Cynllunio prosiectau gyda’r NDCau mewn golwg

Ar gyfer y tudalennau nesaf, rydym yn mynd i ddilyn Katia wrth iddi ddatblygu prosiect NDC.

Helo, Katia ydw i. Yn fy nghymuned i, nid oes llawer o leoedd cyfeillgar a rhad i bobl o wahanol gefndiroedd ddod at ei gilydd a dysgu mwy am ei gilydd. Gan fod yna bobl o wahanol gefndiroedd sydd ddim yn gallu dod i adnabod ei gilydd, mae hyn yn gallu achosi camddealltwriaeth ac, weithiau, gwahaniaethu a throseddau casineb.

Fel ail fater, mae llawer o’r bwyd ‘cyflym’ sydd ar gael yn yr ardal leol wedi’i becynnu mewn plastig, ac nid yw’n gyfeillgar iawn i’r amgylchedd. Mae gen i a rhywfaint o fy ffrindiau rywfaint o syniadau am sut y gallwn ni wneud gwahaniaeth.”

Taniwch syniadau eich hun ar bapur – meddyliwch am yr anghenion yn eich ardal chi, neu’r ardal yr hoffech ganolbwyntio arni. Os ydych chi’n cynnwys pobl eraill yn eich prosiect, dylech eu cynnwys mewn trafodaethau. Dyma ymadrodd gwych i’w gofio – “Nothing about me without me!!”. Mae hyn yn golygu, os ydych chi’n gwneud penderfyniadau am bobl, y dylech eu cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau.