L2 Cynnal Partneriaethau Teg a Chynaliadwy

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 14/03/2019
9:30 am - 4:00 pm

Location
Ysgol Glan Y Mor

Categories No Categories


Connecting Classrooms logo

Ydych chi eisiau manteisio i’r eithaf o’ch partneriaethau byd-eang?

Bydd y cwrs rhyngweithiol hwn, sy’n canolbwyntio ar weithredu, yn eich cefnogi chi i:

  • ddatblygu perthnasau llwyddiannus gyda’ch partneriaid
  • adeiladu tîm cryf
  • archwilio effeithiau pŵer a thegwch
  • archwilio sut i eiriol dros bersbectifau gwrthdrawiadol

Mae rhan o’r cwrs 6 awr hwn y byddwch yn cymryd rhan ynddo, yn cynnwys cynllunio prosiect i’w gyflwyno yn eich ysgol. Byddwn yn cysylltu â chi ychydig wythnosau ar ôl y cwrs, i weld sut rydych chi’n datblygu.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Athrawon neu staff ysgolion cynradd neu uwchradd sy’n ymwneud â phartneriaethau byd-eang.

Pam cymryd rhan yn y cwrs?

Mae dynameg tîm yn ganolog i bob sefydliad cryf. Pan fydd ysgolion yn cymryd rhan mewn partneriaethau byd-eang, y peth mwyaf pwysig o ran sicrhau perthynas ddysgu gadarnhaol ac effeithiau pwerus ydy cyfathrebu rhagorol a dealltwriaeth gadarn o’r tîm. Bydd y cwrs hwn yn cefnogi ysgolion i ddadansoddi eu tîm ac i archwilio’r ffordd orau i ddefnyddio eu doniau.

 

Cynnal Partneriaethau Teg a Chynaliadwy? Contact Welsh Centre for International Affairs

Book tickets here: https://www.eventbrite.co.uk/e/l2-maintaining-equitable-and-sustainable-partnerships-cynnal-partneriaethau-teg-a-chynaliadwy-tickets-55331098806