International Women’s Day @ Temple of Peace – WEN Cafe: Invest in Women

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 08/03/2024
1:00 pm - 2:30 pm

Location
Temple of Peace and Health

Categories


Ymunwch â RhCM Cymru ar ddydd Gwener 8fed Mawrth ar gyfer digwyddiad Caffi RhCM Diwrnod Rhyngwladol y Menywod! Clywch straeon personol am effaith buddsoddi mewn menywod gan siaradwyr gwych sy’n cynrychioli amrywiaeth o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys STEM, busnes, a’r celfyddydau.

Join WEN Wales (Women’s Equality Network) on Friday 8th March for an International Women’s Day WEN Cafe event; Hear personal stories about the impact of investing in women from fantastic speakers representing a variety of industries and sectors including STEM, business, and the arts.

13:00 – 14:30 yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd neu ar-lein / 13:00 – 14:30 at the Temple of Peace in Cardiff or online