Academi Heddwch ‘Health & Peace’ Conference

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 31/03/2022
9:30 am - 4:30 pm

Categories


Health symbol on Temple of Peace Portico

Ar Fawrth 31ain, 2022, bydd Academi Heddwch yn cynnal cynhadledd ar-lein i drafod ‘Iechyd a Heddwch’ mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru, Aberystwyth, a gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd y gynhadledd yn edrych ar y cysylltiadau rhwng Byd Iach a Byd Heddychlon; siaradwr y cyfarfod llawn ar gyfer y gynhadledd fydd Dr. Rowan Williams.

On March 31st, 2022, Academi Heddwch will be hosting an online conference on the subject of ‘Health and Peace’ in partnership with the University of Wales, Aberystwyth, and with support from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

The conference will examine the connections between a Healthy World and a Peaceful World; the plenary speaker for the conference will be Dr. Rowan Williams.

[efsbutton size=”” color_class=”” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Cofrestru / Register” link=”https://www.eventbrite.co.uk/e/heddwch-ac-iechyd-peace-and-health-tickets-270863408747″]

[efsbutton size=”” color_class=”” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Rhaglen / Programme” link=”https://www.wcia.org.uk/wp-content/uploads/2022/03/tRhaglen-Dwyieithog.pdf”]

[efsbutton size=”” color_class=”” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Galwad am Babpurau / Call for Papers” link=”https://www.wcia.org.uk/uncategorized/call-for-papers-health-and-peace-conference-march-31st-2022/”]

Register for Event on Eventbrite

Download Programme of Speakers for ‘Health & Peace’ (also available below)

View Original ‘Call for Papers’

View Introductory Talk:

A Virtual Tour of the Temple’s Health and Peace Heritage, by Craig Owen

If the embedded clip does not play, paste or click on this link to Youtube: https://youtu.be/h7bovQmA_oY

Rhaglen / Programme: