Grwp seneddol pob plaid ar hawliau dynol a heddwch

Edrychwch ar hyn