd Cymru yng Nghaerdydd ym 1938 er cof amdanynt.

Fideo – Minnie James yn agor y Deml Heddwch ym 1938.

Ar gyfer penwythnos Cadoediad WW100, mae’r Deml Heddwch yn cofio pawb a fu farw yn ‘y rhyfel a fyddai’n rhoi terfyn ar ryfel ‘ – a’r holl rai hynny a oroesodd, ac a roddodd bopeth i adeiladu heddwch yn y blynyddoedd a ddilynodd.  Mae eu cenhadaeth yn parhau i fod mor berthnasol heddiw ag erioed.

Gwrandewch ar fwy:

 • Audio on Soundcloud – ‘Thoughts in the Crypt’ gan E. R. Eaton – recordiad air am air o atodiad y Western Mail ar 23 Tach 1938, a ddarllenwyd gan Craig Owen.
 • ‘Peace Podcast’ ar Soundcloud – Recordiad o ddarlith Teml80 WCIA ‘The Story of the Book of Remembrance’ o 9 Tachwedd 2018, gyda Craig Owen, Cymru dros Heddwch; Dafydd Tudur, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; a Jon Berry, Artist Preswyl y Deml Heddwch.

Archwiliwch Lyfr y Cofio drosoch eich hun:

Book of Remembrance Flyer Cover.png  Book of Remembrance Online
Global Perspectives on COVID Pandemic: Solidarity, Community and Cooperation

Published on 25th March, in a fast changing international situation.

As the COVID Pandemic of 2020 has reached ‘lockdown’ for the UK and many other nations, the need for our communities – and community of nations – to work together has never been greater. Wales and the World are inextricably linked through global health: pandemics know no borders – and information is international. In an age of social media we are intertwined, and interdependent; we are Humankind.
Kindness, compassion and clarity will help us to face this world crisis, and support the most vulnerable, through cooperation and humanity – from the local to the global. Over coming weeks, WCIA will be sharing (via WCIA’s website, Twitter and Facebook feeds) ‘stories of solidarity’, links to reliable information / updates, and examples of inspiring civil society, individuals and community leadership from around the world.

View WCIA’s ‘Global Perspectives’ Blogs

 

Wales amidst a Global Health Crisis

Wales and Welsh communities must do all we can within a crisis of global proportions – and requiring global solutions. Summarised below are quick links to key sources of information and updates from around the world; ways that people can take action in local to global solidarity; learning from our heritage; and stories of solidarity from individuals around the world.

Quick References and Information Sources

UK & Welsh Government, NHS and Voluntary Sector

Global Health Bodies & Cooperation

Reference Resources and Useful Articles

temple of peaceWCIA and the Temple of Peace & Health

As with all venues and workplaces, the Temple of Peace is closed throughout the shutdown period and WCIA staff have been working from home since Monday 16th March (though as with many in this challenging time, our capacity is limited).

 • Venue bookings, and all WCIA events, have been postponed until the COVID situation becomes safer.
 • WCIA are sharing Stories of Solidarity (see below) from around the world; and useful resources (such as home learning and means to take action) via WCIA’s Twitter and Facebook social media feeds.
 • WCIA are supporting international volunteers on placements through UNA Exchange to self-isolate if in UK, and to find passages to their home countries where possible / appropriate.
 • Hub Cymru Africa and the Wales Africa Health Links Network are offering guidance to local linking organisations and charities supporting or whose work is affected by COVID.

Internationalism in Action: Taking a Global Stand

How are internationally-minded individuals in Wales able to contribute to understanding and combating the COVID crisis in any way… on top of looking after themselves and their loved ones in a lockdown? WCIA will be gathering and sharing actions and ideas of people Wales and world-wide via our social media channels, and here:

Community Action

Gemma from Hong Kong shares her experiences of COVID in WCIA’s Global Perspectives blog.

Global Learning

Global Action

Global Partnerships

Global Perspectives: Stories of Solidarity

Campaigner Glenda Fryer with New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, whose leadership has been praised worldwide, shared her feelings as Kiwis entered a month long lock-down.

At the WCIA, we understand that the outbreak of COVID-19 is difficult for so many people across the world. In uncertain times like these, it is heartwarming to see communities uniting in solidarity, and even song in some cases. We are reaching out to people worldwide to share global perspectives on COVID-19, recognising the global nature of the issue, and some of the similarities and differences of experiences in different countries. We want to identify and share the positive stories emerging from the situation as a source of inspiration for people in these challenging times.

