Profwch eich cymwyseddau

Rydym wedi gweld bod y cymwyseddau sydd eu hangen arnom i fynd i’r afael â’r NDCau yn dda ar gyfer cael swydd hefyd. Felly, gall gweithio ar brosiectau neu weithgareddau NDCau eich helpu i ddatblygu’r cymwyseddau hyn, drwy ddatblygu sgiliau a thrwy gael enghreifftiau pendant i’w cynnig i gyflogwyr.

Rhywfaint o adnoddau i’ch helpu i brofi eich cymwyseddau NDCau

Rhowch gynnig ar naill ai Global STEPS neu’r Prawf Entrepreneuraidd i helpu gyda’ch CV.

Global STEPS
Mae’r saith sgil a aseswyd ar Global STEPD n gorgyffwrdd â chymwyseddau’r NDCau.

Mae Global STEPS yn berffaith os ydych chi wedi gwirfoddoli’n rhyngwladol neu wedi bod yn rhan o brosiect byd-eang neu ryngwladol.

Cymerwch y prawf ac ychwanegwch y sgiliau rydych chi’n eu dadorchuddio i’ch CV.

www.globalsteps.eu

Prawf entrepreneuraidd
I brofi eich cymwyseddau entrepreneuraidd sy’n gysylltiedig â chymwyseddau’r NDCau, gallwch hefyd ddefnyddio’r adnodd hunanasesu hwn:

www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential

Byddwch yn gallu cymharu eich canlyniadau eich hun â sgôr cymedrig entrepreneuriaid a chael sgôr ar gyfer eich cymhellion a’ch doniau.

Diweddaru eich CV
O’r profion, neu o adolygu’r sgiliau NDCau yn y fframwaith, diweddarwch eich CV gyda chymwyseddau 3-4. Peidiwch ag anghofio cynnwys enghraifft. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi ddarllen mwy am CVs sy’n seiliedig ar sgiliau.

Made with Padlet