Fawrth Hyfforddiant Athrawon – Sut i ddatblygu dinasyddiaeth foesegol yn yr ystafell ddosbarth

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 15/03/2022
5:00 pm - 7:30 pm

Categories


Pwrpas y Cwricwlwm newydd 2022 yw datblygu dinasyddiaeth foesegol, wybodus yn yr ystafell ddosbarth ond sut gallwn sicrhau arfer da i gyflawni hyn?

Yn y sesiwn flas hon a’r cwrs hunan-astudio cysylltiedig, rydym yn cynnig cymorth ar sut i gefnogi dinasyddiaeth foesegol, ystyried canllawiau asesu ar gyfer datganiadau Beth sy’n Bwysig a rhannu arferion da ar gyfer prosiectau trawsgwricwlaidd. Os hoffech gael fwy o wybodaeth neu gymryd rhan yn y cwrs hwn, cliciwch yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar Amberdemetrius@wcia.org.uk