Fforwm Creadigol | Creative Forum @ Brecon Library: Apêl Merched dros Heddwch | The Women’s Peace Appeal

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 03/02/2024
10:30 am - 2:00 pm

Location
Brecon Library

Categories


The Women’s Peace Appeal Centenary in Powys

Ydych chi wedi clywed am Apêl Menywod dros Heddwch 1923-24?

Dewch i glywed hanes merched Cymru yn trefnu ymgyrch rhyfeddol dros heddwch byd-eang. Casglwyd bron i 400,000 o lofnodion ar Doeiseb Coffa a chyflwynwyd yr Apêl i ferched America.

Mae Siân Howys yn aelod o Tim Prosiect Cymunedol sy’n cynnal gweithgareddau canmlwyddiant i gofio, dathlu a gwireddu etifeddiaeth y merched gan gynnwys trawsgrifio’r Ddeiseb fel adnodd digidol.

—-

Have you heard about the Women’s Peace Appeal 1923-24?

Come and hear the story of how the women of Wales organized an amazing campaign for world peace. They collected nearly 400,000 signatures on a Memorial Petition and presented the Appeal to the women of America.

Siân Howys is a member of the Community Project Team arranging centenary activities to remember, celebrate and realise the women’s legacy including transcribing the Petition as a digital resource.

Free bilingual event, in partnership with Stori Powys.