Cyfranwyr Creadigol Lefel 2

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Yn y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn:

  • Datblygu diffiniad o greadigrwydd ar sail astudiaethau achos “bywyd go iawn”
  • Gwerthuso’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i fod yn gyfrannwr creadigol
  • Datblygu cyfleoedd yn y cwricwlwm i addysgu i ddatblygu creadigrwydd
  • Myfyrio ynghylch dulliau i ddatblygu amgylchedd sy’n gyfoethog o safbwynt creadigrwydd

Ansicr sut i lywio’r cwrs? Gwyliwch fideo rhagarweiniol byr.

Mae’r cwrs hefyd yn defnyddio Padlets fel y gallwch chi gyfnewid syniadau â chyfranogwyr eraill y cwrs.  Os nad ydych chi eisoes wedi defnyddio Padlets, gallwch chi wylio ein fideo byr.

Ysgrifennwyd y cwrs gwreiddiol gan y British Council ac mae’r addasiadau ar gyfer cyd-destun Cymru gan WCIA.

Creadit: British Council Creativity and Imagination course
Connecting classrooms, British Council and UK Aid logos