Personal ‘Stories of Solidarity’ from across the world, mapped.

Learning from the Past: Heritage of Cooperation

Bodelwyddan, Denbighshire – Canadian War Graves from 1918-19 Spanish Flu Epidemic (Geograph)

Not since the ‘Spanish Flu’ pandemic of 1918-1920, has the world experienced something of the scale the world is facing today in COVID19. Affecting as many lives globally as World War 1 itself, “Spanish flu” (so called, ironically, as Spain was the only WW1 nation that allowed uncensored reporting on it to save lives), ended up infecting 500 million – of whom 17-100 million died, making it the world’s worst epidemic since the ‘Black Death’ Plague of 1331-1353. In Wales, between 8,700 and 11,400 people are thought to have died.

Alongside Tuberculosis, the combined impact of World War One and Spanish Flu inspired the creation of Wales’ Temple of Peace and Health – home to WCIA today, and opened in 1938 as a beacon for the nation’s efforts to end the scourge of tuberculosis, and secure sustainable peace through global cooperation – initally through the work of the WNMA (Wales National Memorial Association for Eradication of Tuberculosis) and WLNU (Welsh League of Nations Union).

After World War 2, these movements evolved to support creation of the NHS (National Health Service) and the United Nations – two of humanity’s greatest achievements in facilitating cooperation for the common good. In the words of the Temple’s founder, David Davies:

“A ‘Temple of Peace’ is not of bricks and mortar: It is the spirit of man. It is the compact between every man, woman and child, to build a better world.”  

Has a generation taken our grandparents’ inheritance for granted? Over recent decades, support for and resourcing of these ‘institutions of humankind’ has fallen, health services and social care have suffered strident Austerity cuts, and many nations – the UK and US in particular – have turned inwards and away from the very bodies that enable international cooperation in times of crisis.

The COVID Pandemic will seriously test – and potentially reverse – many of these policy approaches. Working in global cooperation and solidarity with others, we will owe it to a generation who lose their lives, to come through this crisis to build a better world.

 

Welsh First Minister Mark Drakeford addresses the nation on 23 March.  
WCIA’s Founding Years: A proud legacy in Development Education and Fundraising

Founding WCIA Director Bill Davies (RH) – who passed away in February 2021 – with then Foreign Secretary Sir David Owen at the Temple of Peace in 1977.

‘Hidden Histories’ Feature researched and curated by Iman Hamizan, on Student Placement via GO Wales from Aberystwyth University’s Dept of International Politics.

WCIA celebrates its 50th Birthday in 2023. As we approach this significant milestone, our volunteer placements have been exploring and digitising Archive Records from WCIA’s ‘Founding Years’, 1973 to 1988. Iman Hamizan from Aberystwyth shares his impressions of projects and campaigns from this seminal era.

The Welsh Centre for International Affairs has become a coordinating and administrative centre for international campaigns in Wales, forging practical links to various international organisations, hosting Standing Conferences for local authorities and national institutions, and holding annual anniversary Meetings addressed by leading statesmen. Since its founding in 1973, the WCIA has become an important channel to bring the voices of Welsh people onto the international stage in promoting peace, international development, and cooperation through influencing public opinion and government policy.

CEWC Cymru

WCIA’s education arm, CEWC-Cymru, was aimed at increasing and encouraging awareness of world affairs and global citizenship amongst schoolchildren, teachers, youth groups, colleges and industrial apprentices throughout Wales. They established a Development Resource Centre at the Temple of Peace, where it is based, to cater for the demand for the Centre’s educational materials. A syllabus on World Development Education, the first of its kind in the UK, was passed by the Welsh Joint Education Committee (WJEC) in 1982 and was initially taken by lower sixth form pupils for one year looking at the interdependence of global society. A course bibliography was prepared by the Welsh Centre Fellow, Mrs Alison Heard, and the Resource Centre with a handbook praised by the Minister for Overseas Development, Assistant Examinations Secretary and Chief Examiner of ‘AO’ Level Peter Davies. Mrs Heard was appointed at the University College, Cardiff, in the Department of Education, where she has helped to raise funds and pool academic expertise. Schools in Wales had entered 273 pupils for the A/O World Development exam by 1983, like in Denbigh, Pembroke, Newport, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan. The syllabus has attracted interest from the rest of the UK and from abroad, from as far as Canada, India, Mauritius, Mexico, the Republic of Ireland and Turkey.

Freedom from Hunger Campaign

The United Kingdom Freedom From Hunger Campaign (FFHC) was an information and education initiative designed to raise awareness of the problem of hunger and malnutrition. In 1974, FFHC moved its headquarters from London to the Temple of Peace in Cardiff. They have helped to develop the work of CEWC-Cymru and fund the Welsh Centre Fellow in Development Studies in Cardiff. Since its inception, the total amount raised by the FFHC Welsh Committee has approached £600,000. The Ladies Committee have been influential under the Chairmanship of Mrs J.T. Morgan, who has raised £30,000 since its inception in 1972. Projects include rural health and development services in India; crop protection education in Tanzania; support self-help women’s groups in Kenya’s Kabete and Mdudundune for goat-rearing projects. Its most important project was raising £3100 to support a UNICEF Project in Senegal for the provision of services for mothers and children in rural communities, establishing maternity centres, village pharmacies, training of women nutrition workers, provisions of pumps for drinking water and irrigation, development of small gardening projects and supply of building materials for community centres.

Supporting Global Initiatives

The WCIA was responsible for UN-led international campaigns within Wales. The International Year of the Child 1979 (IYC) saw the WCIA focus its efforts to promote fundraising initiatives and public awareness around problems facing children all over the world through education programmes.  It aims to deepen understanding of the problems of social and economic development facing countries of the ‘Third World’. Local Education Authorities in Wales raised £50,000 and schools contributed £13,414 for the work of UNICEF in Lesotho. The biennial fairs held in Cardiff on behalf of the FFHC raised £4678.

The UN International Year of Disabled People 1981 (IYDP) was a world plan of action to help 500 million disabled people in the world. The Welsh Centre was asked to coordinate a fund-raising campaign in Wales for the ‘Silent Emergency’ in Sudan, where 7.5 million children do not make it past their first birthday in one of the poorest countries in the world. The IYDP Sudan UNICEF appeal launched in schools as a CEWC effort fundraising target set at £15,000. IYDP Campaign schools contributed £30,000 to the WCIA’s IYDP Sudan campaign. WCIA raised £120,000 for UNICEF for the International Year of the Child 1979 and International Year of Disabled People 1981 as well as providing headquarters for the UK Freedom From Hunger Campaign.

The Welsh Centre UNICEF Award Scheme raised awareness on the East African and Sahelian relief operation in response to the horrors of the African Famine. £32,000 in fundraising for Ethiopia was done through the Principality, involving schools, voluntary organisations, church groups and local authorities. It was used to help provide water supplies and essential drugs.  £4000 is being fundraised in aid of a UNICEF project to supply wells for Sudan as part of a large rural water supply scheme in the South Kordofan area.

A joint venture between UNICEF and Band-Aid for the funding of long-term development projects in Africa saw an estimated £500,000 raised in the Principality, with £70,000 forwarded through the Welsh Centre. It took on the role of promoting and coordinating Sport Aid, assisting the Sports Council of Wales while also acting as one of the organisers for the Cardiff Race Against Time and successful sales of the ‘Run the World’ tee-shirts.

Reflections today

The WCIA’s story has always promoted peaceful, beneficial and sustainable development abroad which is connected to how Welsh citizens think about our increasingly interdependent world through nationwide education initiatives and fundraising campaigns for the FFHC or UNICEF.

Archive Resources: the WCIA ‘Founding Years’:

Feature curated by Iman Hamizan on placement from Aberystwyth University, May 2021
Resist, Colombia!

Written by Santi, our long term ESC Volunteer

Colombia has made it to worldwide media this month with clashes between citizens and PM Iván Duque’s government, sparked by proposed tax increases for people already highly impacted by the Covid-19 pandemic. This is the story of Matheo Dávila Castaño, a Colombian national who marched the streets of Cardiff, along with supporters, on May 7 in solidarity with his country.


My name is Matheo Dávila Castaño, I’m 29 years old and I am originally from Colombia. This is the first time in my life that I see a national strike of this magnitude. As people may know worldwide, Colombia is a controversial country when tackling violence, drug trafficking and social policies. More recently, the Covid-19 pandemic has hit Colombian citizens extremely hard. Contrary to other parts of the world, vaccine rollout is very poorly managed and lacks resources. That of course puts people down, and the general sentiment is fear, anguish and anxiety.

