Ar gyfer Cymru fyd-eang…

Ni yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Rydym yn ysbrydoli pobl i ddysgu a gweithredu ar faterion byd-eang fel bod pawb yng Nghymru yn gallu cyfrannu at greu byd mwy teg a heddychlon.

Darganfyddwch ragor

 

Hyrwyddo dysgu byd-eang i baratoi Cymru ar gyfer ein dyfodol a rennir

Ysbrydoli gweithredu byd-eang mewn cymunedau a sefydliadau yng Nghymru

Adeiladu partneriaethau byd-eang sy’n cysylltu Cymru a’r byd


What’s On


Newyddion

“Heddwch yw’r ateb bob tro” – Disgyblion yn rhannu taith Heddwch yng nghynadledd flynyddol

Man, Mission and Movement: The Welsh League of Nations Union and Gwilym Davies

United Nations Day 24 Oct 2019 – WCIA unveils ‘UN75’ Peace Heritage Programme for Wales for 2020 and Beyond