Etholiadau Senedd Ewrop 2019: Holi ac Ateb Ymgeiswyr

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 09/05/2019
6:30 pm

Categories No Categories


Rhowch eich cwestiynau gerbron ymgeiswyr #UE2019 ynghylch y materion byd-eang sy’n effeithio arnom yma yng Nghymru, yn Ewrop ac ar draws y byd, gan gynnwys:

  • newid hinsawdd
  • cynaliadwyeddf
  • mudo
  • datblygiad economaidd
  • amaethyddiaeth
  • datblygiad cymdeithasol

Dydd Iau, Mai 9fed. Gweinir te a choffi o 6.30pm, sesiwn Holi ac Ateb yn dechrau am 7.00pm.

Cadeirydd:y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland-Jones, Deon Cadeirlan Dewi Sant.

Cyflwynwch eich cwestiynau ymlaen llaw i centre@wcia.org.uk neu ar Twitter @WCIA_Wales neu @CytunNew, neu yn y lleoliad erbyn 6.45pm ar y noson.

Os na allwch fod yn bresennol, gwyliwch y digwyddiad ar Facebook Live

Digwyddiad partneriaeth gan WCIACytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) a PLANED.