“The Covid-19 pandemic has hit Colombian citizens extremely hard”

Matheo and supporters marching the streets of Cardiff

The national strike is a consequence of a tributary reform introduced by PM Iván Duque to collect taxes. As usual, the greatest impact falls into middle class. Obviously, most of the people refused this biased regulation and went on strike throughout the country. We are all very angry because the government is implementing these regulations and at the same time limiting people’s right to protest on the streets. There has been a clear abuse of power by local and national authorities including police and the military. Local spaces are now militarized.

For example, my family lives in a little town called Cocorná in the region of Antioquia where most people are farmers and cattle breeders. Those people are protesting peacefully, but local authorities are counteracting by sending out an excessive use of their military force… Why? That is the biggest reason to keep protesting on the streets. There have been dead protestors all over the country and politicians haven’t spoken out! Not a single one of them. People are very discontent. Media keeps categorizing us as rebels, sensationalism frames us as violent people. We are just protesting peacefully.

Banner supporting Colombia

“We are just fighting for […] respect to human dignity and freedom of speech”

Of course, there are others here and there who protest violently, but the vast majority are good people. There are so many others without resources that don’t even march because they have to focus on earning their living. We just don’t agree with being taxed higher when minimum wage doesn’t even allow a normal family to pay their monthly rent and food. Additionally, those reforms are aiming at privatizing health services and other social resources.

PM Iván Duque and the government will have to talk with the people or the national strike is unlikely to stop just now. We need to reach an agreement. We are not even talking about first-world amenities such as the ones people have in Europe, United Kingdom and the US. Since we have been so impacted by the Covid-19 pandemic, we are just fighting for justice and fairer social policies including education, health and most of all, respect to human dignity and freedom of speech.
Katrin Huber – Global Perspectives during COVID-19

At the WCIA, we understand that the outbreak of COVID-19 has been difficult for so many people across the world. At the beginning of the pandemic, we reached out to people worldwide to share global perspectives on COVID-19, recognising the global nature of the issue, and some of the similarities and differences of experiences in different countries. We wanted to identify and share both the positive and negative stories emerging from the situation. Over a year on from the start of the pandemic, we’re reaching out again…


Originally from Madrid, Santi works in our WCIA Communications team. He has a background in Communications, Latin American Politics, and Spanish teaching. He reached out to Katrin Huber, an Austrian national based in Vienna working in education as a primary school teacher.

Here’s her story

It has already been over a year that we have to handle the Covid-19 pandemic and life has turned upside down for me and everybody else. We all have struggled throughout, so thinking about the unity that crisis generate gives me the hope that we will get through it. At a personal level, I feel blessed to live in Austria. I have been going back and forth to my hometown, although my work as a primary teacher is based in Vienna.

“Thinking about the unity that crisis generate gives me […] hope”

In the beginning of the pandemic I was teaching to kids that could understand a bit of what was going on. That made it easier for me to prepare them for the resulting changes such as homeschooling. As kids nowadays are tech-savvy, they all were pretty quick in adapting to using their email addresses or video calling for assignments and online classes. The process was new to everybody, teachers included.

At a personal level, what saddened me the most were the tight restrictions on travelling or wearing a mask indoors. Now we see it as an everyday thing. Unfortunately, our family shop, run by my sister, has been deeply affected and the whole family has to keep updated when new regulations and restrictions come in place. And they come very often because the situation changes by the minute. Initially we closed down for some months and transitioned into a digital store as well. But people in my hometown have managed to make their orders online. That’s something!

I feel very lucky I have a fixed contract as a primary school teacher, and going to work every morning makes me incredibly happy. Socially… that’s another issue. I miss my friends because we haven’t been able to see each other often. But we have to be patient because better times will come.

“We must trust science”

Nationally, the vaccine rollout is being a matter of public debate. For instance, all teacher get the vaccine given their professional status. I must admit I was a bit hesitant in the beginning due to all confusing information. But we powered through it, and that makes me hopeful for the future. In the manner of my classes, this is an ongoing learning situation. After all, we must trust science. It is extremely painful to see the way other governments are dealing with this crisis, for example in Brazil.

“We all have our own struggle, but the pandemic has opened up a very interesting intergenerational debate”

Back to my role as a teacher, we all have gotten used to new dynamics. Even my 6 and 7 year-old kids are tested every day! First thing they wave good morning, and then we make a little party when the results come up negative. So then we start our classes. They are all wearing masks and sit separately. Technology is very helpful for my job and to keep in touch with friends. Elders at my hometown keep saying that they had it worse during WWII. This gives you some positive perspective. In a way, we all have our own struggle, but the pandemic has opened up a very interesting intergenerational debate.
Danilo Napoli – Global Perspectives during COVID-19

At the WCIA, we understand that the outbreak of COVID-19 has been difficult for so many people across the world. At the beginning of the pandemic, we reached out to people worldwide to share global perspectives on COVID-19, recognising the global nature of the issue, and some of the similarities and differences of experiences in different countries. We wanted to identify and share both the positive and negative stories emerging from the situation. Over a year on from the start of the pandemic, we’re reaching out again…


Originally from Madrid, Santi works in our WCIA Communications team. He has a background in Communications, Latin American Politics, and Spanish teaching. He reached out to Danilo Napoli, an Italian national based in Brussels, Belgium working in the private sector.

Here’s his story

It was April 2017 when I moved to Brussels from Milan. At the age of 26, I had already a stable job in an international financial institution, a good network of friends and a pretty bright professional future. However, I felt unhappy. It was not challenging enough for me, and I was eager to work in a truly international and multicultural environment. What is better than Brussels, the capital of the European institutions, the heart of Europe?–I thought. 

It did not take me long to find a job in Brussels, and I still remember that exciting feeling during the one-way flight from Milan with destination my new European dream.  Known for its polyglot and multicultural daily life, Brussels represented an enriching experience for me. However, I suddenly woke up in spring 2020. With the Covid-19 pandemic, I found myself in a new apartment, new flat-mates, no professional project, and lots of free time to think about life. I started asking myself the most dangerous question: Are you really happy in your life?. Little by little I realized that I was no longer happy, and was living my daily life as a routine, with no passion. 

“I […] was living my daily life as a routine, with no passion”

The pandemic triggered a deeper personal introspection that made me understand that my priorities had completely changed in such a short time. I realized how important my family is to me, and how much I would love to be closer to them. Therefore, I have spent quite a few months working remotely from my parents’ house in South Italy. I also understood how much I miss my own culture, where human relationships are really close and warm (sometimes too much!). And how important it is to re-connect with my passions, creativity and interests that I had long abandoned thinking that I didn’t have time for that. I started drawing, writing poems and making delicious cakes, which have always been my biggest passions. 

“I started drawing, writing poems and making delicious cakes, […] my biggest passions”

Last but not least, I have realized how fragile we are as human beings, and how important it is to help each other. Empathy and solidarity are even more important with the current global health crisis. If I should find a positive aspect in this Covid-19 pandemic, it would definitely be all the personal introspection and changes it made in my heart, and how it contributed to change my personal vision of life.
Luis López – Global Perspectives during COVID-19

At the WCIA, we understand that the outbreak of COVID-19 has been difficult for so many people across the world. At the beginning of the pandemic, we reached out to people worldwide to share global perspectives on COVID-19, recognising the global nature of the issue, and some of the similarities and differences of experiences in different countries. We wanted to identify and share both the positive and negative stories emerging from the situation. Over a year on from the start of the pandemic, we’re reaching out again…


Originally from Madrid, Santi works in our WCIA Communications team. He has a background in Communications, Latin American Politics, and Spanish teaching. He reached out to Luis López, a Mexican national based in México DF and currently working within the fashion media sector.

Here’s his story:

Christmas 2019 was a normal one in México DF. When we entered 2020, life seemed to be smooth and carefree. Up until spring. By then rumors had spread on a massive lockdown that would bring us back to 2009 and the swine flue. We never imagined the current pandemic would last this long.

As a freelance fashion journalist, I saw the industry gradually closing down. Back then, I was at the critical point of deciding what steps to take towards my professional career. I had already decided to move from México DF to Barcelona where I previously lived back in 2015 while pursuing a master’s program. In my mind, 2020 would be a year dedicated to paperwork in embassies, ministries and secretariats of any sort to finally make it to Spain by the second half of the year. But the virus kept spreading and restrictions seemed to tighten by the minute. Something clicked.

“Home is an emotional state of mind shared with your tribe that helps you face any […] challenges”

For the first time I thought about my own plans and how they would fit into the current reality. What if things happen so that we reflect upon ourselves and the ones around us? After all, maybe it wouldn’t be such a good idea to move thousands of miles away from my roots and my family. I shifted into thinking regionally, so I changed my plans of moving out to Canada instead.

My parents are both health care workers and they showed me the importance of the community with their hard work during the Covid-19 pandemic that is far from being solved in México. It is because of them that I decided to stay in North America now that times are very uncertain. As a Latino, I value family above all. This year I have come to the conclusion that home is much more than a place to stay. Home is an emotional state of mind shared with your tribe that helps you face any type of challenges. These current times impose too a psychological toll that makes us wonder if life will ever go back to the way it used to be.

“The biggest lesson […] is the need for self-improvement”

However, staying home has also brought me much closer to my family and spared me the great economic and logistic effort of moving out from México DF. I am also perfecting my French and other knowledge needed for the fashion industry. But above all, it is a luxury to enjoy my family as never before. I believe that is something not everybody can afford to do. I really hope that the end of the pandemic will allow us to keep going with some of the plans we had already sketched. So, the biggest lesson I take from this situation is the need for self-improvement. Life is too short to not make the best out of it.
How global is English? – Celebrating multilingualism

Written by Santi, our long term ESC Volunteer

“It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences”―Audre Lorde, 1986

“Ethnic identity is twin skin to linguistic identity – I am my language. Until I can take pride in my language, I cannot take pride in myself”― Gloria Anzaldúa, 1987

Universidad Autónoma de México, considered one of the best higher educational institutions in Latin America

In their own manner, both Lorde and Anzaldúa contributed to the enrichment of language and culture by expressing their artistic way of being in the world. They count on extensive academic and creative background that is rarely known outside certain intellectual circles.

In fact, they embody numerous categories that are often seen as peripheral. Their valuable contributions to English and Spanish respectively does not echo in our minds when thinking about language, because the latter has been historically politicized and compartmentalized in categories that do not necessarily align with those granted to both authors. Are you familiar with the #MeToo and #BlackLivesMatter movement? Exactly. They come to disrupt the status quo that has prevented us from hearing unique, groundbreaking voices when not represented by someone who is mostly white, heterosexual and/or wealthy.

“Language is part of our multiple identities”

But language is so much more than linguistics. It is community. It is sense of belonging. It is roots. Language is part of our multiple identities. And as such we should honor it by being aware not only of its use, but also the position it takes when relating to others. In doing so, we are expanding our sense of community, our knowledge from the world. In essence, we are growing our ability to empathize to each other.

Some global figures

Tree of Indo-European languages
 • There are over 7.000 known languages in the world.
 • About 1/3 of those languages is considered endangered.
 • 23 languages take more than half the population.
 • 86% of people speak Asian or European-based languages.

(*) Online resources: Ethnologue and UNESCO.

#EnglishLanguageDay and #SpanishLanguageDay are UN international Days celebrated on April 23 to raise awareness on the use of these global languages and, why not, make us think of multilingualism as a powerful tool to being in this world. Remember Lorde and Anzaldúa? They spoke multiple languages including Spanish, English, poetry… isn’t that the perfect example of a well-read person?

By global we must acknowledge the fact that these languages are not granted this status solely based on the richness of their associated culture and history. In truth, their position derives from a colonial past that made it possible to spread across the world throughout centuries. In many cases their current status is associated with cultural appropriation and/or erasure from other local and regional languages. Therefore, we are not discussing richness or language complexity, for all languages entail those attributes inasmuch they represent multiple identities.

“A colonial past […] made it possible to spread across the world throughout centuries”

In Wales, national Welsh language currently coexists with English. Whilst this is not always a harmonious coexistence and it is usually imprinted with political nuance, the use of Welsh is far from being endangered. Once again, we are not merely discussing linguistics, rather something greater that touches on the deepest, most unique part of human being: identity and a sense of belonging.

So, next time we celebrate English and Spanish as global languages, we too must acknowledge that their position does not come in a vacuum. Rather, it is a combination of historical facts whereby other languages were silenced and at times erased. This, to date, has caused disparities in worldwide culture too. In sum, celebrating multilingualism is a way to extend that celebration to every single way of being in the world.

Get inspired

Chimamanda Ngozi Adichie’s narrative is a perfect example of the importance to look beyond the limits of a given community or a lack of multiple perspectives.
A very visual way of understanding multilingualism and its impact on the human brain.
Riz Ahmed embodies a raw, truly magnificent performance on the process of hearing loss and how he opens up to a complete new way of being in the world.
Susy Vezzoli – Global Perspectives during COVID-19

At the WCIA, we understand that the outbreak of COVID-19 has been difficult for so many people across the world. At the beginning of the pandemic, we reached out to people worldwide to share global perspectives on COVID-19, recognising the global nature of the issue, and some of the similarities and differences of experiences in different countries. We wanted to identify and share both the positive and negative stories emerging from the situation. Over a year on from the start of the pandemic, we’re reaching out again…


Originally from Madrid, Santi works in our WCIA Communications team. He has a background in Communications, Latin American Politics, and Spanish teaching. He reached out to Susy Vezzoli, an Italian national based in Milano (Lombardy region) and currently working within the tourism sector.

Here’s her story:

“The first thing that comes to mind is that throughout the pandemic, I have always tried to keep my cool. In the beginning, my life changed for better because we were all facing a different reality. Suddenly, working, day to day routines, etc. shifted to other type of priorities. Slowly but surely I became aware of how much I enjoyed being with my family. I too started cooking and implemented organizational skills. These all brought about a feeling of accomplishment that evolved into thinking beyond my bubble of comfort.

“I became aware of how much I enjoy being with my family”

“What is life like for other people around? The initial thoughts about my family being safe and sound now seemed a bit selfish. Time passed and the need for human contact hit me harder than ever before. Reality was now defined by coronavirus waves, lockdowns and restrictions of all sorts. And these, at the same time, created a space for reflection. For the first time, I paused and fully understood the path I wanted to take.

“How do I want to spend my free time? How can I help people alongside it? In a way, this reflection time made me realize that life is more enjoyable when purposeful. Time had now a complete different meaning. Never had I placed so much relevance on the joy of learning. That, in a way, is the biggest take from the pandemic. By making a purposeful use of time, I come from a solid position to improve other people’s lives as well.

“The joy of learning […] is the biggest take from the pandemic”

“At a professional level, protection measures to safeguard customer’s health at the hotel made me think constantly about a justifiable reason to do normal stuff back at the time. And this has totally increased my respect for those who spend their time helping others, such as the public health sector or the education sector. In a way, I believe this period is to be united in Italy and the world against the same enemy. Whatever happens, strength will come from unity rather than division. Now I am more attuned to the beauty of Italian nature and its dolce vita. That is a lesson we all should learn to make a positive change in the face of climate change.”
Tari Belani – Global Perspectives during COVID-19

At the WCIA, we understand that the outbreak of COVID-19 has been difficult for so many people across the world. At the beginning of the pandemic, we reached out to people worldwide to share global perspectives on COVID-19, recognising the global nature of the issue, and some of the similarities and differences of experiences in different countries. We wanted to identify and share both the positive and negative stories emerging from the situation. Over a year on from the start of the pandemic, we’re reaching out again…


Originally from Madrid, Santi works in our WCIA Communications team. He has a background in Communications, Latin American Politics, and Spanish teaching. He reached out to Tari Belani, a Spanish national who is currently pursuing her dream of studying an MBA in the USA.

Here’s her story:

“COVID-19 is a word that has been a turning point in many people’s lives, certainly in mine. When the pandemic hit Spain – one of the most affected countries – I was working for one of the largest retailers in Europe. My day-to-day life changed drastically unexpectedly. I went from being in a different place every day, out of the office in the headquarters as I used to be, to being confined home.

“Every citizen had a duty to be able to help in any way they could”

“But the pandemic gave me an opportunity to contribute something to society. In a scenario where healthcare workers were doing their best, every citizen had a duty to be able to help in any way they could. I did that through my company by helping out in their supermarkets – the only thing that remained open along with the pharmacies during the lockdown. I helped with food deliveries in a situation where people were afraid to leave their homes, in the abyss of not knowing what was happening and what would happen next.

“After helping out for a few months doing this work, I was able to return to the project I was doing before. But the return was not the same anymore, and I had time to reflect and understand something that, being obvious, often goes unnoticed: time is a limited resource.

“Even the unthinkable can happen from one day to the next”

“This new situation made me realize that if I had dreams to fulfill it should be now, because if the pandemic has taught us anything it is that even the unthinkable can happen from one day to the next and break with everything planned.

“One of my dreams had always been to get an MBA in the USA so that I could, in the long-term, develop my own business. A business that has a social impact. I took a bold step and left my company, my apartment and my city and made a 360 degree turn in my life. Here I am, applying for that MBA that helps me get one step closer to what I really want to do in life. The pandemic was clearly a problem, but I decided to take it as an opportunity.”
“My Spanish grandmothers got water from the public fountain. Today, I just open the tap”—World Water Day 2021

Written by Santi, our long term ESC Volunteer

Both my Spanish grandmothers had the arduous daily task of collecting water from public fountains in their hometowns. Washing clothes or dishes meant recurrent back-and-forth visits to the local river, where women would gather while doing their chores. I can’t even picture the struggle of this monotonous task, in all seasons, when temperatures rose over 40ºC or dropped below 0ºC.

Women gathered around the well in 1960 (Madrid, Spain)

Today, I can just open the tap and water flows for whatever I want or need – drinking, showering, washing my clothes.

And this doesn’t include the many industrial uses – agriculture, farming, manufacturing and more where we take water for granted.

From my grandmothers seeking water to me opening the tap today, there is just a two-generation gap, but my grandmothers’ reality is still a vivid reality for many people around the world today:

 • 2.2 billion people around the world live without access to safe water.
 • 3 billion people worldwide lack basic handwashing facilities at home, exacerbating the impact of #Covid-19.
 • By 2030, over 700 million people could be displaced due to water scarcity.
 • In contrast, in the UK, 100% of the population have access to drinking water, and 98% have access to a safely managed sanitation service.
 • 74% of water use is in the service sector, with agriculture, forestry and fishing accounting for 14% of the total.
 • In Wales, over 300,000 water tests are analyzed yearly by Welsh Water to meet up to 99.96% of drinking water quality standards.

If the global pandemic has taught us anything, it is the importance of local, national and global solitary. We have a finite amount of water on the planet and all need to act to look after this precious resource.

World Water Day 2021 is a reminder that over 2 billion people around the world do not have access to safe water, and that we all can act on this global issue. So what can we do?

Action on water

People enjoying Ganges river in India

#WorldWaterDay2021 aims to raise awareness to help us achieve Sustainable Development Goal 6: Clean Water & Sanitation by 2030.

We can start by asking ourselves questions about how we use water and look for ways to approach our own consumption responsibly.

 • How much water do I use?
 • Can I reduce my water use? Welsh Water have a number of tips – there are also tips and resources for children on the Waterwise website
 • What does water mean to me? Do I even think about it while I’m using it? Have I ever been short of water?
 • How do I use water? Does it play a role in my cultural practices?
 • What role will water play in my future and the future of my family?

These questions can help us meet this year’s #WorldWaterday theme – Valuing Water.

If you want to go beyond thinking about your own water use and take action:

 • United Nations World Water Development Report can help you to understand the issues, providing different tools for sustainable water management, offering regional information and personal stories.
 • Act UN allows people to engage on social media in real-time conversations on the way different communities value their water resources.
 • Raise awareness yourself using #WorldWaterDay and #Water2me on your social media channels.

Water in Wales

Llanberis, Snowdonia National Park (Wales, UK)

In Wales, Welsh Government legislates and acts as policy-maker—including directing water companies to publish their plans. Natural Resources Wales‘ role is to protect the environment and ensure security of public water supply through sustainable practices. Welsh Water is a not-profit company and supplies most of the water in Wales.

Find out more:

Rydym yn recriwtio!

Allech chi ysbrydoli pobl Cymru i greu byd tecach a mwy heddychlon? Ymgeisiwch i ymuno â thîm WCIA. Rydym yn dymuno llenwi dwy swydd newydd:

Cynorthwyydd prosiect

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Prosiect sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, sy’n gyfeillgar ac sy’n agos-atoch, i fod yn bwynt cyswllt rheolaidd i’r rheiny sy’n cymryd rhan yn ein prosiectau, yn enwedig ysgolion a sefydliadau ieuenctid. Bydd y cynorthwyydd prosiect yn cynorthwyo gyda digwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb hefyd, felly bydd angen iddo fod yn hyderus yn defnyddio technoleg.

Cydlynydd Academi Heddwch

Rydym yn recriwtio ar gyfer cydlynydd Academi Heddwch Cymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous i gydlynu rhaglen waith Academi Heddwch yn ei blwyddyn gyntaf, ac i ddatblygu cynlluniau, blaenoriaethau a phrosiectau ar gyfer y tymor hirach.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ardderchog am feithrin a chynnal perthnasau â rhanddeiliaid amrywiol yng Nghymru ac yn rhyngwladol, ac am gydlynu digwyddiadau a gweithgareddau i safon uchel a chyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Tîm WCIA ar ddiwrnod staff i ffwrdd o’r swyddfa